GERİ DÖN (RETURN BACK)


From: veyselperu@hotmail.com
To: arged@diyanet.gov.tr; dinisleriyk@diyanet.gov.tr; huseyin.kayapinar@diyanet.gov.tr
CC:
Subject: Evrak Tarih ve Sayısı: 30/12/2014-27350 Evrakta Düzeltme İsteği
Date: Mon, 5 Jan 2015 16:31:37 +0200

 

Sayın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı,

 

18/12/2014 tarihli e-mail'ime cevaben 30/12/2014 tarih ve 27350 sayı ile tarafıma göndermiş bulunduğunuz açıklamanın tam doğruyu yansıtmadığı için düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim. Konu detaylı olduğu için bununla ilgili tespitlerimi aşağıda detaylı olarak sunacağım. Bu görüşlerimi değerlendirerek, 27350 nolu cevabınızı lütfen tekrar değerlendirip gerektiği şekilde düzeltmenizi saygılarımla arz ederim.

  

27350 nolu cevabınızda "Bilindiği üzere Kur'an, Allah Teala'dan Hz. Muhammede (S.a.v)e vahiy yoluyla gelen manalar toplamının; Mushaf ise bu manaların muhafazası için kayıt altına alınmış şeklidir. Bu işlemin nasıl, hangi imkan ve yöntemlerle yapılacağı yönünde vahyin her hangi bir direktifi bulunmamaktadır." demişsiniz.

 

Kur'an ve mushaf ile ilgili tanım vermişsiniz, yalnız konuyla ilgili bir de "kitap" kelimesi var.

(32:2) Tenzilul kitabi la raybe fihi min rabbil alemin.

(32:2) Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab’ın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır.

(32:2) ayetinden anlıyoruz ki "kitap" indirilmiş bir şeydir. Bu sizin yukarıdaki ifadenizin eksik olduğunu gösteriyor. Aslında "mushaf" kelimesi Kur'an'da hiç geçmiyor, fakat "kitap" kelimesi çok sayıda geçiyor. Kayıt altına alma ile ilgili "vahyin herhangi bir direktifi bulunmamaktadır" demişsiniz, bu doğru değil, benim bulabildiğim direktifler aşağıdadır:

Direkt direktifler:

a) (2:1) Elif-Lal-Mim :  Kitap Arapça harflerle yazılmalıdır.

b) (2:2) Zalikel kitap:  Bu bir kitaptır, yani yazılabilir ve okunabilir olmalıdır.

c) (12:2) Kur’anen arabiyyen: Kitap arapça dilinde olmalıdır. (Başka dillerde olursa ona Kur'an denmez, en fazla meal denilebilir.)

d) (2:121) yetlunehu hakka tilavetih:  Okunuşunun hakkını vererek okurlar. Yani okunabilir (tilavet edilebilir) bir yazı şeklinde olmalıdır.

Dolaylı direktifler:

e) (6:7) kitâben kırtasin fe le mesuhu bi eydihim: Kitap kağıda yazılabilir, ve ellerimizle dokunulabilir "olabilir."

f) (56:79) Lâ yemessuhu illel mutahherun: Dokunabilir olursa, abdestsiz dokunulamaz.

g) (83:20) Kitâbun merkûm: Kitap, rakamlandırılabilir(sayılar eklenebilir).

h) (56:8-9) Vakia: Ashabul meymene/Ashabul meş'eme: Buna göre, Sağ, soldan üstündür, kitap sağdan sola yazılmalıdır.

Hz. Peygamberimizin Uygulamaları:

i) Vahiy katipleri: Peygamber'in kendisine nazil olan ayetleri yazdırdığı sahabiler için kullanılan terkip. Onun gözetiminde âyetleri yazıya geçiren sahâbîlere “vahiy kâtibi” (kâtibü’l-vahy) denilmiştir. Demek ki kitap yazılabilirdir, ve Peygamber Efendimiz bunu uygulamalı olarak göstermiştir.

 

"Yazı ile tespit yönteminin Kur'an'ın asli bünyesi ile doğrudan bir ilişkisi yoktur." demişsiniz, halbuki;

TDV İslam Ansiklopedisinde Vahiy Katibi maddesindeki açıklama: Kur’ânKerîm, Resûl-i Ekrem’e yaklaşık yirmi üç yıllık bir süre içinde parça parça indirilmiştir.

 

Sözlü olarak vahyedilmesine rağmen Kur’an’da ondan “kitâb” diye söz edilmesi Kur’an’ın hem levh-i mahfûzda yazılı olması hem dünyada yazıya geçirilmesiyle ilgilidir.

 

Nitekim onun başta gelen isimlerinden biri Kur’an, diğeri kitâbdır; her iki kelimenin kökünde “toplamak” anlamı bulunur; ilkinde Kur’an’ın harf ve kelimelerinin sesli, diğerinde yazılı biçimde bir araya getirilmesi söz konusudur (Abdurrahman Ömer M. İsbindârî, s. 42-43).

 

Kur'an-ı Kerim Açıklamalı Meali (TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI)

Sayfa 2: Bakara-2: O kitap(Kur'an); onda asla şüphe yoktur.

Bakara suresinde söze önce dikkatleri çeken harflerle başlanılmış, hemen arkasından Kur'an'dan söz edilmiştir. Demek ki şu elinizdeki kitap (Kur'an) kendisinde şek ve şüphe bulunmayan Allah kelamı ve iyiler için doğru yol rehberidir.

 

“Yazı ile tespit yönteminin Kur'an'ın asli bünyesi ile doğrudan bir ilişkisi” yoksa, Hz. Peygamberimiz’in onu yazıyla zapt altına neden almıştır?  Ayrıca Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı diye bir kurumun varlığına neden ihtiyaç duyulmuştur?

 

Yani kısaca Kur'an ve kitap arasında doğrudan bir ilişki vardır, “Yazı ile tespit yönteminin Kur'an'ın asli bünyesi ile doğrudan bir ilişkisi” vardır, çünki "Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab’ın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır." (32:2), bir başka değişle Kur’an bir kitaptır, kitap alemlerin Rabbi’nden indirilmiştir(32:2), tilavet edilebilir, yazılabilir ve yazılmıştır ve tilavet edilmektedir.

 

 

“Arap alfabesinde yazının sağdan sola, rakamların ise soldan sağa yazılmasından hareketle Kur'an-ı Kerim'in içeriği ve sıhhati ile ilgili bir değerlendirme yapılması doğru olmaz.” demişsiniz.

Kur’an’ın içeriği ve sıhhati ikiye ayrılıyor; Levhi Mahfuz’daki Kur’an-ı Kerim’in sıhhati tabi ki tartışılmaz, Onu rakamlandırdıysa Allah(c.c) rakamlandırmıştır.

T.C. Başbakanlık-Diyanet İşleri Başkanlığı- Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı onaylı ve kapağında Arapça olarak Kur’an-ı Kerim yazan kitapların rakamlandırma işlemi sıhhatli yapılmadığı için “kitabi la raybe fihi” açıklamasına uygun olmadığından bence sıhhatli değildir.

 

Naçizane fikrim,  Kitâbun merkum (83:20) diye tabir edilen rakamlandırma işlemi, günümüzde kullandığımız onlu taban ve pozisyon yönlendirmeli modern rakamların en erken Hicri 150 ve daha sonraki yıllarda(Hz.Peygamberimizden’den çok sonra) Araplar tarafından alınıp kullanılması(Bkz: Rakamların Evrensel Tarihi - Georges İfrah 1994) ve iyi niyetle Kur’an’ın da bu sayılar kullanılarak rakamlandırılması, fakat sayıların Hint’lilerden alındığı şekilde (soldan-sağa) bırakılması sebebiyle, şu anda elimizdeki kitap’larda BiDi çelişkisi oluşmuştur.

 

Netice olarak başta söylediğim gibi, ellerimizdeki kitabımızın kutsal kitabımız olması için  bu çelişki bence muhakkak giderilmelidir. Giderildiği taktirde, yani sayıların da sağdan sola yapılması taktirinde bunun hiçbir zararı yoktur. “Kafa karıştırıcı olur“ denilebilir, ama her alışılan yanlış şeyden dönmek kafa karıştırsa da, doğruyu yapmanın hazzı bunu bertaraf eder. Ayrıca bu konuyu önemsiz görmemek gerekir, sağ-sol arasında yani hak-batıl arasında olan çekişmede çok önemli bir mihenk taşı olacaktır. Bence Şeytan’ın(al.) bir oyunu olarak, tüm Dünya sayıları soldan sağa yazsa da, Kuran bunun tersi olması gerektiğini söyleyecektir, Allah’ın El Vahid olduğunu birkez daha ispatlayacaktır.

 

Not: Ben sizler gibi bir Din uzmanı değilim, fakat naçizane "sayılar" konusunda bir araştırmışlığım var, dilerseniz makamınıza gelebilirim, belki yüzyüze görüşürsek daha hızlı da ilerleyebiliriz.  

 

Saygılarımla, İşlerinizde Kolaylıklar Diliyorum.

Veysel Perü

5/1/2015

 

 

 

 

From:

 Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı (Arged) (arged@diyanet.gov.tr)

Sent:

Tuesday, December 30, 2014 2:22:59 PM

To:

Subject:

veyselperu@hotmail.com (veyselperu@hotmail.com

Dini Soru

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/12/2014-27350

Sayı: 69942030-105-

Konu: Dini Sorular ve Cevaplar

 

                                                  T.C.

                                              BAŞBAKANLIK

                                      Diyanet İşleri Başkanlığı

 

                                            Sayın Veysel Perü

                                      e-mail: veyselperu@hotmail.com

 

İlgi: 18/12/2014 tarihli e-mail.

 

Bilindiği üzere Kur'an, Allah Teala'dan Hz. Muhammede (S.a.v)e vahiy yoluyla gelen manalar toplamının; Mushaf ise bu manaların muhafazası için kayıt altına alınmış şeklidir. Bu işlemin nasıl, hangi imkan ve yöntemlerle yapılacağı yönünde vahyin her hangi bir direktifi bulunmamaktadır. Tespit işlemi ezberleme yanında en sağlıklı yöntem olan yazı ile gerçekleştirilmiştir. Yazı ile tespit yönteminin Kur'an'ın asli bünyesi ile doğrudan bir ilişkisi yoktur.

Arap alfabesinde yazının sağdan sola, rakamların ise soldan sağa yazılmasından hareketle Kur'an-ı Kerim'in içeriği ve sıhhati ile ilgili bir değerlendirme yapılması doğru olmaz.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

                                                                Dr. Hüseyin Kayapınar

                                                                      Başkan a.

                                                            Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

 

                                                             Güvenli Elektronik İmzalı

                                                                 Aslı İle Aynıdır

 

 

 

 

 

 

From:

 Veysel Peru (veyselperu@hotmail.comYou moved this message to its current location.

Sent:

Wednesday, December 17, 2014 2:55:04 PM

To:

Sayın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Dinisleriyk (dinisleriyk@diyanet.gov.tr)

Cc:

Başkanlık Makamı Bimer (bimer@diyanet.gov.tr

 

Sayın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı (Dinisleriyk),

 

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı, aşağıdaki mail ile tarafıma, konu ile ilgili olarak direk ve doğrudan sizinle irtibata geçmemi tavsiye etti. 

 

Sizden bu konuda yardım rica ediyorum, lütfen başvurumu kendi içinizde değerlendirebilir misiniz? 

 

Sonuçta bu kitap Arapların, Türklerin, İranlıların vb. hepimizin kitabı, numaralandırmada bir yanlışlık varsa bunu düzeltmek hepimizin ve başta kurumunuzun bir görevidir diye düşünüyorum.

 

Ben şahsen "Böyle gelmiş böyle gider." anlayışında değilim, varsa bir yanlışlık bunu düzeltmenin bir yolu olmalı. Batılılar tarafından "Arapça bidirectional bir dildir, dolayısı ile Kuranı Kerim mushafları da çiftyönlüdür." denmesini ben hiçbir şekilde hazmedemiyorum. 

 

Allah tektir, teki sever. Eğer Kuranı Kerim, üzerindeki sayılarla birlikte indirilseydi, bence kesinlikle sayılar sağdan sola olurdu. 

 

Bir de Allah'ın El Vahid ismi var ki o konuya girmek istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim, sıfır ile bir yanyana gelince kesinlikle sıfır solda olmalıdır. 

 

Sonuçta naçizane Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı'nın cevabı beni tatmin etmedi, zaten cevaplarında bile bir tür çelişkiye düştükleri belli oluyor, topu da size atmış durumdalar. 

 

Lütfen 825486 nolu başvurumu kurulunuzda ciddi şekilde değerlendirebilir misiniz?

 

Saygılarımla

Veysel Perü

 

 

From:   Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı (Mushaflar) (mushaflar@diyanet.gov.tr)          

Sent:      Tuesday, December 09, 2014 2:55:42 PM

To:          Veysel Peru (veyselperu@hotmail.com)

Cc:          Başkanlık Makamı (Bimer) (bimer@diyanet.gov.tr)

Subject: YNT: YNT: BİMER BAŞVURU NO : 825486
Date: Tue, 9 Dec 2014 12:55:36 +0000

Sayın Perü,
Bu konu ile ilgili olarak direk, doğrudan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ile irtibata geçmeniz kanaatindeyiz.
Bilgilerinize.. 


Gönderen: Veysel Peru <veyselperu@hotmail.com>
Gönderildi: 5 Aralık 2014 Cuma 16:18
Kime: Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı (Mushaflar)
Bilgi: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı (Dinisleriyk); Başkanlık Makamı (Bimer)
Konu: RE: YNT: BİMER BAŞVURU NO : 825486

 

Sayın Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı,

 

Öncelikle bu önemli konuya vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. 

Anladığım kadarıyla çiftyönlülüğün bir çelişki olduğunu kabul etmekle beraber, herkes böyle kullandığı için bu konunun kurulunuzun görev alanını aştığını söylüyorsunuz. Bu durumda 825486 nolu başvurumu Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nda görüşülmesi için geri gönderebilir misiniz? Muhtemelen onların görev alanına girebilir.

 

Saygılarımla. 

Veysel Perü


From:

 Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı (Mushaflar) (mushaflar@diyanet.gov.tr)

Sent:

Friday, December 05, 2014 1:54:50 PM

To:

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı (Dinisleriyk) (dinisleriyk@diyanet.gov.tr); Başkanlık Makamı (Bimer) (bimer@diyanet.gov.tr); veyselperu@hotmail.com (veyselperu@hotmail.com)

Cc:

Başkanlık Makamı (Bimer) (bimer@diyanet.gov.tr)

Subject: YNT: BİMER BAŞVURU NO : 825486 
Date: Fri, 5 Dec 2014 11:54:43 +0000

Sayın Peru,
Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Ancak Kur'an'ın gönüllerden hafızalardan yazı malzemelerine ve kitaplara geçirilmesi insan eliyle olmuştur. Dolayısıyla yazının hele hele rakamların tevkıfi olması hiç söz konusu değildir.
Arapça yazının soldan sağa doğru devam etmesini, gerek latince ve gerek Arapça rakamların sağdan sola doğru devam etmesi herkesin kabul ettiği ve kullandığı bir şekildir.
Konunun üniversitelerde akademik ve bilimsel verilere dayandırılarak tartışılması gerekir. Kurulumuzun görev alanına girmemektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.


Gönderen: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı (Dinisleriyk)
Gönderildi: 2 Aralık 2014 Salı 16:24
Kime: Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı (Mushaflar)
Konu: FW: BİMER BAŞVURU NO : 825486

 

 

 

From: Başkanlık Makamı (Bilgi Edinme) 
Sent: Friday, October 10, 2014 3:31 PM
To: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı (Dinisleriyk)
Subject: BİMER BAŞVURU NO : 825486

 

İlgili Makama,

 

Başbakanlıktan, Başkanlığımıza havale edilen aşağıdaki e-mailin incelenmesini, konunun BİMER kapsamında değerlendirilerek en kısa sürede başvuru sahibine cevap verilmesini ve verilen cevabın bir suretinin Başbakanlığa iletilmek üzere e-mail ile Bilgi Edinme Bürosunun bimer@diyanet.gov.tr  adresine gönderilmesini arz ederim.

 

 

 

Basın ve Halkla İlişkiler

Müşavirliği

Bilgi Edinme Bürosu

 


BAŞVURAN BİLGİLERİ

Ad

VEYSEL

Soyad

PERÜ

TC Kimlik No

***

Cinsiyet

E

İl / İlçe

İSTANBUL / KADIKÖY

E-Posta

veyselperu@hotmail.com

Telefon

 

GSM

(532) 774 17 63

Fax

Adres

 

Konusu

DİN İŞLERİ

Alt Konusu

Din Hizmetleri

Eğitimi

LİSANS

Açıklama

BAŞVURU BİLGİLERİ

Tarihi

09.10.2014 00:00:00

Sayısı

825486

Başvuru Yolu

İnternet

Kayıt Yapan

Metin

Diyanet İşleri Başkanlığına sesleniyorum, bu başvurum çok temel bir konuya dayanmaktadır, Kuranı Kerim mushaflarında BiDi adlı bir çelişki vardır, bence bunun düzeltilmesi gereklidir. BiDi nedir, BiDi çiftyönlülük demektir, yani İngilizce BiDirectional kelimesinin kısaltması. BiDi bir çelişki midir. Bence Evet. Peki Arapça Kuranı Kerim mushaflarında BiDi olması normal mi. Kuranı Kerim Allahtandır, onda hiçbir çelişki yoktur. Fakat mushafları insanlar yazmıştır, ve insanların açıklık getirmek üzere ekledikleri ayet, sure ve sayfa numaraları BiDi yi oluşturmuştur. Mushaflardaki çelişki nedir, Yazılar sağdan sola yazılırken, sayılar soldan sağa yazılıyor, işte bu çelişkidir, Kuranda çelişki yoktur, mushaflarda da çelişki olmamalıdır. Kurandaki sayılar Veyselic Sayılarla düzeltilmelidir, yani sayılar da sağdan sola yazılmalıdır. Sıfır sayısı asla en sağdaki sayı olmamalıdır. On sayısı (01) yani .1 olarak yazılmalıdır. Bu benim naçizane tespitimdir. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi www.bidi2.net ve www.veyselicnumbers.comsitelerinde bulabilirsiniz. Konunun sembolik manada önemi büyüktür. Konu İslamdaki Sağ ve sol, Allahın El Vahid (Bir) ismi gibi birçok kavramla ilişkisi bulunmaktadır. Konuyu değerlendirip doğru ya da yanlış mı olduğunu tarafıma bildirmenizi saygılarımla rica ederim.

 

 

GERİ DÖN (RETURN BACK)