Quran'daki sayilari Veyselic Sayilarla düzeltmeli miyiz?
Arap Dilinde Çift Yönlü olmasi sebebiyle bir çeliski var midir?...?
-->
iki(binary)/on(decimal) Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan Allah'in adiyla.) BiR, Ehad, El Vahid
Sol Taraf <<<<<-------------------<<<<< SAg Taraf

içindekiler
----------------------------------
1. Veyselic Sayilar nedir, kisa bir özet.
2. Papa Benedict XVI'ya bir soru.
3. www.sunniforum.com/Quran sitesinde Veyselic Sayilarla ilgili görüsler.
4. www.HanifDostlar.Net Sitesinde Veyselic Sayilar ile ilgili konusmalar (YENi).
5. XXX Bey ile Veyselic Sayilar ile ilgili konusmalar (YENi).
Veyselic_Hesap.xlsx Password=veyselic
WWW.CLOCKFOOL.COM
____________________________________________________________________

Kontak: Veysel Peru:veyselperu@hotmail.com
____________________________________________________________________

1. Veyselic Sayilar nedir, kisa bir özet.

Kisaca özetlemek gerekirse:
VEYSELIC SAYILAR ARABIC SAYILARIN SAgDAN SOLA YAZILMASIDIR.
EN DEgERLi SAYILAR SAgDADIR.
MESELA ON SAYISI .I OLARAK YAZILIR.
DiYORUM Ki, KURAN'I KERiMDEKi SAYILAR VEYSELIC SAYILARLA DÜZELTiLMELiDiR.
NEDEN???
isTE KISA AÇIKLAMASI:
Allah El Vahid'dir, Ehad'dir. Bunun için 1 Allah'i sembolize eder.
iki yön vardir: Sag sola göre üstündür (Kuran'a göre).
iki sayi vardir; 1 ve 0, bunlardan biri (0) digerine dayanir, ona baglidir. Sifir hiçbirseydir/yoktur 1 olmadan.
Yaratiklar Allah(Es Samed) olmadan hiçbirseydirler, hepsi de isteyerek ya da istemeyerek ona secde ederler. Yaratiklar çift çift yaratilmislardir. Yaratiklar vardirlar, fakat sadece Allah'a dayandiklari zaman. Bu sebeplerle, 0 yaratiklari sembolize eder. (Sifirin çift sayi olduguna dikkat edin).
Allah ve yaratiklari vardirlar, ve yaratiklarin hepsi Allah'in huzuruna geldiklerinde secde ederler. iste bu nedenle, 1 ve 0 yanyana geldiginde, sifir Allah'in büyüklügünü kabul etmeli, onun emrine uymali, ve sol tarafta yer almalidir.
Hangi elle yaratildigina göre bakildiginda:
Allah'in sag eli vardir.
Adem(as) iki elle yaratilmistir. Buradan anliyoruz ki Melekler ve iblis bir elle yaratilmistir. Melekleri hangi el yaratmistir ve iblisi hangi el yaratmistir? Büyük ihtimalle, 0 numarali el iblis'i yaratmistir ve 1 numarali el(sag el) melekleri yaratmistir. Melekler Adem'e secde etmekle emrolunmuslardir. 1'ler 2'ye secde etmekle emrolunmuslardir.(Sayilar yaratilan ellere göredir.) Yani 1'lerden 2'nin üstünlügünü kabul etmeleri istenmistir. ( 2 daha önce meleklerin 1 oldugunu ve iblis'in 0 oldugunu, ve 1'in sifirdan büyük oldugunu bildirmistir (isimlerini bildirme hadisesinde.)) Bu nedenle 0'da 2'nin üstünlügünü kabul etmek zorundadir. iste bu, iblis'in bir cin oldugu halde, neden meleklere verilen bir emirden sorumlu tutuldugunu açiklamaktadir.
Adem iki elle yaratilmistir, 0 numarali el ve 1 numarali el. Ayni zamanda iki eli vardir, 1 numarali el(sag el), ve 0 numarali el(sol el).
simdi, eger o sag elini öne çikarirsa, yani sag elini sol eline tercih ederse, yani ellerini 01 olarak siralarsa, yani Hakk'i tercih ederse, o zaman o ashabul-yemin'den (sag tarafin ashabindan) olur, ve cennete gider.
Eger o sol elini öne çikarirsa, yani sol elini sag eline tercih ederse, yani ellerini 10 olarak siralarsa, yani Batil'i tercih ederse, o zaman o ashabus-simal'den (sol tarafin ashabindan) olur, ve cehennemde yanmaya gider.
Burada demiyoruz ki,"On sayisini 10 seklinde yazanlar cehenneme gidecek. " Hayir.
Burada sayilarla kavramlar arasinda bir benzerlik/paralellik olduguna dikkat çekmek istiyoruz.
Ve israrla diyoruz ki: En azindan Mushaf'larda Veyselic Sayilar kullanilmalidir. Belki de insanlik tarihinde ilk defa böyle bir degisikligin zamani gelmistir. "Arabic Sayilar" denen sayilari düzeltme zamani.


VeyselicNumbers
www.VeyselicNumbers.com

------------------------------------------------------------------
Veyselic Sayilara bazi itirazlar geldi, bunlarin belli baslilarina verdigim cevaplar sunlardir;
------------------------------------------------------------------

Birinci itiraz:


Büyük islami düsünür imam Ebu Hanife(rahimahullah) Al Fikh Al Akbar adli meshur kitabinda demistir ki: "Allah Vahiddir(Bir), fakat bu numerik manada degil, benzersiz olmasi manasindadir."

Allah birdir dedigimiz zaman, bir sayisini kastetmeyiz. Sayilarin degerleri ve büyüklükleri vardir. Toplanir, çikartilir, çarpilir ve bölünürler. Allah bu tür seylerden uzaktir.

Allah birdir dedigimiz zaman, demek isteriz ki Allah bölünemez (çünkü parçalardan olusmamistir), ve demek isteriz ki onun özelliklerine ortak olan hiçbir sey yoktur. Allah hiçbir seye benzemez, ve hiçbir sey Allah'a benzemez, en küçük bir sekilde bile.

Yine, Allah birdir dedigimiz zaman, demek isterizki hiçbir sekilde hiçbir varlik(geçmiste ve gelecekte) onun özelliklerine ortak olamaz.

Özetle, "birlik"ten kastimiz iki sekildedir: 1- Allah'in bölünemez oldugunu söyleriz. 2- Allah'in özelliklerinin sadece kendisine ait oldugunu söyleriz. Ve her iki ifadenin de 1 sayisiyla alakasi yoktur.

Birinci itiraza Cevap:


Ebu Hanife'ye saygim büyüktür. Benim de mezhebim Hanifi'dir. Fakat yazdiklarinizi yanlis anlamadiysam, "Allah'in Bir olmasi numerik manada alinmamalidir" fikrine itiraz ediyorum. (Matematik:Sayilar ve sembolleri kullanarak, miktarlar ve kümelerin ölçülmesi, özellikleri ve iliskilerini belirleyen bilim dalidir. Sayilar: Sayma, ölçme, denklem çözme ve miktarlarin karsilastirilmasinda kullanilan, matematigin temel elemanlaridir.)

Diyorsunuz ki "birlik"ten kastimiz iki sekildedir.Bunlara katiliyorum. Bence üçüncü bir sekil daha var ki bu da "Allah vardir", yani "Allah'in sayisi kaçtir, kaç tane ilah vardir? "1"

1 sayisinin Allah'i(Celle Celaluhu) temsil edebilecegine dair kanitlar:
a) 1, Arapça'da vahid diye okunur, Allah'in bir ismi de El Vahid'dir.
b) "Allah kaçtir?" sorusunun cevabi 1'dir.
c) 1 vardir, Allah ta vardir. (1>0) (Peki 2,3,4 ne olacak? Bakiniz h))
d) 1 tekildir, ondan baska tüm sayma sayilari çoguldur, Allah ta tekildir.
e) 1 essiz/tek anlaminda kullanilabilir, Allah ta essiz/tek tir.
f) Saymak ve ölçmek farkli seylerdir. Siz Allah'i ölçemezsiniz, çünkü Allah sonsuzdur. Fakat ilahlarin sayisi sonlu bir sayidir, 1'dir, ve Allah'tan baska ilah yoktur.
g) 1, 2'nin yarisidir. Dogrudur. Eger (hasa) Allah'tan baska bir ilah olsaydi, Allah iki ilahin yarisi olacakti, fakat iki ilah yoktur, dolayisiyla bu iddia gerçekçi degildir. (Enbiya 21/22. Eger yerde ve gökte Allah'tan baska ilahlar olsaydi kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Ars'in Rabbi Allah onlarin nitelemelerinden uzaktir, yücedir. )(Yani mesela 1+1+1=3 ilah olsaydi düzen bozulurdu.)
h) Allah El Vahid'dir, 2,3,4 > 1 (2,3,4 gibi sayilar 1'den büyüktür). Bunu nasil açiklarsiniz?
söyleki: Sayilari ikili sitemde ve sagdan sola(Veyselic) yazalim. Mesela 2. Bu 01 seklinde yazilir. En sagdaki 1 Allah'i temsil eder, basamak degeri ikidir.(1 çarpi 2 üzeri 1). Bunun gibi tüm sayilar ikilik düzende ve sagdan sola yazilabilir. Her zaman en sagda bir tane 1 bulunur. Mesela 8. Esittir 0001(Veyselic sayilarla). i) 1 tek sayidir, 0 çift sayidir. 0 kendi basina hiçbirseydir. Fakat 1'in yanina geldigi zaman, bir deger alir. Ayni zamanda 1'in yanina her geldiginde bir çift sayi olusur. Yaratiklar kendi baslarina var olamazlar, Allah'a ihtiyaçlari vardir, ve ayni zamanda çifttirler. Sadece Allahin halifesi tektir. Hiçbirseye ihtiyaci olmayan tek varlik Allah'tir.
j) "1." birinci diye okunur. Allah'in bir ismi de El Evvel'dir, ki ilk/birici/öncesi olmayan anlamindadir. 1'den baska hiçbir sayi yoksa, 1 ayni zamanda son, yani El Ahir olur.
k) El Afüv ismi günahlarla alakalidir, Es Settar ismi örtü/giyinme ile alakalidir, Er Razik ismi rizikla alakalidir, bunlar gibi El Wahid, Ehad da sayilarla alakalidir.
l) Yaratiklarin yaratildiklari ellere bakildigi zaman: Allahin Halifesi (Adem aleyhisselam) iki elle yaratilmistir. Kuran böyle söylüyor. Öyleyse, eger biz bu iki eli 1 ve 0 diye numaralandirirsak, sunlari tahmin edebiliriz: Iblis 0 nolu elle yaratilmistir, melekler 1 nolu elle yaratilmistir, ve Halife 1 ve 0 nolu ellerle yaratilmistir. 1 nolu el büyük ihtimalle sag eldir(yemiyn). Adem (as) meleklere ve ilbis'e iblis'in her bir melekten daha düsük bir dereceye sahip oldugunu ögretmesinden önce, onlar bunu bilmiyorlardi. Eger bunu sayilarla ifade etmek istersek; 0 ve 1'ler vardi, fakat onlar(0 ve 1'ler) hangisinin hangisinden büyük oldugunu bilmiyorlardi. iki eli, iki gözü olan ve hayir(hayr) ve serri ayirdetme yeteneginde olan bir kisinin onlari ayirdetmesine ve kategorize etmesine ihtiyaç vardi. Bu kisi iki elle yaratilmis olan Halifeydi. Adem(as) onlara isimlerini(derecelerini) söyleyince, dedi ki: Melekler tektir, 1, çift cinsiyetli degillerdir, ve "hayir" tarafindadir. iblis sifirdir, çifttir, cinler çift cinsiyetlidir(erkek/disi), iblis çifttir yani "Mumin" gibi gözükür, fakat o "minafik"tir, içinden iblis "kafir" dir, ve kafir olarak ismi seytan'dir. Adem yine dedi ki: bir sfirdan büyüktür( 0 < 1 ). Ve daha sonra melekler Adem'e secde etmekle emrolundular.:
(18/50)"Hani biz meleklere, 'Adem için saygi ile egilin' demistik de iblis'ten baska hepsi saygi ile egilmislerdi. iblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri disina çikti."
Bunu sayilarla ifade etmek istersek: 1'ler 2'ye secde etmekle emrolundular. iste bu "Neden bir cin oldugu halde iblis meleklere verilen bir emre muhatap oldu?" konusunu çözüyor. Açiklamasi su sekilde: 1'ler 2'nin üstünlügünü kabul etmekle emrolundu, 2 zaten 1'in 0'dan büyük oldugunu açiklamisti, bu sebeple, 0 da 2'nin üstünlügünü kabul etmek mecburiyetindeydi. (Yani 2>1 , 1>0 öyleyse 2>0)

ikinci itiraz:


(15/9)"süphesiz o zikri (Kur'an'i) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. "
Bu demektir ki herhangi bir sekildeki bozulmadan korunacaktir. Allah'in senin gelip te Kuran'i kurtarmana ihtiyaci yoktur. O sen dogmadan önce de mükemmeldi, sen öldükten sonra da öyle kalacaktir. Mesajiyla, materyaliyle, yazimiyla, korunmasiyla ev yayginlasmasiyla.

ikinci itiraza Cevap:


(15/9)"süphesiz o zikri (Kur'an'i) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. " ayetini hatirlatmakta haklisiniz. Aslinda bir ayet daha var:
(2/2)"Bu, kendisinde süphe olmayan kitaptir. Allah'a karsi gelmekten sakinanlar için yol göstericidir. " Ben demiyorum ki KUran'da bir süphe vardir, ya da Kuran'i kurtaracagim. Hayir. Kuran'da süphe yoktur, Allah onu her zaman koruyacaktir.
Fakat, Kuran nedir? Nüzul'de sayilar var miydi, yani sayfa, sure ve ayet numaralari? Kuran söyle nazil olmadi:
Sayfa:1
Sure:96
Bir : Yaratan Rabbinin adiyla oku!
iki : O, insani "alak" dan yaratti.
Üç : Oku! Senin Rabbin en cömert olandir.
Dört: O, kalemle yazmayi ögretendir,
söyle nazil oldu:
Yaratan Rabbinin adiyla oku!
O, insani "alak" dan yaratti.
Oku! Senin Rabbin en cömert olandir.
O, kalemle yazmayi ögretendir,

ilk defa bir kitap olarak Halife Hz. Osman (ra) zamaninda toplanmistir.

Sayilar sayfalari, sure ve ayetleri ayirdetmek için insanlar tarafindan eklenmistir.

(4:79) "Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik."
(4:79) "Sana ne iyilik gelirse Allah'tandir. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. "

Diyorum ki: su anda kullandigimiz basili mushaflardaki sayilar yanlistir, soldan-saga yazilmistir. Ayrica, sifir ve bir yanyana geldigi zaman, sifir sol tarafta yer almalidir.Çünkü 1 Allah'i temsil eder, sifir yaratiklari temsil eder. 1 Adem'i (as) temsil eder, 0 seytan'i temsil eder. 1 sagi temsil eder, 0 solu temsil eder, 1 ashabul-yemini temsil eder, 0 ashabus-simali temsil eder. seytan(iblis) Adem'e secde etmek istemez, o yüzden sag tarafa geçmek ister, fakat bu günahi nedeniyle ateste yanarak cezalandirilacaktir. Veyselic sayilarda sagdaki sifirin degeri yoktur, yani sagdaki sifir yanar. (Latin sayilarinda tam tersine soldaki sifirin degeri yoktur.)

Üçüncü itiraz:


Sayilarin siralamasini degistirmek Kuran'in genel mesajina nasil bir etki yapar? Bu Kuran metninin anlasilmasinda nasil bir etkiye sebep olur?

Üçüncü itiraza Cevap:


Bir çok gayri-müslim ve bazi müslümanlar hayir ve serri, saglariyla sollarini ayirt edemiyorlar. Araplar sagdan sola yaziyorlar, Latinler soldan saga yaziyorlar. Fakat is sayilara geldiginde hepsi soldan-saga yaziyorlar. Ben islami kavramlara matematiksel bir model getirmeye çalistim. Bu, Kurandaki kavramlari anlamaya yardimci oluyor.

Mesela:
(Kuran 18/50) "Hani biz meleklere, 'Adem için saygi ile egilin' demistik de iblis'ten baska hepsi saygi ile egilmislerdi. iblis ise cinlerdendi."
Öyleyse, neden iblis bir cin oldugu halde meleklere verilen bir emirden sorumlu tutuldu?
Benim cevabim söyle: (Yaratilan el numaralarina göre), 1'ler(melekler) 2'nin(Adem(as)) büyüklügünü kabul etmekle emrolundular. 2 zaten daha önce 1'in(melekler) 0'dan(iblis'ten) daha büyük oldugunu belirtmisti, öyleyse, 0'da 2'nin büyüklügünü kabul etmek zorundaydi.
0 çifttir, iblis tek elle yaratilmisti fakat çiftti(Munafik). Cinler çift cinsiyetlidir.
1 tektir, melekler tek elle yaratilmislardi ve tektiler(tek cinsiyetlidirler.)
2 çiftti, halife iki elle yaratilmisti, iki eli vardi, (insanlar da çift cinsiyetlidir), fakat tek bir kisiydi.

Allah 1'dir, yaratilanlar 0'dir.
51/49. :"Ve min kulli sey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun. "
"Düsünüp ibret alasiniz diye her seyden (erkekli disili) iki es yarattik. "
0 çift sayidir. Yaratiklar çift yaratilmislardir.

Ihlas suresini hatirlayalim (112:1-2)
De ki: "O, Allah'tir, bir tektir."
"Allah Samed'dir. (Her sey O'na muhtaçtir, o, hiçbir seye muhtaç degildir.)"
Matematiksel olarak, kaç tane sifir olursa olsun, bir tane 1 olmadan yokturlar.
Ve önemli nokta, eger seçim sansi olanlar Allah'a secde etmezlerse cehennemde yanacaklardir.
Matematiksel olarak, Veyselic sayilara göre, eger sifir 1'in sagina geçmek isterse, yanacaktir(yok olacaktir.) Fakat Quran mushafini açtiginizda birçok sifirin 1'in sagina geçtigini görürsünüz. Hiçkimse de bunda bir uygunsuzluk görmemektedir. Ben görüyorum. Eger Kuran'daki sayilari Veyselic sayilar ile düzeltmeyi basarabilirsek, büyük bir gürültü çikacaktir ve herkes hangisinin üstün oldugunu anlayacaktir;
Sag mi
yoksa
Sol mu
Ve herkes hangisinin üstün oldugunu anlayacaktir;
Sahabul meymene mi
yoksa
Ashabul mes'eme mi
Tekrarliyorum:
Yaratiklar Allah'a secde etmelidir.
seytan Allah'in halifesinin büyüklügünü kabul etmelidir.
0, 1'in solunda yer almalidir
Eger sifir, 1'in sagina geçmeyi denemeye karar verirse, yanacaktir. Yanacaktir, çünkü seytan atesten yaratilmistir. Bu, sol ve sag arasinda sembolik bir savastir. Müslümanlar su ana kadar yenik durumda gözüküyorlar. seytan Kuran'in metnine nüfuz edememistir fakat Kuran'in yazildigi sayfalara nüfuz etmistir, ve bunu da çok normal bir seymis gibi yapmistir. Ben diyorum ki bu anormaldir. Düzeltilmelidir.


Dördüncü itiraz:


Sisteminizi Kuran'a getirmekle ne fayda saglayacagiz?
Merak ediyorum; savundugunuz sistem gerçekten gerekli mi?

Dördüncü itiraza Cevap:


Kuran[29:64] "Bu dünya hayati ancak bir eglence ve oyundan ibarettir. "
Öyleyse oyunun taraflari kimler? Ben söyleyeyim:
Sag 1 United
Sol 0 United

Taraflarin kaptanlari kimler?
Hz. Muhammed(sav) ve tüm diger pergamberler
seytan(Aleyhil lane)

Hangi taraf kazanacaktir? (0-1) Sag 1 United kazanacaktir.

simdi; "Sol 0 United" takimi bir gol atti. Müslümanlarin Kuran'i sagdan-sola yazildigi halde, "Left 0 United" takimi onlarin kitabina soldan-saga yazilan sayilari soktu, ve kitaplarini(mushaflarini) BiDi (BiDirectional,çift yönlü) çeliskili yapti. 1 ve 0 yanyana geldiginde, 0'i saga almalarini basardi. On sayisini 10 (ya da I.) olarak yaziyoruz. seytan(iblis)(0) Adem'e(as)(1)'e secde etmeyi reddetti, Allah'in emrine karsi geldi, ve "Ben ondan hayirliyim (HAYRUN MINHU) [7:12]" diyerek sag tarafa geçmek istedi.

simdi, bir gol de biz atip bu BiDi'yi(çift yönlülügü) mübarek Kuran mushaflarindan kaldirmayacak miyiz? Bu yenilen gol sizi sinir etmiyor mu? Kuran'i Veyselic sayilarla düzeltmmek ve herkese sunu göstermek zorunda degilmiyiz ki:
SAg
Sol'dan üstündür.

"Sisteminizi Kuran'a getirmekle ne fayda saglayacagiz?" Getirilecek fayda, herkese hangisinin üstün oldugunu göstermektir:
SAg mi
Sol mu?

Adem'mi (as)
seytan mi(al)?

Hak mi
Batil mi?

Savundugum sistem gerçekten gerekli. Quran mushaflarindaki BiDi devam edemez. insanlar saglarini sollarini, hayir ve serri, peygamber ve seytan'i ayirt etmek zorunda. insanlar anlamali ki mutlak olarak, en sonunda on sayisi (Binary iki sayisi) 01 (.I) olarak yazilmak zorundadir. Eger sifir sag tarafa geçmeye yeltenirse yanacaktir. Sifir 1'e secde etmek(önünde saygiyla egilmek) zorundadir, ve sol taraftaki yerini almak zorundadir, seytan 0'dir, Allah 1'dir, seytan Allah'in emrine uymak zorundadir, aksi taktirde yanarak cezalandirilmayi kabul etmek durumundadir.
Bence bu konular Kuran'in ilk ve en önemli mesajlarindandir, ve Kuran'in anlasilmasinda çok yardimci olacaklardir.


Besinci itiraz:


Bu bir konu degildir.
Bu konu senin dinimizin önemli yönlerine odaklanmani engelliyor, ve hiçbir degeri ve sonucu olmayan bir konuya odaklanmana sebep oluyor.


Besinci itiraza Cevap:


Bu bir konu degildir fikrinize katilmiyorum, bence bir konudur, ve bence önemli bir konudur. Dinimizin(islam'in) birçok önemli yönlerini bildigimi düsünüyorum, ve bu konu çok önemli sonuçlari olacak bir konudur. Hatta bunun bir tür devrim niteliginde olduguna inaniyorum. Bu konu hangisinin hakli ve dogru olduguna olan bakis açisini degistirecektir; Sag mi Sol mu. Gerçegi kim söylüyor? Sag tarafin ashabi mi, sol tarafin ashabi mi. seytan'in özellikleri neler, insanlarin ne yapmasini istiyor? insanlari nasil kandiriyor? Allah'in emrine nasil karsi geliyor, ve Adem'e secde etmeyi nasil reddediyor. Bu konu sag(hak) ve sol(batil) arasindaki savasta çok önemli bir kalenin fethedilmesini saglayacaktir. islami kavramlarla sayilar arasinda paralellik/benzerlik var mi? Bence var.
Sayilarin önemini gözardi etme!
Allah'in bir ismi ve sifati sayidir, El Vahid, Ehad. Sayilar önemlidir! Sayilar seytan'in, Adem'in, issanlarin, cinlerin, meleklerin hatta Allah'in(cc) bazi özelliklerini açiklamakta önemli rol oynar.

2. Papa Benedict XVI'a bir soru.

From: veyselperu@hotmail.com
To: benedictxvi@vatican.va
CC: webmaster@yeniasya.org.tr; javed.a.khan@gmail.com; info@oic-oci.org; editor@zaman.com.tr; letters@time.com;
e-kantarci@superonline.com
Subject: Neden sol eli sag elin üzerine koyuyorsunuz? / Veyselic Numbers .I
Date: Fri, 10 Oct 2008 16:31:12 +0300


Merhaba Bay Papa Benedict XVI,

sunu sormak istiyorum; “istanbul/Türkiye'deki meshur Sultanahmet Camisini ziyaretinizde, Mescidil Haram'a(Mekke'ye) yönelip dua ederken, neden sol eli sag el üzerine koydunuz?”

(Ekteki fotografa bakiniz (pope_left_handed.jpg ))
(simdi farkettim ki, aslinda, yüzünüzü de hafifçe sola döndürmüssünüz!)

www.VeyselicNumbers.com

islam'a göre, namaza duruldugunda sag eli sol el üstüne koymak önemli bir kuraldir.

Bu bir kaza/ unutma/ bilmemek midir, yoksa kasten mi yapilmistir? Kasten yapildiysa lütfen sebebini söyleyin. Niçin?

Not:
Benim called www.VeyselicNumbers.com adinda bir web sitem var.

O sitede, çogunlukla sayilardan, sag/sol yönlerden, Latin Sayilarindan, Arap Sayilarindan bahsediyorum, ve sunu soruyorum;Arap Sayilari neden soldan-saga yaziliyor, aynen Latin Sayilarinda oldugu gibi, ve bunlari Veyselic Sayilarla düzeltmeli miyiz, özellikle Kuran-i Kerimdekileri?

Lütfen o siteye bir göz atin. ( www.VeyselicNumbers.com )

Saygilarimla
Veysel Peru
Istanbul, Turkiye
Tel: 00905327741763
10 Ekim 2008,

_____________________________________________________________________
Not:
Eger Papa'dan bir cevap alirsam yayinlayacagim.
Eger siz de cevabi merak ediyorsaniz, maili Papa'ya(ve CC'dekilere de lütfen) forward edebilirsiniz. Böylece cevap vermesi için üzerindeki baski da artmis olur.
Veysel Peru

_____________________________________________________________________

3. www.sunniforum.com/Quran sitesindeki Veyselic Sayilarla ilgili Yorumlar.

_______________________________________________________________________
VeyselicNumbers:
KURAN'DAKi SAYILAR DÜZELTiLMELi Mi?
Arap Dilinde BiDirectional(çift yönlü) olmasi dolayisiyla bir çeliski var mi?...?

Arapça, Fasça, Urduca, ibranice ve Eskenazi dilleri bidirectional (ya da BiDi, çift yönlü) diller olarak adlandirilirlar, çünkü yazilar sagdan sola oldugu halde, 'Bati' dillerinden alintilar ve sayilar soldan saga yazilmaktadir.

simdi, bu bir çeliski olarak adlandirilabilir mi? Eger öyleyse, neden biz bu çeliskiyi Kurani Kerime tasiyoruz? Kurani Kerimde çeliski olamayacagina göre, Kuran sayfalarindaki tüm sayilari Veyselic Sayilar'la düzeltemez miyiz?

Not: Veyselic Sayilar, Arap Sayilari'nin sagdan sola yazilmis halidir. Örnegin: Veyselic Sayilarda on sayisi .I olarak yazilir.

Nisa-82: "Hâlâ Kur'an'i düsünüp anlamaya çalismiyorlar mi? Eger o, Allah'tan baskasi tarafindan (indirilmis) olsaydi, mutlaka onda birçok çeliski bulurlardi."

Selamlar
Veysel Perü

Veyselic Sayilar hakkinda daha fazla bilgi için:
WEB'de Veyselic Numbers arattiriniz.

________________________________________________________________________

Sahih Baba:

bildigim kadariyla dedigin gibi sayilar veyselic degil, fakat gerçekten de sagdan sola yazilabilirler.

mesela 1000 yazarken, sifirla baslayip 1'le bitirebilirsiniz.

ve eger arapçadaki sayilara bakarsaniz, göreceksiniz ki sagdan sola okunuyorlar, mesela 78 semaniya(8) ve seba'un(70) olarak okunur.

ve sik sik arap arkadaslarin mesela 87'yi yetmis sekiz olarak hatali okudugunu duymusumdur.

nereden çikti bu?

________________________________________________________________________

????? ?? ??? ????? ???? ???? ?????? ????? ????? ???? ??? ????? ????

________________________________________________________________________

VeyselicNumbers:
Bu fikir nereden çikti? Veyselic Numbers

Biraz uzun bir hikaye.

2 yil önce bir manik-depresif(manik atak) geçirdim, ve ilk defa o sirada bu fikir bana geldi. Aslinda, o kadar çok heyecanlandim ki, delirdim. Ondan sonra bir hastanede 23 gün tedavi oldum, vs, vs.

simdi, ilerlersek:

Allah kaçtir?
1

Eger Allah 1 ise, yaratiklara hangi sayiyi atarsiniz? -1,2,0.0001? No.
0

Allah 1'dir. ilk sayi 1'dir. 2 yazacaginiz zaman, ikili(binary) sayilarda, 0 diye ikinci bir sayi sahneye çikar. Sahnede iki sayi olunca, "komutan kim, üstün kim, ast olan kim, daha önemsiz olan kim?" sorulari gündeme gelir. (Kuran'a göre) sag taraf sol taraftan üstün oldugu için, siralamaya sokulacaginda sifir 1'in soluna gelmek zorundadir. O yüzden binary iki'yi (desimal on'u) 01 olarak yazmaliyiz(Yapilagelenin aksine !!!). Özet olarak: Desimal(onluk) sayilarda on yazacaginiz zaman(binary(ikili) sayilarda da iki yazacaginiz zaman), 1 sagda olmali, sifir birin üstünlügünü kabul etmeli, ve sifir solda olmalidir. 01(.1) yazmaliyiz.

Ben buna Veyselic Sayilar diyorum.

seytan sifir ile sembolize edilebilir, Allah'in Halifesi(Adem (as)) 1 ile sembolize edilebilir. Öyleyse bu iki sayi bir araya geldiklerinde 01 olarak yazilmalidirlar. En degerli sayilar sagda, az degerli sayilar solda. Sayilar sagdan sola yazilmalidirlar.

simdi: Dünya'daki tüm sayilari degistirmek çok zordur. Fakat benim bir hayalim var! Dogru sayilar, Veyselic Sayilar, Kuran sayfalarinda kullanilabilir. Kuran hangisinin üstün oldugu savasini bitirebilir:
Sag
veya
Sol

seytan Halifenin önünde egilmelidir. Kuran'daki tüm sayilar Veyselic Sayilarla düzeltilmelidir. Bu, Halife ve seytan arasinda, sol tarafin ashabi ile sag tarafin ashabi arasinda sembolik bir savastir. Kuran çift yönlü(BiDirectional) olamaz, çift yönlülük çeliskidir. Aslinda sayilar Kuran'a sonradan eklenmistir. Araplar Hintlilere direnememis, büyük bir hata yapmis, ve dillerini BiDirectional(çift yönlü) yapmislardir.
Yaratiklar Allah'a secde etmek zorundadirlar.
seytan Allah'in Halifesinin üstünlügünü kabul etmek zorundadir.
0, 1'in sol tarafinda yer almak zorundadir.
Eger sifir 1'in sag tarafina geçmeyi denemeye karar verirse, yanacaktir. Yanar, çünkü seytan atesten yaratilmistir.
Bu BiDi'yi(çift yönlülügü) Kuran sayfalarindan temizleyelim. Sayilari degistirelim ki onlar SAgDAN BAsLASINLAR, soldan degil. Çünkü mevcut durum dogru degildir. inaniyorum ki, er ya da geç, Kurani Kerim sayfalari Veyselic Sayilar'la düzeltilecektir insallah.

En son VeyselicNumbers tarafindan degistirilmistir. 27-08-2007 06:25 PM. Degisiklik Sebebi:Yazim hatasi

________________________________________________________________________

Yahya:

Alinti:

"Orijinali VeyselicNumbers yazmis. Allah kaçtir? 1"


Korkarim yanlis anlamissin. Büyük islami düsünür imam Ebu Hanife(rahimahullah) Al Fikh Al Akbar adli meshur kitabinda demistir ki: "Allah Vahiddir(Bir), fakat bu numerik manada degil, benzersiz olmasi manasindadir."

Allah birdir dedigimiz zaman, bir sayisini kastetmeyiz. Sayilarin degerleri ve büyüklükleri vardir. Toplanir, çikartilir, çarpilir ve bölünürler. Allah bu tür seylerden uzaktir.

Allah birdir dedigimiz zaman, demek isteriz ki Allah bölünemez(çünkü parçalardan olusmamistir), ve demek isteriz ki onun özelliklerine ortak olan hiçbir sey yoktur. Allah hiçbirseye benzemez, ve hiçbirsey Allah'a benzemez, en küçük bir sekilde bile.

Yine, Allah birdir dedigimiz zaman, demek isterizki hiçbir sekilde hiçbir varlik(geçmiste ve gelecekte) onun özelliklerine ortak olamaz.

Özetle, "birlik"ten kastimiz iki sekildedir: 1- Allah'in bölünemez oldugunu söyleriz. 2- Allah'in özelliklerinin sadece kendisine ait oldugunu söyleriz. Ve her iki ifadenin de 1 sayisiyla alakasi yoktur.

________________________________________________________________________

Abu Hajira:

Kardesim Veyselic Sayilarin vahiyle nasil bir baglantisi var? Bu senin buldugun bir teori mi, yoksa incil bilginlerinin ya da islami bilginlerin kullandigi dogrulanmis bir metod mu? Eger bu bir teori ise sen nasil ilahi bir vahyi bir insanin geistirdigi teoriye dayandirmaya yelteniyorsun?

Diyorsun ki Veyselic Sayilar aslinda Arap Sayilari. Öyle bile olsa, arap sayilarinin Kuran ile ne alakasi var? Kuran Arapçasinda, sayilar sayilarla degil de kelimelerle ifade edilir. ibranice ve Aramaik'te oldugu gibi.

Aslinda Kuran ve onun bilimlerini çalisirken, "Addad Ma'dud" (sayi ve sayilan) kurallarini çalisiriz. Arabik sayilara verilen deger, sadece ögrencinin Arapça Kitabida sayfanin dibinde gördügü kadardir. In fact when we study the Quran and its sciences we study the rules of "Addad and Ma'dood" which define the count and the counted. The weight given to the arabic numerals is only as much as to let the student see the bottom of the pages in Arabic Books.

Ve yine, ilk baslarda arap sayilari simdiki kadar populer degildi. insanlar yazarken bunlari kelimelerle yazarlardi, sonradan çevirdiler, tüccarlar sayilar için görsel el isaretleri kullandilar.

Bu sebeplerle soruyorum ki: Neden sayilarin dilini ilahi bir vahiye bu kadar tercih edip, sayilar yoluyla ilahi vahyi yargilamaya isteklisin? Farzimahal senin Veyselic Sayilarin Kuran'in çeliskisiz oldugunu ispatlayamazsa, onun ilahi olduguna inanmayi birakacak misin?

________________________________________________________________________

VeyselicNumbers:

Dogru yorumlar, Dogru sorular, Allaha sükürler olsun.

*******

.I

*******

Bunlar benim uzun zamandir aradigim dogru yorumlar ve dogru sorular. Allah'a sükürler olsun. Size de tesekkür ederim.

Konu derinlesiyor, o yüzden daha çok dikkati gerektiriyor.

simdi, Yahya Kardesin yorumu için:

Ebu Hanife'ye saygim büyüktür. Benim ameli mezhebim de Hanifi'dir. Fakat yazdiklarinizi yanlis anlamadiysam, "Allah'in Bir olmasi numerik manada alinmamalidir" fikrine itiraz ediyorum. (Matematik:Sayilar ve sembolleri kullanarak, miktarlar ve kümelerin ölçülmesi, özellikleri ve iliskilerini belirleyen bilim dalidir. Sayilar: Sayma, ölçme, denklem çözme ve miktarlarin karsilastirilmasinda kullanilan, matematigin temel elemanlaridir.)

Diyorsunuz ki "birlik"ten kastimiz iki sekildedir.Bunlara katiliyorum. Bence üçüncü bir sekil daha var ki bu da "Allah vardir", yani "Allah'in sayisi kaçtir, kaç tane ilah vardir? "1"

Aslinda 1 sayisi bu üç özellige de sahiptir.
a) Allah bölünemez. 1'de bölünemez. 1 sayisi sadece kendine yani birden baska hiçbir sayiya bölünemeyen tek sayidir. Diger asal sayilar iki sayiya bölünebilir. Mesela 13 sayisi hem 13'e hem de 1'e bölünebilir. Fakat 1 sadece 1'e bölünebilir.
b) Allah'in özellikleri sadece kendisine aittir. 1'in özellikleri de sadece kendisine aittir. Hiçbir sayiya benzemez. Benzersizdir.
c) Allah vardir. 1 de vardir, yani 1>0'dir. (2,3,4... te > 0 dir. Bunlarla ilgili açiklama için Bakiniz asagidaki h) maddesi.)

ispatlamak istedigim sey, islami kavramlara bazi matematiksel açiklamalarin oldugudur. Nasil mi? Deval edelim:

ikili(binary) sayilarda sadece iki rakam vardir: 1 ve 0.

112/1-2'yi okuyalim. Ihlas suresi:
De ki: "O, Allah'tir, bir tektir."
"Allah Samed'dir. (Her sey O'na muhtaçtir, o, hiçbir seye muhtaç degildir.)"

Diyorum ki Allah 1 ile sembolize edilebilir, diger hersey(yaratiklar ve yaratilmamis seyler) 0 ile sembolize edilebilir.

1 tek bir sayidir, 0 çift sayidir.

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aplf.EJLLFHr1PWB4x7dnPXty6IX;_ylv=3?qid=20061211012246AAdFGT9

51/49'u okuyalim. Zariyat Suresi:

Ve min kulli sey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun.

Düsünüp ibret alasiniz diye her seyden (erkekli disili) iki es yarattik.

Tüm yaratiklar eslidir yani çifttirler, tek degillerdir, sifir sayisi gibi.

simdi tahayyül edin ki sadece tek bir 1 var("Ehad"); ve birçok sifirlar var("Kesret"):Sifirlar 1 ("Samed") olmadan vücuda gelemezler.

Sifirlar 1'in solunda olmak zorundalar(Veyselic sayilara göre), yani onlar Allah'a secde ederler. Sifir eger solda olmayi reddeder ve saga geçmeye yeltenirse, yanar. (Dikkat, Arap sayilarinda da soldaki sifirlar yok olur.)

Özetle diyorum ki;

1 (ki o tek bir sayidir) Allah'i temsil eder,

0(ki o çift bir sayidir) (seytan dahil) yaratiklari temsil eder,

Binary iki (ya da desimal on) 01 (ya da .I) olarak yazilmalidir.

Ben buna Veyselic Sayilar diyorum.

________________________________________________________________________

Yahya:

Alinti:

(Orijinali VeyselicNumbers tarafindan yazilmistir)

"simdi, Yahya Kardesin yorumu için:

"Ebu Hanife'ye saygim büyüktür. Benim ameli mezhebim de Hanifi'dir. Fakat yazdiklarinizi yanlis anlamadiysam, "Allah'in Bir olmasi numerik manada alinmamalidir" fikrine itiraz ediyorum. (Matematik:Sayilar ve sembolleri kullanarak, miktarlar ve kümelerin ölçülmesi, özellikleri ve iliskilerini belirleyen bilim dalidir. Sayilar: Sayma, ölçme, denklem çözme ve miktarlarin karsilastirilmasinda kullanilan, matematigin temel elemanlaridir.)

Diyorsunuz ki "birlik"ten kastimiz iki sekildedir.Bunlara katiliyorum. Bence üçüncü bir sekil daha var ki bu da "Allah vardir", yani "Allah'in sayisi kaçtir, kaç tane ilah vardir? "1""

Bu argümandaki problem sudur ki siz Allah'i "sayilabilen seyler" kümesine dahil ediyorsunuz. Böyle yaparak, Allah'in sayilabilen seylerle benzerligini zimnen belirtmis oluyorsunuz.

Dahasi, bu bir anlam ifade etmemektedir çünkü Allah sayilarin Yaraticisidir. Sayilar her zaman yoktu, fakat Allah herzaman vardi. Eger Allah'in Vahdaniyeti 1 sayisina refere edilirse, su iki seyden birini söylemek durumundasiniz; 1- bir sayisi her zaman vardi, veya
2- Allah bir sayisinin yaratilmasindan sonra yeni bir sifat edindi.

Bunlarin ikisi de islam inanciyla çelisir. Eger derseniz ki "bir sayisi her zaman var olmustu", o zaman demis oluyorsunuz ki Allah'in (ezeliyet) özelligine bir ortak vardir. Ve eger Allah yeni bir sifat edindi derseniz, demis oluyorsunuz ki Allah bu edinmeden ya önce veya sonra kusursuz degildi. Dahasi bu iddia mantiksal olarak Allah'in baska birsey tarafindan yaratildigi kabulüne kadar gider.

Açiktir ki her iki iddia da gerçek disidir.

Bence itikatini düzelt ve Ebu Hanife'nin(rahimahullah) itikatini kucakla, ki onun islam bilgisi ve anlayisi bütün bu sünni-forumun birlesiminin çok çok üzerindedir. Hatirla ki Ebu Hanife en az 2 degisik Sahabi'yle tanismistir.Ve yine hatirla ki bütün ümmet Ebu Hanife'nin mükemmeliyeti konusunda hemfikirdir. sunu da hatirla ki Resulullah büyük bilgin Ebu Hanife'nin gelisini önceden haber vermistir. Sen(veya ben) kimsin ki böyle bir zatla görüs ayriligina gireceksin???

________________________________________________________________________

Abu Hajira:

Kardesim VeyselicNumbers,

Yahya Kardes, Allah'in bir sayisinin özelligi ile sinirlandirilamayacagini söylemesinde haklidir.
Bununla birlikte, benim sorularima cevap vermedin. Sen, ikili(binary) sayilari ilahi sifatlari ve vahyin dogrulugunu tesis etmek için kullaniyorsun. Bunun temeli nedir? Biz bilimi bile vahyi yargilamak için bir ölçek olarak kullanmiyoruz, öyleyse sen nasil ve neden numerik degerleri ve "imbeded code"u ("Bati dillerinden alintilar" kastediliyor) kullanabiliyorsun?

Sen Veyselic Sayilarin vahyi dogrulamak için ilahi olarak gönderilmis kriterler oldugunu ispat etmedikçe, bütün bu teori çöpten ibarettir.
Demistin ki "Sifir yanar,.". Bunun dayanagi ve orijini nedir?..

Ve de, bu teorinin arap dili için test edilebilmesi için, arap sayilarinin da gerçekte Arap Dilinden çiktiginin dogrulanmasi gerekir. Bu meyanda, arap sayilarinin bir tarihçesini bize verebilir misin?

Abu Hajira bin Abdul Hamid

________________________________________________________________________

VeyselicNumbers:

Tesekkürler, Tesekkürler gerçekten çok tesekkürler.

EsSelamun Aleykum,

Abuhajira Kardes, seni unutmadim, tüm sorularina cevap vermege çalisacagim. Fakat müsadenle önce Yahya kardesi cevaplamak istiyorum.

Yahya Kardes diyor ki:"Bu argümandaki problem sudur ki siz Allah'i "sayilabilen seyler" kümesine dahil ediyorsunuz. Böyle yaparak, Allah'in sayilabilen seylerle benzerligini zimnen belirtmis oluyorsunuz."

Bence öyle degil. Geçenlerde okumustum, Ebu Hanife demis ki "Allah bir "sey"dir, fakat diger seylere benzemez." Ben diyorum ki "Allah sayilabilir, Onun sayisi 1'dir, diger herseyin Allah olmadan sayilari 0'dir." Devam ediyorum:

Sayilar matematigin kavramlaridir, matematik bir ilimdir, ve tüm "ilim"ler Allah'indir, Allah'in ilmi ise ezelidir. Hiçbir yaratik henüz yokken, Allah'in ilmi vardi, ve Allah biliyordu ki kendisi 1'dir.

Alinti: "su iki seyden birini söylemek durumundasiniz;
1- bir sayisi her zaman vardi, veya
2- Allah bir sayisinin yaratilmasindan sonra yeni bir sifat edindi."

Ben 1 numarali maddeyi söylüyorum. 1 herzaman vardi. Fakat. 1 sayisi Allah'in bir ortagi degildi, bir sayisi Allah'in kendisiydi, ki o El-Wahid-ul Kahhar idi.

Benim hatalarimi düzeltme çabalariniza mütesekkirim. Lütfen devam edin.

Abuhajira Kardes, seni unutmadim, ilk firsatta tüm sorularini yanitlayacagim. Fakat kisaca özetlemek gerekirse;

* Teori benim.

* Veyselic Sayilar Arabic Sayilardan sadece dizilis olarak farklidir.

* Hasa Kuran'da çeliski var demiyorum, vahyi de yargilamiyorum. Diyorum ki, biz insanlar kendimiz Kuran mushaflarina, sayfalarina çeliski eklemisiz.

* inaniyorum ki Kuran ilahidir.

* Kuran "sayfalarindaki" BiDi'yi(çift yönlülük) biri benim haksiz oldugumu ispatlayana kadar düzeltmeyi deneyecegim.

* Selam *

VeyselicNumbers

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. www.sunniforum.com/Quran sitesindeki Veyselic Sayilarla ilgili Yorumlar.

_______________________________________________________________________

ULULELBAB
Gönderen: 26 kasim 2009 Saat 13:16 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

selam,

Bu baslik altinda sayin veysel perü'nun Kur'anda ki sayilarin yazilisinin

degistirilmesi gerekdigine dair görüsü tartisilmaktadir.

Konunun bir özeti Kur'ana sayisal itirazlar basligi altina asilmistir.

Dileyenlerin sayin perünun adresini imza bölümünde kullandigi

kendi sitesine de göz atabilir.

Benim konuya dair söyleyeceklerim simdilik bu kadar.

sevgiler...

EBUKEREM
Gönderen: 27 kasim 2009 Saat 01:48 | Kayitli IP

bu adam her kimse ona bu toto loto islerini birakip,
"ben hanifiyim" batil sözünden tevbe etmesini, Allah ile beraber baska rabler edinmemesini, arinmasini ve yalniz Allah'a teslim olmasini nasihat ediyor ögüt veriyorum.
benden bu kadar.
selam ile.

DERMANBEG
Gönderen: 27 kasim 2009 Saat 02:00 | Kayitli IP

Sevgili Ebukerem,ben bu kadar uzun yazilari hiç okumam.Hele konuda sarmadiysa..!Senin sözün benim için degerlidir.Selamlar..

ULULELBAB
Gönderen: 27 kasim 2009 Saat 14:16 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

degerli dostlar,

Benim amacim mümkün oldugunca mezhep mensubunu buraya çekip,onlara Aracisiz olarak,

sirksiz,seksiz Rabbe ulasilabilecegini anlatmak.

Yoksa burada,kendi aramizda kisir döngülere girmek degil.

Bu fikrin sahibi kardesimizde Nurcu tabir edilen bir Akimin mensubu.

Kendisini bu ilginç fikri nedeni ile buraya davet ettim.

icabet edecegini söyledi ama belki bayram nedeni ile henüz sözünü tutamamis olabilir.

Belki de hiç gelmeyebilir.Bir söze bakarak insanlari yargilamak,dogru olmasa gerek.

Ben insanlari KAZANMAK istiyorum.

Ancak böyle Rabbin rizasini kazanabilecegimi görüyorum.

O nedenle ki insanlarin Kredibilitesi bende yüksektir.

Sevgili Dermanbeg,

Sen ise Kredinden harciyorsun sürekli.Senin ki gibi degerli bir Akli kim kiralamak istemez ki?

Neden Aklini Kiraya veriyorsun?

Hepimizin sözü degerlidir.Yeter ki Akil süzgecinden geçmis olsun.

uzun yazilari okumamaktan kaynaklanan sorunlari keske görebilseydin.

selam ile...


ULULELBAB
Gönderen: 27 kasim 2009 Saat 14:57 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Dermanbeg Yazdi:
Sevgili Ebukerem,ben bu kadar uzun yazilari hiç okumam.Hele konuda
sarmadiysa..!Senin sözün benim için degerlidir.Selamlar..
Bu çok üzücü bir durum...Bizler yazilarimizi bazen çok uzatiyoruz.

Demek ki bosa kürek salliyoruz.

yazik.ne yazik degil mi?

Demek ki okumadan elestirdigini itiraf ediyorsun.

SASHA
Gönderen: 28 kasim 2009 Saat 01:49 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Ben acikcasi konunun basindaki mesajda iki yere takili kaldigimdan, henuz konuyu ozumseyemedim.


-Allah bir el'e mi sahiptir? Sahipse ilgili ayeti Kuran'dan lutfen kopyalar misiniz?

-Allah kelime babinda, isimlerinden sadece bir tanesidir. Oysa Allah'in ismi sadece bir tane degildir. Muhtemelen diyeceksiniz ki, konu bazinda Allah kelimesi,tum isimleri kapsar (99 adedi), maalesef kapsamaz. Her birinin acilimi farklidir.

En basit sekliyle, hoop diye 1 sayisina ulasmaniz ve onu degerli kilmaniz mumkun degildir. 0, 0.00, 0.000 vs. sekliyle yola cikmaniz gerekir.

Kuantum'la ilgilenip de sok gecirmeyen insan hemen hemen yok gibidir. Bunun icin insanin inancli veya inancsiz olmasi gerekmez.

En basit sekilde, Kuantum fiziginde Quark ve Gluon vardir. Bence bunlari dusunmenizde fayda var, sayilari duzeltmeden once..

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 11:53 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Selamun Aleyküm,

Ben Veysel Perü. Buraya kadar olan suçlama ve sorulara cevap vermeye çalisacagim.

Öncelikle ben Hanefiyim diyorum, bunun batil bir söz oldugunu düsünmüyorum. Allah ile beraber baska rabler aramiyorum. "La ilahe illallah, muhammeden resulullah" diyorum. Ameli meselelerde ve detaylarda da Hanefi mezhebini taklit ediyorum. Ebu Hanife'yi hasa Rab olarak telakki etmiyorum, sadece onun fikirlerini ve sözlerini dogru buluyorum.

simdi ben bu forumda birinin fikirlerini dogru bulup onunla amel etsem, onu rab mi edinmis olacagim? Böyle bisey yok.

Gelelim Sasha'nin sorularina:

1- "Allah bir el'e mi sahiptir? Sahipse ilgili ayeti Kuran'dan lutfen kopyalar misiniz?" demissiniz.

simdi bu konuda çesitli görüsler var. Benim görüsüm :

- Allah iki ele sahiptir.

Buna Kurandan dediller:
(Yedullahi fevka eydihim = Allah’in eli onlarin elleri üstündedir.) [Fetih 10]
(..lima halaktü bi yedeyye = iki elimle yarattigima…) [Sad 75]
(Vessemae beneyna ha bi eydin = Biz ellerle bina ettik.) [Zariyat 47]
(vel erdu cemian kabdatühu yevmel kiyameti ves semavatü matviyyatüm bi yeminih = Halbuki kiyamet günü yer, tamamen O'nun avucu içindedir, gökler de sag elinde dürülmüstür.) [Zümer 67]

simdi burada direk olarak "el" kelimesi geçiyor. Ben bunu sözlük anlamiyla aliyorum. Allahin eli vardir diyorum. Ama mahiyetini bilemeyiz diyorum. Kurandaki bu kadar ayete ragmen "Allahin eli yoktur" demek bence en hafif tabirle abestir. Peki Allahin kaç eli vardir. Bence iki. Neden? Bir kere "iki elimle yarattim"(Sad 75) diyor. Demekki en az iki eli var. Sonra "bi eydin"(Zariyat 47) diyor, arapçada eydin kelimesi ikiden fazla el anlamina geliyor. Fakat burada önemli olan nokta "beneyna ha" denmesi, yani çogul siga kullanilmasi. "Biz bina ettik" deniliyor, burada da hem "Biz" deyip hem de "iki elimle" deseydi gramatik olarak yanlis olurdu. Demek ki bu ayet Allahin ikiden fazla eli oldugunu göstermiyor. Son ayette de "bi yeminih"(Zümer 67) diyor, yani "sag elinde". simdi Allahin üç dört veya birçok eli olsaydi, sag el ne anlama gelecekti? Birçok eli olsaydi Sag el anlamsiz olurdu. Demekki Allah'in iki eli var.

Bir de eger Allah'in ikiden fazla eli olsaydi "iki elimle" tabiri birz saçma olurdu, yani "hangi iki tanesiyle" sorusu akla gelirdi, "ellerimden iki tanesiyle" denmesi gerekirdi.

Bir de hadis var, "Allahin iki eli de sagdir" diye. Fakat bana bu hadis pek dogru gibi gelmiyor. En dogrusunu Allah bilir.

simdi gelelim esas meseleye. Ben Allah'in bu iki elini Hayir ve ser olarak yorumluyorum. Amentü'de "ve bil kaderi hayrihi ve serrihi" diyoruz. Ben diyorum ki, Sag elle hayri diger elle de serri yaratiyor. Melekleri sag elle, diger elle de iblisi yaratmis. insani ise her iki elle yaratmis.


2 - "Allah kelime babinda, isimlerinden sadece bir tanesidir. Oysa Allah'in ismi sadece bir tane degildir. Muhtemelen diyeceksiniz ki, konu bazinda Allah kelimesi,tum isimleri kapsar (99 adedi), maalesef kapsamaz. Her birinin acilimi farklidir.
En basit sekliyle, hoop diye 1 sayisina ulasmaniz ve onu degerli kilmaniz mumkun degildir. 0, 0.00, 0.000 vs. sekliyle yola cikmaniz gerekir." demissiniz.

simdi, ben Allah'in ismi sadece bir tanedir demiyorum ki. Ben diyorum ki Allah'in isimlerinden biri El Vahid'dir (Ehad diye de bir sifati vardir.)
Ve evet hoop diye 1 sayisina ulasiyorum ve degerli kiliyorum. simdi dikkat edin, "Allah'in bir ismi El Vahid degildir" diyen Kuran'daki ayeti inkar etmis olur. Vahid ve Ehad da zaten 1 demektir, bunu çocuk bile bilir. E o zaman 1 Allah'i sembolize eder. 0, 0.00, 0.000 vs. diye yola çikip kulagimizi tersten göstermeye gerek yoktur.

simdilik bu kadar
Saygilar
Veysel Perü
http://www.VeyselicNumbers.com

EBUKEREM
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 13:22 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:
Selamun Aleyküm,
---------------------------------------------------------------------------------
Ben Veysel Perü. Buraya kadar olan suçlama ve sorulara cevap vermeye çalisacagim.

Öncelikle ben Hanefiyim diyorum, bunun batil bir söz oldugunu düsünmüyorum. Allah ile beraber baska rabler aramiyorum. "La ilahe illallah, muhammeden resulullah" diyorum. Ameli meselelerde ve detaylarda da Hanefi mezhebini taklit ediyorum. Ebu Hanife'yi hasa Rab olarak telakki etmiyorum, sadece onun fikirlerini ve sözlerini dogru buluyorum.

simdi ben bu forumda birinin fikirlerini dogru bulup onunla amel etsem, onu rab mi edinmis olacagim? Böyle bisey yok.
---------------------------------------------------------------------------------

aleyke es selam Veysel bey,

Hanefiyim dediginizde Kuran'daki Allah'in hangi emirlerini red ettiginizi ve hangi olmayan emirleri seriat kabul ettiginizi bilmiyor musunuz yoksa farkinda degil misiniz?

örnek vereyim: "Ben hanefiyim" dediginizde :

1- Sakali kökten kesmenin HARAM oldugunu,

2- Müslümanim deyip Namaz kilmayan bir kisinin kendisine kil dendigi halde kilmamakta israr ederse önce dövülecegini, sonra hapsedilecegini

3- bir kadinin yaninda namahremi olmadan 90 km den uzak bir yere gitmesinin HARAM oldugunu,

4- sari elbise giymenin HARAM oldugunu

5- Midye, ahtapot, istiridye v.b. seyleri yemenin HARAM oldugunu,

6- Erkeklere altin ve ipek takmanin HARAM oldugunu,

7- 5 vakit namazin FARZ vitir namazinin VACiP oldugunu,

8- kan akinca abdestin bozuldugunu

9- Guslün farzlarinin 12 tane oldugunu

ve daha bir çok benzeri Kuran'a taban tabana zit hükme iMAN ETTiM dediginizin FARKINDA MISINIZ?

sizce Allah'in apaçik hükümleri ile çelisen bu seriatlar-hükümler TEFERUAT MIDIR YOKSA BAsKA BiR DiN MiDiR?

Lütfen, dininizi imaninizi ciddiye alin, imtihan budur, hükümde yalniz Allah'a teslim olun ve O'nun hükmüne muhalif hükümler seriatler vaaz edenleri reddedin, arinin, hanif muhlis mümin olun.

herkesin sözü dinlenir sözün EN GÜZELiNE ( VAHiY) uyulur. Allah'in hükümleri ile çelisen sözleri tasdik edenler, tercih edenler o sözleri söyleyenleri rab/ilah edinmislerdir. TEVBE 31.

ve bu gözle sura 21 ayetini derin derin okuyunuz, Kuran'i derin derin okuyunuz.

size teblig ve sahitlik görevimi yerine getirmek için bunlari yazdim. eger bunlar yanlis diyorsaniz lütfen apaçik delillerinizi Kuran'dan getirin ben kendimi düzelteyim.

selam ile.

ULULELBAB
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 13:32 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Selam degerli veysel peru,

öncelikle Hosgeldiniz.Hanifdostlar sansürsüz bir dostlar sitesi oldugu için burada her türden

insanin her çesit görüsü ile karsilasacaksiniz.inanacaklarininz ve inanmayacaklariniz olacak.

inanmaniz gerekenler ve inanmamanizgerekenler var.

simdi herkesin bir Allah tahayyulu var.Kafasinda nasil bir Allah sekillendiriyor insanlar?

Muhtemel dir insan sayisi kardar Allah imaji var.

Elleri , kollari olan bir Allah???

Allah elleri olmaktanda münezzehtir.Eller bir ihtiyaci giderir.Oysa Allah ihtiyacsizdir!

Degerli kardesim Kur'an geçen ELLER ile yaratma tamamen Tesbihtir.

tipki "ellerinizin altindakiler" ifadesi gibi.Orada gerçekte ELin alti mi ifade ediliyor.

Yaratma ve Programlama konusunda surada detayli görüslerimi belirtmistim.

Yüce Melekler Konseyi

Lütfen bir gözatiniz.

Sevgi ve saygilarimla...


EL_TURKI

Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 15:04 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


sakal erkegin sanidir...nisanidir...kadinla erkek arasindaki en gözle görülür ayrimlardandir....erkege yakisan ama kadina asla yakismayandir...öyleyse erkegin fitratindandir...erkeklik fitratindandir...kesmekde fitrati degistirmek demekdir....

yoksa içinizde sakali kesilmesi gereken gereksiz..kirli kil olarak görenler mi var...ALLAH öyle killari baska yere yerlestirmisdir...sakali ise yüze yerlestirmis....erkegi güzellestirmek için....erkege kadin simasindan ayirici olmasi için....erkeginkadin gibi agdali bir yüze sahip olmamasi için.....

sakal erkegin fitratindandir....

burada sünnet olmayi bile erkegin fitratini degistrimek olarak idda edenler....onlari savunanlar sakal gelince neden susarlar?garip...

ebu hanife demistirki:yeryüzünde karada yasayan hayvanlarin benzerleri sudada yasar...o yüzden karada yasayipda yanilmesi yasak olan hayvanlarin suda yasayanlarinida yemem...yenmez...saydigin o su hayvanlarida litaratürde deniz böcekleri diye geçer.......kara böceklerini yiyorsan onlarida yemende mevzu bahis yokdur...sana afiyet olsun.....bu konuda ebu hanife bence isabetli görüs bildirmis.....

sen esini kiskanmiyorsan.....dünyanin öbür ucuna yolla....kimse karismaz...ama birazcik düsünen aslinda söylenenin dogrulugunu anlar...birazcikda erkeklik fitratina sahip olanlar....

taki kadina yakisan seylerdir....kadinimsi huydur......erkegin fitratina yakismayan seylerle ugrasma....hem altin neyine...yeryüzünde o kadar ihtiyaç sahibi varken..kolunda boynunda altinla dolasmakda ne?


Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 15:27 | Kayitli IP

el-turki,
sunu anladiginiz an isi çözeceksiniz insaAllah : bir seye uygun güzel iyi demek tavsiye etmek BAsKA sEYDiR, HELAL HARAM DEMEK yani DiN DE sERiAT KILMAK BAsKA sEYDiR.
birincisi güzel tavsiyedir, ikincisi siRKTiR.
senin bu savina, kemalistler ya da sosyalistler benzer ifadeler ile gelince, "vaay bunlar Allah'in emretmediklerini kanunlastirdilar, emrettiklerini degistirdiler siRK KÜFÜR isliyorlar, HÜKÜM YALNIZ ALLAH'indir" diyorsun da bunun aynisini din adina yapanlara neden bin tane tevil yapiyorsun?
hanif muhlis müminlik, sadece SOL YANDAKiLERDEN DEgiL, SAg YANDAKiLERDEN DE ARINMAYI GEREKTiRiR. bunu düsün.
sura 21 i oku, ilacin orada, KESMEZSE nahl 116 yi oku, o da kesmezse ENAM SURESiNi oku, umulur ki sifa bulursun.
selam sana.

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 15:27 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Selam Degerli UlulElbab,

Elleri , kollari olan bir Allah??? Allah elleri olmaktanda münezzehtir.Eller bir ihtiyaci giderir.Oysa Allah ihtiyacsizdir! Degerli kardesim Kur'an geçen ELLER ile yaratma tamamen Tesbihtir.
diyorsunuz.

Yani "Allah'in Elleri Yoktur" diyorsunuz.

Halbuki 38/75 ayeti:

Kale ya iblisü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyye estekberte em künte minel alin.

diyor, yani "(Rabbin ona) Dedi ki: Ey iblis, iki elimle yarattigima secde etmekten seni alikoyan nedir? Büyüklük mü tasladin, yoksa yücelerden mi oldun?"

diyor. Siz bu ayeti ne sekilde tesbih ediyorsunuz? Allah iki elim var diyor siz yok diyorsunuz.

Olmayan seyin sayisi olur mu?

Ben net olarak sunu soruyorum, Allahin kaç eli vardir?

Benim cevabim 2.

Galiba sizin cevabiniz 0

Eller bir ihtiyaci giderir Allah ihtiyaçsizdir diyorsunuz.

O zaman ben de "Eller bir fiili yapmaya yarar, Allah fail degil midir?" diyebilirim.

Ben bir tesbih olabilecegini kabul ediyorum, bizim bildigimiz manada 5 parmakli iki eli vardir demiyorum, fakat o tesbih her ne ise o, el yerine
geçen bir seydir diyorum. Allah ta onu el olarak adlandirmis. Bence "Allah'in mahiyetini bilmedigimiz 2 eli vardir" demek, "Allah'in eli yoktur, o kudretine ya da baska biseye tesbihtir." demekten daha dogrudur.

ellerinizin altindakiler bir tesbih, dogru, ama el kelimesi geçen her ibare tesbih olmayabilir.


Neticede siz "Ey iblis, iki elimle yarattigima secde etmekten seni alikoyan nedir?" (38/75) ayetini nasil tefsir ediyorsuz, Allahin eli yoksa "iki elimle yarattigim" ne demektir?

Saygilar

Veysel Perü

http://www.VeyselicNumbers.com


EBUKEREM

Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 15:29 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


el-turki,

sunu anladiginiz an isi çözeceksiniz insaAllah : bir seye uygun güzel iyi demek tavsiye etmek BAsKA sEYDiR, HELAL HARAM DEMEK yani DiN DE sERiAT KILMAK BAsKA sEYDiR.

birincisi güzel tavsiyedir, ikincisi siRKTiR.

senin bu savina, kemalistler ya da sosyalistler benzer ifadeler ile gelince, "vaay bunlar Allah'in emretmediklerini kanunlastirdilar, emrettiklerini degistirdiler siRK KÜFÜR isliyorlar, HÜKÜM YALNIZ ALLAH'indir" diyorsun da bunun aynisini din adina yapanlara neden bin tane tevil yapiyorsun?

hanif muhlis müminlik, sadece SOL YANDAKiLERDEN DEgiL, SAg YANDAKiLERDEN DE ARINMAYI GEREKTiRiR. bunu düsün.

sura 21 i oku, ilacin orada, KESMEZSE nahl 116 yi oku, o da kesmezse ENAM SURESiNi oku, umulur ki sifa bulursun.

selam sana.


ULULELBAB

Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 15:40 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Veysel kardesim,

Ben aslinda Allahin Eli ne vardir nede yoktur diyorum.

Bu ilk bakista çeliski gibi gelebilir ama BiLMEDigiM den Rabbime siginirim.

iki Eli "Halaqakum ve Cealnakum" seklinde algiliyorum.

Daha detaylara aksam girebiliriz,eger Allah dilerse...

Maalesef gün içinde yeterli özeni gösteremiyorum yazarken.

sevgiler...

DERMANBEG
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 16:07 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Sevgili Metehan,kulvarini benimsemis bir nurcuya,pirciye akil danismayi ve böyle bir forumda yazi yazdirmayi sahsen ben zul addederim.Ama ne yazikki sizler Kuran eri insanlarla yetineceginize baska kapilardan medet umuyorsunuz.Mezhep mensuplarini buraya çekmene gerek yok,bizler kendi içimizde güçlenelim onlar dogal olarak akacaklardir bu tarafa.Selamlar..


ULULELBAB

Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 16:17 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Dermanbeg Yazdi:
Sevgili Metehan,kulvarini benimsemis bir nurcuya,pirciye akil danismayi ve böyle
bir forumda yazi yazdirmayi sahsen ben zul addederim.Ama ne yazikki sizler Kuran eri insanlarla
yetineceginize baska kapilardan medet umuyorsunuz.Mezhep mensuplarini buraya çekmene gerek yok,bizler
kendi içimizde güçlenelim onlar dogal olarak akacaklardir bu tarafa.Selamlar..
-------------------------------------------------------------------------------Sevgili Dermanbeg,

Burasi belli kurallara uyan herkese açik bir Bilgi Paylasim Platformu.

Bizler gelene git,Gidene de kal demeyiz.Kimin Kur'an eri oldugunu ölçen

bir Alet icad ettinde bizim bundan haberimiz yok.

Furkanin nedir?

Bana göre el elden,akilda akildan üstündür.Kimse Müstagni degildir.

Görüsünü tekrar gözden geçirmeni,mümkünse bu tip Tepkilerini kontrol etmeni senden Rica ediyorum.

sevgiler...

DERMANBEG
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 16:29 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Ben "gelene git diyelim" demiyorum.Hanisen diyordun ya "Hanif dostlar sitesinde salyangoz satilmaz" diye.Onu hatirlatiyorum.

Ayirtedici alet elbette Kuran ve sen de bunun farkindasin.istersen "nurculugu" Kurana sor bakalim nasil bir yanit alacaksin?

Sana da sevgiler..

ULULELBAB
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 16:51 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Dermanbeg Yazdi:
Ben "gelene git diyelim" demiyorum.Hanisen diyordun ya "Hanif dostlar sitesinde salyangoz satilmaz"
diye.Onu hatirlatiyorum.

Ayirtedici alet elbette Kuran ve sen de bunun farkindasin.istersen "nurculugu" Kurana sor bakalim nasil bir yanit
alacaksin?

Sana da sevgiler..
--------------------------------------------------------------------------------

Sevgili Dermanbeg,

Orada mir Misyonerlik "iddiasi"söz konusuydu.Ayrica satilmaz demedim..lütfen Dikkatli oku yazilarimi!

,alicisi varmi bilemem dedim.

Arz-Talep meselesi sevgili Dostum Dermanbeg.Biryerde Talep olursa,Arz edecek adamda gelir.

Ben kendi etrafimda Salyangoza talep olusmamasi için elimden geleni yapiyorum.

Eger sende bir Kur'an Eri isen sende yapiyorsundur.

Lakin herseyin bir yolu-yordami vardir.

Arz edilmesin diye Salyangozlari öldürürsen,Talep patlamasina neden olursun.

Bu da Arzedenlerin ekmegine yag sürer çünkü Marjinal gelirlerini arttirir.

biraz zooloji,biraz da temel ekonomi...iste bilgi paylasimi:)

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 16:54 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sevgili Dermanbeg,

Eger "kulvarini benimsemis bir nurcuya, pirciye" diyerek beni kasdediyorsan teessüf ederim. Ben bunlarin hiçbiri degilim.

kulvarini benimsemis degilim, hadisi serife göre bir müslümanin iki günü birse ziyandadir, ben de kendimi gelistirmeye çalisiyorum.

Nurcu degilim, ama nur külliyatini zaman zaman okumaya çalisirim.

Pirci de degilim, Ameli mezheplerden Hanefi, itikadi mezheplerden Esariyi kendime yakin hissederim.

Bununla ilgili ve Ebukerem Kardesin yazdiklarina daha sonra bir cevap yazacagim. Yalniz su kadarini söyliyim;

islamiyette 4 temel kaynak vardir, sirasiya

1.Kitap

2.Sünnet

3.icma

4.Kiyas

Yani sadece eline Kurani alarak tüm meseleleri çözmek istersen çok zorlanirsin, herseyi ve tekerlegi yeniden icat etmek zorunda kalirsin.

Nurcu dedigin insanlar da zaten ilk önce Kurani anlamaya çalisir. Ama biz burada nasil meseleleri tartisip birbirimizden fikir aliyorsak, onlar da Bediüzzamanin Kuran hakkindaki fikirlerini anlamaya çalisiyorlar. Yani onlara da Kuran Eri degildir diyemezsin.

Neticede Said Nursi de, Ebu Hanife de, Esari de senden benden çok Kuran Eriydiler. Naçizane ben de sirasiyla bir Kuran Sünnet icma ve Kiyas Eriyim.

Selamlar

Veysel Perü

http://www.VeyselicNumbers.com

EBUKEREM
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 17:06 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


sayin Veysel Perü,

bütün kitaplar okunur bütün sözler dinlenir, insan kitabi-kainat kitabi-vahiy kitabi beraberce okunursa ve akil-fitrat-vicdan ile yorumlanirsa ve hepsinden faydalanilirsa imtihan kolaylasir. bunlar Rabbimizin imtihanimizi basarmamiz için verdigi imkanlardir.

TEK iNCELiK, bir konuda SON HÜKÜM ALLAH'IN VAHYiNDEKi HÜKMÜNE UYGUN OLMALIDIR. ONUNLA ÇELisMEMELiDiR. HUDUDULLAH AsILMAMALIDIR.

Daha açik yaziyim, Allah'in HARAM dedigine HELAL, HELAL dedigine HARAM, FARZ dedigine DEgiL, FARZ degil dedigine FARZ diyen kisiler Allah'a ortak kosmus olurlar ( sura 21 ve digerleri )

senin o saydigin isimler ya da onlara atfedilen görüsler kitaplarda bunlarin çok örnekleri vardir. isimiz kisilerle degildir, isimiz fikirler hükümlerledir.

Allah'a inanmama sorunu yoktur, ALLAH'A TESLiM OLMAMA ve ALLAH'A ORTAKLAR KOsMA SORUNU VARDIR.

DiNi (HAYATI) YALNIZ ALLAH'A HALiS KILARAK, YALNIZ O'NA KULLUK ( iTAAT ) ETMEKLE EMROLUNDUK. isTE DOSDOgRU DiN BUDUR, ANCAK iNSANLARIN ÇOgU BiLMEZLER.

o saydigin KONSÜLLER, insanlari saptirmaktan baska bir ise yaramaz. siyril onlardan, arin ve yalniz Allah'a teslim ol.

NOT : "Bedi üz zaman" , BEDi esmaül hüsnasi Kuran'da iki kere geçiyor, "BEDi ÜS SEMAVATi VEL ARD" seklinde. ve bu adamalr bu özel esmayi bir besere veriyorlar. bunlar akletmeyen bir kavim. Allah'i tenzih ederim. ZAMANIN DA BEDi si yalnizca Allah'tir, O'nun dengi, esi, benzeri, ortagi yoktur. O, bunlarin sirk kostuklarindan münezzehtir. BEN BUNA iMAN ETTiM, sAHiTLiK EDERiM.

selam ile.


DERMANBEG
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 17:15 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sevgili Veysel,öncelikle hos geldin.Maksadim seni incitmek degil,böyle anlasildiysam da kusuruma bakma özür dilerim.

Ancak yazdigin hiç ama hiçbir seye katilmiyor ve böyle fikirlere ilgi duymaktanda Allaha siginiyorum.

Elbette sen bu forumda yenisin, belkide henüz Kuran ile bizler gibi yüzlesmemis olabilirsin.Bu sebeple seni anlayisla karsiliyorum.Burada öncelikle yazman ve tartisman yerine konu basliklarina göre bir gezinti yapsan bence çok faydali olur senin için.Gerekirse ondan sonra tartismalara katilirsin.Selamlar..

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 17:30 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sevgili Dermanbeg,

Öncelikle açik yürekliligin için tesekkür ederim.

Ancak yazdigin hiç ama hiçbir seye katilmiyor ve böyle fikirlere ilgi duymaktanda Allaha siginiyorum diyorsun, sagol, fikirlerimi duyan insanlarin ezici çogunlugu da böyle düsünüyor.

Ama malesef ben inatçi bir kisiyim, bu fikirlerim de bende takinti halindedir.

Fakat el insaf, ben öncelikle "Allah birdir." (112/1) diyorum. Buna da mi katilmiyorsun :)

Selamlar

Veysel Perü

http://www.VeyselicNumbers.com

DERMANBEG
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 18:40 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:
Sevgili Dermanbeg,

Öncelikle açik yürekliligin için tesekkür ederim. Bilmukabele..

Ancak yazdigin hiç ama hiçbir seye katilmiyor ve böyle fikirlere ilgi duymaktanda Allaha siginiyorum diyorsun, sagol, fikirlerimi duyan insanlarin ezici çogunlugu da böyle düsünüyor.(DermanBeg: Maalesef ezici çogunluk senin gibi düsünüyor.Keske dedigin gibi olsaydi da insanligin çogu kurtulanlardan olsaydi.)

Ama malesef ben inatçi bir kisiyim, bu fikirlerim de bende takinti halindedir. (DermanBeg: isin zor..Allah seni Hudasina kilavuzlasin.)

Fakat el insaf, ben öncelikle "Allah birdir." (112/1) diyorum. Buna da mi katilmiyorsun :) (DermanBeg: Katilmiyorum.Çünkü ona baska seylerde katistiriyorsun..Neyse sen yine de forumda yazilanlari önyargisiz okumaya çalis,zor olsada..Selamlar..)

Selamlar

Veysel Perü

http://www.VeyselicNumbers.com

EBUKEREM
Gönderen: 01 aralik 2009 Saat 19:23 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


insanlik tarihi boyunca bir dine inanipta "TANRI BiR" demeyen yok ki.

inanmayan açsin tüm dinler tarihini incelesin. herkes TANRI BiR diyor. sonra çogu onun isminin altina birden otuzbine kadar isimler ekliyor. ( detayli bilgi için www.temizfikir.com sitesinde iSLAM ve DigERLERi adli yazi dizisine bakiniz ltf. )

is DEMEKTE degil, öyle iman edip öyle inanip öyle konusup öyle yasmakta, yani O TEK TANRIYA TESLiM OLMAKTA, ONUNLA BiRLiKTE YARI KUTSALLAR, HÜKÜM KOYUCULAR KABUL ETMEMEKTE.

YANi iSLAM'DA. iste dosdogru DiN ( ED-DiNÜL KAYYiME ) budur, ancak insanlarin çogu bilmezler.

selam ile.

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 03 aralik 2009 Saat 14:55 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Tamam o zaman, ben de diyorum ki "la ilahe illallahü vahdehu la serike leh". simdi oldu mu?

Allahu vahdehu diyoruz, "HüvAllahü El Vahid El Kahhar"(39/4) diyoruz, "Allahü Ehad"(112/1) diyoruz. Yani "Allah birdir" diyoruz.

Yaziyla "Allah birdir" diyorsak, rakamla da "Allah 1'dir" diyebiliriz.

Allah 1'dir.

Buna itirazi olan?selam ile

Veysel Perü http://www.veyselicnumbers.com

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 03 aralik 2009 Saat 17:18 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Konuyla ilgili bir bilmece sorabilir miyim?

Olmayan sey kaç tanedir?

Sifir diyenlere: Sifir tek midir çift midir?

Çift diyenlere: Olmayan sey nasil çift olur?

selam ile

Veysel Perü http://www.veyselicnumbers.com

SASHA
Gönderen: 03 aralik 2009 Saat 17:37 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Olmayan seyin tek olmasi gibi..

HAYRULLAH41
Gönderen: 03 aralik 2009 Saat 17:44 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

VeyselikNumbers Yazdi:
Tamam o zaman, ben de diyorum ki "la ilahe illallahü vahdehu la serike leh". simdi oldu mu?

Allahu vahdehu diyoruz, "HüvAllahü El Vahid El Kahhar"(39/4) diyoruz, "Allahü Ehad"(112/1) diyoruz. Yani "Allah birdir" diyoruz.

Yaziyla "Allah birdir" diyorsak, rakamla da "Allah 1'dir" diyebiliriz.

Allah 1'dir.

Buna itirazi olan?selam ile

Veysel Perü http://www.veyselicnumbers.com


HASANOKTEM
Gönderen: 03 aralik 2009 Saat 18:38 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

VeyselikNumbers Yazdi:
Tamam o zaman, ben de diyorum ki "la ilahe illallahü vahdehu la serike leh". simdi oldu mu?

Allahu vahdehu diyoruz, "HüvAllahü El Vahid El Kahhar"(39/4) diyoruz, "Allahü Ehad"(112/1) diyoruz. Yani "Allah birdir" diyoruz.

Yaziyla "Allah birdir" diyorsak, rakamla da "Allah 1'dir" diyebiliriz.

Allah 1'dir.

Buna itirazi olan?selam ile

Veysel Perü http://www.veyselicnumbers.com
-------------------------------------------------------------------------------

Selam VeyselikNumbers,

açik olan bir ifadeyi neden böyle sestes bir ifade ile degistirdiginizi anlamis degilim...kastinizi anlayamadim...niyet ve kastinizi biraz açarsaniz sevinirim...

ve,

Allahu vahdehu, Allah, tek-bir demektir. iki Allah yoktur....tek-bir Allah vardir...O'nun disindakiler, serik yapilmak istenen batil ilahlardir...

Allahü Ehad, Allah "YALNIZ" dir demektir...yaninda hiçkimse yoktur ve olamaz...yanina koltuk veya sandalye çekilemez demektir...

lâ ilahe illallah , Allah'dan baska ilâh yoktur...demektir...

Selam ile

SASHA
Gönderen: 04 aralik 2009 Saat 01:30 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------15.yuzyil sonlarinda bir Turk kokenli Arap, batiya sifir'i ve cebiri ogretmisti bu degisimi ongorulen sayilarla.. Bati cebiri onunla ogrendi.

Allah, gani gani rahmet eylesin. Mekani cennet olsun.

Ama biz 2009' larin sonunda, her ne hikmetse Allah'i sayiya indirgeyerek, Amerikayi tekrar kesfe cikmak arzusundayiz.

El Harezmî kadar olamadik !

Bir de konuya dair sormak istedigim,

neden Arapca uzerindeki yazilim seklini, 0 1 2 sekline dokup, degistirme arzusundayiz ki?

Asirlarca kitaba inananlar, iman edenler kitabin uzerindeki sayilar uzerine mi niyetlenip okudu, amelini uyguladi??

Veya sayilara gore mi buyur veya kuculur Allah kavrami?

Arapca inmis, birakin oyle kalsin.

Biz Arap miyiz?

Veya Allah, kitabi yollarken, baska bir kavimin de iman edebilecegini mi dusunmedi? (Hasa!)

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 04 aralik 2009 Saat 10:18 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Öncelikle bu yerinde itiraz için tesekkür ederim sayin hayrullah41.

Buna karsi söyleyeceklerim biraz uzunca olabilir, kusura bakmayin.

El Afüv ismi günahlarla alakalidir, Es Settar ismi örtü/giyinme ile alakalidir, Er Razik ismi rizikla alakalidir, bunlar gibi El Wahid, Ehad da sayilarla alakalidir. Allah'in bir ismi bir sayidir, El Vahid. El Vahid deyince sizin akliniza söylediginiz seyler gelebilir, Allah'in diger tüm özellikleri de gelebilir. Fakat bu durum, El Vahid isminin sözlük anlamini degistirmez. El Vahid demek Bir demektir, türkçede EL takisi olmadigi için EL Vahid deki EL ekini çeviremiyoruz, fakat ingilizceye çevirirsek El Vahid, The One demektir. Yani arapçadaki vahid kelimesinin sözlük anlami bildigimiz "bir" dir.

1 sayisinin Allah'i(Celle Celaluhu) temsil edebilecegine dair kanitlar:
a) 1, Arapça'da vahid diye okunur, Allah'in bir ismi de El Vahid'dir.
b) "Allah kaçtir?" sorusunun cevabi 1'dir.
c) 1 vardir, Allah ta vardir. (1>0)
d) 1 tekildir, ondan baska tüm sayma sayilari çoguldur, Allah ta tekildir.
e) 1 essiz/tek anlaminda kullanilabilir, Allah ta essiz/tek tir.
f) Saymak ve ölçmek farkli seylerdir. Siz Allah'i ölçemezsiniz, çünkü Allah sonsuzdur. Fakat ilahlarin sayisi sonlu bir sayidir, 1'dir, ve Allah'tan baska ilah yoktur.
g) "Sayilarin degerleri ve büyüklükleri vardir. Toplanir, çikartilir, çarpilir ve bölünürler. Allah bu tür seylerden uzaktir." denilirse söyle bir örnek verilebilir: 1, 2'nin yarisidir. Dogrudur. Eger (hasa) Allah'tan baska bir ilah olsaydi, Allah iki ilahin yarisi olacakti, fakat iki ilah yoktur, dolayisiyla bu iddia gerçekçi degildir. (Enbiya 21/22. Eger yerde ve gökte Allah'tan baska ilahlar olsaydi kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Ars'in Rabbi Allah onlarin nitelemelerinden uzaktir, yücedir. )(Yani mesela 1+1+1=3 ilah olsaydi düzen bozulurdu.)
h) "1." birinci diye okunur. Allah'in bir ismi de El Evvel'dir, ki ilk/birici/öncesi olmayan anlamindadir.

Bir örnek vermek istiyorum, burasi çok önemli, bas parmagin yanindaki parmaga sehadet parmagi denir. Neden? Çünkü diger dört parmagi kapatip sehadet parmagini kaldirirsaniz bu Allah birdir anlamina gelir. simdi sehadet parmagi hasa Allah midir? Hayir. Ama Allahin birligini SEMBOLiZE eder.

Allah'in isimlerinden biri bir sayidir, El Vahiddir. Vahid bir demektir.

1 rakkami da bir kelimesini yani Vahidi temsil eder.

Hayrullah41 demis ki "Rakamla Allah 1'dir diyemeyiz. O zaman 1 Allah'tir manasi da çikabilir. bu da kalpleri fitneye sürükler, isin altindan kalkamayiz"

Hiçbirsey olmaz, iste ben söylüyorum. 1 Allah'tir. simdi ben bir kagida 1 yazsam, bu nedir desem, "bu bir sayidir, birdir" dersiniz. Peki Vahid ne o zaman?

Nasilki bir kagida A,l,l,a,h harflerini yazsam bu nedir desem Allah dersiniz. Bu yazi Allah'in kendisi degildir. Sadece Allah'in isminin yazilmasidir. E,l,V,a,h,i,d yazsam bu da Allah'in bir ismidir dersiniz. 1 yazsam bu da Allah'in bir ismidir, numerik olarak yazilmistir.

Sasha demis ki "Neden Arapca uzerindeki yazilim seklini, 0 1 2 sekline dokup, degistirme arzusundayiz ki? "

Ben Kuran'in arapça text'inin içindeki sayilari degistirelim demiyorum. mesela "Aleyha tis'ate aser" ayeti geçiyor, aynen muhafaza edilmeli. Fakat gelgelelim ayet, sure, sayfa ve cüz numaralarina. Ben bunlardan bahsediyorum. Bakin sayilardan korkmayin, korkuyorsaniz kullanmayin o zaman, Ayetel Kürsinin yanina ayet numarasi olarak parantez içinde (ikiyüzellibes) yazin. Üç karakter yerine tam onüç karakter yazin? Bu pratik degil. Okumasi da yazmasi da zor, gereksiz yer kapliyor.

Hasan Öktem demis ki "açik olan bir ifadeyi neden böyle sestes bir ifade ile degistirdiginizi anlamis degilim...kastinizi anlayamadim...niyet ve kastinizi biraz açarsaniz sevinirim..."

Siz aceleci davraniyorsunuz, ben adim adim gitmek istiyorum. Fakat özetle niyetimi söyleyeyim:
Öncelikle niyetim 1'in Allah'i sembolize ettigini size kabul ettirmek. Öyle ki nerede 1 görseniz Allah'i hatirlayacaksiniz. Çünkü 1 demek Vahid demektir, vahid de El Vahid'i çagristirir. El Vahid'in sözlük anlami yalin olarak "Bir"dir. Siz El Vahid deyince benzersizdir, tektir, ortagi yoktur, tek hüküm sahibidir gibi sifatlari hatirliyorsunuz, ama bu Vahid'in sözlük manasini degistirmez. Ayni seyleri 1'i görünce de hatirlayacaksiniz, o kadar.

Daha sonra da size Kuran'daki sayilarin(yani Kurana sonradan insanlar tarafindan eklenen rakamsal isaretlerin) neden Veyselic Sayilarla degistirilmesi gerektigini ispatlamaya çalisacagim.

(4:79) "Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik."
(4:79) "Sana ne iyilik gelirse Allah'tandir. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. "

Selam ile
Veysel Perü

SASHA
Gönderen: 04 aralik 2009 Saat 13:01 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Sayin Veyselicnumbers,

Sayilardan korkmak icin hayatin icinde olmamak gerekir. Tum hayat Matematik uzerine kuruludur zaten. Yaptiginiz her eylemde somut sekilde gorunmese de soyut sekilde karsinizdadir.

Isaret parmagi Allah'i temsil etmez. O sizin sahsi dusunceniz. Peygamberimiz Veda Hutbesinde konusmasini bu sekilde tasdik ettirmistir(tebligi ilettigine dair) kavmi onunde..

Peygamber efendimiz Allah'i anmak icin isaret parmaginizi kaldirin yukariya bunun sembolu budur dememistir.

Ille bir organa uyarlayim takintimiz mevcutsa, bu organ kalptir.

Bu yuzden peygamberin adi gectiginde, elimizi kalp ustune gotururuz. Allah adi gectiginde cemaat isaret parmagini niye yukari kaldirmiyor?

Allah'in yarattigi basit bir uzuv mu, Allah'in tekligine sahit edecek. Obur uzuvlara ne oldu? Insan tum bedeniyle Allah'in tekligine sahit etmektedir. Yoksa Allah bizi dilese bir isaret parmagi boyutunda yaratmaktan aciz degildir.

Dediginiz dogruysa niye cami imamlari cemaatle birlikte isaret parmaklarini kaldirmak suretiyle ibadet etmezler?

Kendi fikrinizin dogrulugunu ispat icin lutfen ama lutfen ne dinde, ne de geleneksel din inanisinda,ibadetinde olmayan seyleri varmis gibi gostermeyin.

“f) Saymak ve ölçmek farkli seylerdir. Siz Allah'i ölçemezsiniz, çünkü Allah sonsuzdur. “ diyorsunuz.

Allah1'dir. Iste olctum size. Nasil olculemezmis? Allah 3'tur. Iste bir Hristiyan'da olctu. Allah 7'dir. Buyrun Pagan'da olctu.

Kelime oyunu yapmamiza hic gerek yok! Sonsuzlukta bir olcudur.
Baslangici veya sonu olmayan bir varligin ifadesidir.

Olcu degilse, niye kullaniyorsunuz Allah adina? Olcuyor musunuz Allah'i?

Bir kilo un aldiginizda sayiyormusunuz? Olcuyor musunuz?
Otuz beygir gucu olcum mudur, sayim midir?

Olcmek de, saymakta matematige dair kavramlardir.


Inanilan degeri sayi ile anlamdirirsaniz bakin ustteki iki mesajimiza boylesi anlamsiz bir sirk cikar karsimiza..

-Sifir tek midir Cift midir? bulmacanizi okuyun sonra benim ona iliskin yazdigim cevabi da okuyun.

Olmayan seyin tek olmasi gibi, dedim size..

Halbuki olmayan deger matematik'te var sayilir. Olmasaydi 0 diye bir rakamimiz olmazdi. Nasilsa degeri yok seklinde..

Ama bir inanan insan icin, olmayan sey vardir. Yeniden Beniisrail olmaya ve o sekilde davranmaya gerek yok. Cunku Beniisrailler hala var hayatta..

Siz bu makalenizi degil bilimsel, genel gecer bir foruma atsaniz bir ateist tarafindan tesekkur alir desteklenirsiniz, Allah'i yok ettiginiz anlaminda.. Ilhan Arsel ve arkadaslari tezinizin dogrulugu adina kullandiginiz bulmacayi malzeme yapmaktan buyuk keyif alacaklarina eminim.Cikis noktaniz hatali cunku..

Size ustte mesajda bu cevabi vermemin sebebi bu noktaya isaret temekti ama dikkat etmemissiniz.Matematik de boyle isler sistematik olarak. Tek basina bir islev gormemesi konusunda 0 sizi aldatmasin.
Unuttugunuz kisim burasi.


10-5=5

1-5=?


1-5= -4'dur. -4'u verebilmesi icin O gereklidir.

0' ra ihtiyaciniz vardir anlamli olmasi icin... Veya baska bir sayiya.. Aksi takdirde olmaz boyle islem deyip yok varsaymaniz gerekir islemi..

Bu matematikte kabul edilebilir, El Harezmi'de burdan kafa yorarak yola cikip, O'i bulmustur, Batiya ogretmistir. Nedir buldugu?

Hadi ilkokul bilgilerimizi animsayalim.

Sayi dogrusu 0 sayesinde sonsuz'dur. Cunku sayilar hep pozitif gitmez.
Hadi Allah'in varligina uyarlayarak aciklayalim.

Permutasyon 0 sayesinde sonsuzdur. Sinirsiz permutasyon uretebilirsiniz bu sayede..

Dini bazda da bakarsak, Evren ve ustundekiler sonsuz bir permutasyon islemi sekilde Allah tarafindan yaratilmistir. Tek yumurta ikizlerinde bile kesin simetri yoktur.

Cunku evrende dogal, kendiliginden olagelmis kesin simetrik bir yapi yoktur.

Bu yuzden yaratilmislarin hicbiri mukemmel degildir.Mukemmel olsalardi Allah olmazdi. Cunku yaratacak bir guce ihtiyaclari kalmazdi.Mukemmel olduklari icin yaratabilirlerdi.

Yani Allah herseyin ustundedir. Mukemmel olan sadece O'dur.

0 sayisi mukemmel olmamanin SEMBOLUDUR.Cunku matematikte bir nevi yardimci gorevi gorur. Bu sekilde matematigi somut anlamda kesin mukemmel hale getirir. Onun sayesinde okulda kirik not veya yuksek not aliriz.Cunku bizden istenen kesin bir islemdir.

Cunku elinizdeki donenin adedince islem kurmaktir permutasyonun kurali..

Ama asagidaki cubukta 0 sayesinde sonsuz permutasyon vardir.

.....-4, -3, -2, -1 0 1, 2 , 3, 4......... Bu dogru sonsuzdur, siniri yoktur, bir baslangici yoktur, dolayisiyla sonuda yoktur.
Unuttugunuz nokta burasi..Cunku Allah'in yarattiklari evrende matematigi kesfedebilir. Ama Allah gercekse boyle dusunuluyorsa, iman ediliyorsa, SOMUT bir kavramin icine dahil edilmez.

Ben birazda bu sebeple kabul etmiyorum 0 takintinizi..

Cok tanrili dinlerde de 5'tir (atiyorum) Tanri. Bir baska hak dinde de 3'tur.

Oysa Allah'in esitlenmek ihtiyaci yoktur.

Oysa Allah hepsinin ustunde durur ve bagimsizdir bunlardan.. Zaten tek olan bir varligi sayiya dokmek onu maddilestirir ve gereksizdir.


Onerinizin kutsal kitaba iliskin olmasi da, sizi kurtarmaz bu arada..Sonucta bir inanan icin Allah kelamidir

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 04 aralik 2009 Saat 16:43 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sayin Sasha,

Öncelikle bu konuya benim gibi kafa yordugunuz için tesekkür ederim.

Bazi insanlar sayilardan korkuyor, sayilari sözcük olarak kabul ediyor, rakam olarak ifade edince kabul etmiyor.

Öncelikle sunu söyliyim, siz "Allah 1'dir" diyorsunuz. Benim amacim da zaten bunu söyletebilmekti. Bu sayede siz gerçekten önemli bir yol katetmis bulunuyorsunuz.

Ben "sehadet parmagini kaldirmak Allahin birligini SEMBOLiZE eder." demistim. Görüyorum ki bu örnek yanlis anlasilmaya müsait, o yüzden sözümü geri aliyorum. Belki "Allahin birligini hatirlatir" dersem sorun çözülür.

Ben "f) Saymak ve ölçmek farkli seylerdir. Siz Allah'i ölçemezsiniz, çünkü Allah sonsuzdur." demistim.

Siz "Allah1'dir. Iste olctum size. Nasil olculemezmis? Otuz beygir gucu olcum mudur, sayim midir?" demissiniz.

simdi bunu biraz açayim, Otuz beygir gucu bir OLCUM'dür.
Mesela desemki "Ben 90 beygir gücünde bir araba aldim", o zaman, arabanin sayisi kaçtir? 1 dir.
Ölçüsü kaçtir? 90 Beygirdir.

Bir örnek daha vereyim, "2 adet 52 beden ceket aldim."
Sayisi 2, Ölçüsü 52'dir.

Allahin da sayisi 1'dir, fakat mesela gücünün ölçüsü yoktur, tabir caizse kaç beygirdir söylenemez çünki sonsuzdur.

Ben sifirla ilgili su ana kadar tek bisey söyledim, o da bir bilmeceydi, sanirim onu da siz yanlis anladiniz.
Benim sordugum bilmece suydu:
Olmayan seyin sayisini sifir kabul ediyorsak ve sifirin da çift oldugunu kabul ediyorsak, olmayan sey nasil çift olur?

simdi bu bilmecede ben Allah'tan bahsetmiyorum ki! Allah'i yok filan da etmedim! Sadece bir soru sordum. Bunlari nereden çikardiniz?!

Ateistlerin beni destekleyecekleri ile filan ilgili söylediklerinizi yok farzediyorum, aksi taktirde bunu ispatlamaniz gerekir.

Sifir takintimdan bahsetmissiniz, bunu biraz açar misiniz?

Oysa Allah'in esitlenmek ihtiyaci yoktur demissiniz, ben Allah'i bir seye esitlemiyorum, Allah'in sayisini bire esitliyorum, Allah ta zaten isimlerinden bir tanesini bir olarak (El Vahid) bildirmis, ben bisey yapmiyorum.

Oysa Allah hepsinin ustunde durur ve bagimsizdir bunlardan.. Zaten tek olan bir varligi sayiya dokmek onu maddilestirir ve gereksizdir. demissiniz.

Ben Allah'i sayiya dökmüyorum, Allah kendi kendisini sayiya dökmüs. Ben birim demis. Ben tekim demis. Ben El Vahid'im, Ehad'im demis. Allah gereksiz is yapmaz, demek ki bu gerekli. Bu Allahi maddilestirmez, maddi olmayan seylerin de sayisi olabilir.

Sonuçta sunu tekrarlamak istiyorum, siz "Allah 1'dir" noktasina gelmissiniz, yani 1 sayisinin Allah'i sembolize ettigini kabul ediyorsunuz, önemli olan nokta da buydu, bu konuda hemfikiriz sanirim, dogru mu?

Selam ile
Veysel Perü

SASHA
Gönderen: 04 aralik 2009 Saat 22:47 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Sayin Veyselicnumbers,

Konunuzu veya iddianizi oyle donelerle besleyiniz ki, akilci ve gercekci olsun.

Siz saymakla olcmeyi kendinizi parcalasaniz da Matematik disina cikaramassiniz. Tipki 0 da cikaramayacaginiz gibi..

Sonsuz dedim size hatirlarsaniz! Allah'i olcemesseniz derseniz, bende buyrun size olcerim derim.

Cunku "sonsuz" kavrami da bir olcudur.

Ve dahi Allah'in tum sifatlari da bu kavramin icine dahildir. Nedir o? Allah'in her turlu guce dair olcusunun olmamasini, gene bu olcu olan kavram aciklar.

Niye insanlar Allah'in rahmeti sonsuz derler?

Kuran'a yani mana alemini rakama indirgeyip onun ustunden gittiginiz her ornek sizi matematige dondurur. Bunu unutmayin!

Matematik yasamin icindedir cunku..

Benim sordugum bilmece suydu: Olmayan seyin sayisini sifir kabul ediyorsak ve sifirin da çift oldugunu kabul ediyorsak, olmayan sey nasil çift olur? demissiniz.

Olmayan seyin tek olmasi diye cevap yazmistim size zaten. Ama sanirim anlamamissiniz. Bakin oyuna devam edelim.

Olmayan sey nasil cift olur?
Olmayan seyin tek olmasi gibi..

Ama siz Allah'i iceren bir doneyi duzenlemekten bahsediyorsunuz. Annenizin tarif defterini degil!

Bakalim ispatlarimiz nelermis?

Olmayan sey nasil cift olur?
Olmayan seyin tek olmasi gibi..
Nasil yani?
E Allah da tek ama yok!(hasa)

Anladiniz mi simdi ne demek istedigimi? Ispat yetmediyse asagida bir tane daha vereyim.

Zaten cikis noktaniz Allah1 degil mi?

Bu da batirir sizi..
Allahin da sayisi 1'dir, fakat mesela gücünün ölçüsü yoktur, tabir caizse kaç beygirdir söylenemez çünki sonsuzdur.
Allahin da sayisi 1'dir.
Allah bir nesne midir? Sayilabilen cinsinden?
Hayir Hasa!
Hani sonsuzdu sizin Allahiniz ?

Iste olctunuz bitti!Bunlari(ornekleri) size islediginiz konuyu ciddiye almaniz icin verdim. Umarim simdi anlamissinizdir ateist bahsini neden actigimi ustteki diyaloglardan..

Oysa Allah'in esitlenmek ihtiyaci yoktur" demissiniz, ben Allah'i bir seye esitlemiyorum, Allah'in sayisini bire esitliyorum, Allah ta zaten isimlerinden bir tanesini bir olarak (El Vahid) bildirmis, ben bisey yapmiyorum." demissiniz.


Niye esitliyorsunuz ki zaten tek olani? Ne gerek var? Cumlenizdeki komiklige bakar misiniz?

Ben Allah'i bir seye esitlemiyorum, Allah'in sayisini 1 bir 'e esitliyorum.

E Allah'in sayisi var mi ki? Allah sayiya ihtiyacli mi? Bu yuzden mi sizin kisisel esitlemeniz?

Bakin Esmaul-Husna kurtarmaz bu savinizi.. O Arapca'da Rabbin ozel isimlerinden biridir.

Siz hangi muslumanin birElvahid diye dua ettigini gordunuz veya duydunuz?

Yani birseyi savunun ama mantikli savunun.

Arapcada El Vahid isminin Turkce karsiliginin 1-bir olmasinin, sizin tezinize dair bir anlami yoktur.

Destek olmaz yani tezinize..

Ben Allah'i sayiya dökmüyorum, Allah kendi kendisini sayiya dökmüs. Ben birim demis.

Allah, kendine bu anlami iceren bir isim vermis olabilir. Bunun en acik manasi tek olmasidir. Bu da son derece asikar sanirim.

Allah kendini sayiya doktu diye, siz niye O'nu gelir gecer anlamda bir sayiya baglama, O'nun sayisini 1 e esitlemeye kalkiyorsunuz ki?

Allah gereksiz bir is yapmaz, demek ki bu gerekli
Bu cumlenizden hic hoslanmadim. Ne demek bu?

Nedir gerekli olan? Allah bir ters is yapti da siz mi duzelteceksiniz?

Asirlardir insanlar sasmadan okudular ibadetlerini yaptilar. Gerekli olsa Allah bunu sizden once dusunurdu zaten... Sizin O'ndan daha fazla herseyi bilir olmaniz dusunulemez.

Hayir ben bir noktaya gelmis filan degilim sizinle! Ben Allah'i 1 sayisi ile sembolize etmiyorum. Pagan degilim cunku.. O benim icin tektir. 1 degildir.

Uzgunum ama doneniz lime lime kaliyor elde, size yanlis gordugum (kendimce) taraflari aktardim hepsi bu..

Siz daha done konusunda ikna edemeniz ki sizinle bir noktaya gelmis olayim!!!?

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 07 aralik 2009 Saat 13:45 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sayin Sasha,

Konunuzu veya iddianizi oyle donelerle besleyiniz ki, akilci ve gercekci olsun.
Benim donelerim gerçekçidir.


Siz saymakla olcmeyi kendinizi parcalasaniz da Matematik disina cikaramassiniz. Tipki 0 da cikaramayacaginiz gibi.. diyorsunuz

Ben böyle bisey yapmaya çalismiyorum ki.

Sonsuz dedim size hatirlarsaniz! Allah'i olcemesseniz derseniz, bende buyrun size olcerim derim. Cunku sonsuz" kavrami da bir olcudur. " diyorsunuz

Bakin, siz saymakla ölçmeyi dogru bilmiyorsunuz, tekrar açiklayayim:
Sonsuz diye bir ölçü yoktur. Sonsuz zaten ölçüsüz demektir.
Mesela elimizde bir ip ve bir mezro var, bu ipin uzunlugunu ölçmek istiyoruz. Ne yapariz? ipin basina mezroyu koyariz, sonuna kadar gideriz, boyunu buluruz degil mi?
Ama ip sonsuz uzunlukta ise ÖLÇEMEYiZ. Sonunu bulamayiz ki ölçelim! "Ben ölçtüm sonsuzdur" diyemeyiz. Ölçemedik ki! Sonsuz, bir ölçü degildir.
Siz Allah'in gücünü ölçemezsiniz, bu kadar net söylüyorum. "Ben ölçtüm, sonsuz" diyemezsiniz, nasil ölçtünüz, elinizde bir öyle bir alet mi var?

Allah bir nesne midir? Sayilabilen cinsinden? Hayir Hasa! E sonsuz dediniz ama? demissiniz.
Bakin hala karistiriyorsunuz. Ben Allah'in SAYISI sonsuz demedim ki? Allahin sayisi birdir. Fakat ölçüsü sonsuzdur dedim.
Ben Allah nesnedir de demedim.
Allah bir "sey" dir (Entity), fakat diger hiçbir seye benzemeyen bir seydir.
Ve evet Allah sayilabilen bir seydir.
Sayilabilen hersey nesne degildir! Allah'in sayilabilir olmasina "Hasa" demenize gerek yok, çünkü sayilabilir. Sayisi da basit olarak birdir.

E Allah'in sayisi var mi ki? Allah sayiya ihtiyacli mi? Bu yuzden mi sizin kisisel esitlemeniz? demissiniz.
Bakin, Allah'in sayisi var, olmasaydi El Vahid ismi de olmazdi. Bu Allah'in bir özelligi, bir sifati, bir ismi. Sizin sordugunuz soru, "Allah'in, mesela, Es Settar ismine ihtiyaci mi var?" sorusu kadar anlamsiz.

Ve ilahüküm ilahün vahid (2/163) ne demektir? "Sizin ilâhiniz, bir(tek) ilâhtir".

Benim sordugum bilmece suydu: Olmayan seyin sayisini sifir kabul ediyorsak ve sifirin da çift oldugunu kabul ediyorsak, olmayan sey nasil cift olur?

Olmayan seyin tek olmasi diye cevap yazmistim size zaten. Ama sanirim anlamamissiniz. Bakin oyuna devam edelim. Olmayan sey nasil cift olur? Olmayan seyin tek olmasi gibi.. Ama siz Allah'i iceren bir doneyi duzenlemekten bahsediyorsunuz. Annenizin tarif defterini degil! Bakalim ispatlarimiz nelermis? Olmayan sey nasil cift olur? Olmayan seyin tek olmasi gibi.. Nasil yani? E Allah da tek ama yok!(hasa) Anladiniz mi simdi ne demek istedigimi? demissiniz.

Hiçbir sey anlamadim. Ben burada Allah'i iceren bir doneyi duzenlemekten filan bahsetmiyorum ki! Bunu siz uydurmussunuz.

Bakin bilmecenin cevabini vereyim o zaman: Sifir çifttir, olmayan seyler çifttir.

Yeni bir soru: Allah bir ise yaratiklar kaçtir? 2, 0.5, 0.0001? Hayir 0'dir.
Açiklamasi:
51/49. :"Ve min kulli sey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun. "
Düsünüp ibret alasiniz diye her seyden iki es yarattik.

Yaratiklar Allah(Es Samed) olmadan hiçbirseydirler, hepsi de isteyerek ya da istemeyerek ona secde ederler. Sifir da bir olmadan hiçbirseydir. Yaratiklar çift çift yaratilmislardir. Yaratiklar vardirlar, fakat sadece Allah'a dayandiklari zaman. Bu sebeplerle, 0(sifir) yaratiklari sembolize eder. (Sifirin çift sayi olduguna dikkat edin).

Arapcada El Vahid isminin Turkce karsiliginin 1-bir olmasinin, sizin tezinize dair bir anlami yoktur. Destek olmaz yani tezinize.. demissiniz.
Destek olur! Hatta tezim zaten bunu öne sürerek yola çikiyor. 1 demek Vahid demektir, Allahin bir ismi de El Vahid dir diyorum. Nasil anlami yok Allah askina?


Allah gereksiz bir is yapmaz, demek ki bu gerekli
Bu cumlenizden hic hoslanmadim. Ne demek bu? demissiniz.

Ben bunu sizin;
Oysa Allah hepsinin ustunde durur ve bagimsizdir bunlardan.. Zaten tek olan bir varligi sayiya dokmek onu maddilestirir ve gereksizdir. sözünüz üstüne söylemistim. Allah bir ismini El Vahid olarak açiklamis, yani sayiya dökmüs, siz buna gereksiz demis oluyorsunuz, Allah gereksiz is mi yapmis o zaman? anlaminda söyledim.

Asirlardir insanlar sasmadan okudular ibadetlerini yaptilar. Gerekli olsa Allah bunu sizden once dusunurdu zaten... Sizin O'ndan daha fazla herseyi bilir olmaniz dusunulemez.
simdi burada siz neden bahsediyorsunuz? Benim sayilari düzeltme tezimden bahsediyorsaniz açiklayayim:
Onluk düzende, on rakamli ve basamak degerli modern sayilama, MS 6. 7. yüzyüillarda Hindistanda kullanilmaya baslandi. Ama Hindistanda kullanilan sayilama ilk basta 1'den 9'a olmak üzere dokuz rakamliydi. Sifiri kimin buldugu ile ilgili net bir bilgi yok, bence Araplar buldu. Daha sonra onuncu yüzyilda filan Avrupalilar Araplardan modern sayilamayi aldilar. Bu sayilara da o yüzden Arabic Numbers dediler. Halen Avrupalilar bugün kullandiklari sayi sitemine Arabic Numerals derler.

simdi Kuran nazil oldugu zamanlarda öncelikle ezberlenerek naklediliyordu. Pergamberimizin(sav) vefatini takibeden Yemame Savaslarinda 70 kurra sehid olunca, onu yaziya dökmege karar verildi. Üçüncü halife Osman zamaninda Kuran ayetleri toplatilip tek bir Kitap oarak yazilmistir. Bu Kitaptan 4 nüsha yazilmistir. Bu kitaplarda ayet, sure ve sayfa numaralari var miydi yok muydu ben bilmiyorum.

Demek istedigim, Sayilar Kurana Peygamberimizin vefatindan sonra eklenmistir. Herhalde, bir hikmete binaendir, bunlarin yanlis oldugunu 13-14 Asir sonra ben kesfettim. Demekki Allah bunu vahyetmedi, kendi kendimize bulmamizi hikmet etti.

(4:79) "Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik."
(4:79) "Sana ne iyilik gelirse Allah'tandir. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. "


Fakat bunu kabul ettirmem için çok ugrasmam gerekiyor, çünkü derin bir konu, anlamak kolay degil, insanlarin aliskanliklari da oldugu için daha da kabul ettirmek zorlasiyor.

Açik konusalim: simdi, ben Allah 1'dir deyince Pagan mi oluyorum, ateist m oluyorum, yoksa muvahhid mi oluyorum?

Allah 1 degilse ya kaçtir?

Selam ile
Veysel Perü

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 07 aralik 2009 Saat 15:53 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Ebukerem: "bu adam her kimse ona bu toto loto islerini birakip,

ben hanifiyim batil sözünden tevbe etmesini, Allah ile beraber baska rabler edinmemesini, arinmasini ve yalniz Allah'a teslim olmasini nasihat ediyor ögüt veriyorum.

Benden bu kadar" demis.

Kusura bakmayin Sayin Ebukerem ama bu islere toto loto isleri diyemezsiniz. Biraz açar misiniz? Bunu, konuyu anlamadiginiz için mi, dogru bulmadiginiz için mi gerekli bulmadiginiz için mi ya da hangi baska nedenle böyle söylüyorsunuz? Neden toto loto diyorsunuz söylerseniz o konuda açiklama yapmaya hazirim.

Selam ile

Veysel Perü http://www.VeyselicNumbers.com

SASHA
Gönderen: 07 aralik 2009 Saat 18:36 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:
Sayin Sasha,

Konunuzu veya iddianizi oyle donelerle besleyiniz ki, akilci ve gercekci olsun.
Benim donelerim gerçekçidir. Size oyle gelmesi normaldir ama umuma actiginizda elestirilere de hazirlik olmak gerekir ki bu yuzden bana gore gercekci degildir.Siz saymakla olcmeyi kendinizi parcalasaniz da Matematik disina cikaramassiniz. Tipki 0 da cikaramayacaginiz gibi.. diyorsunuz

Ben böyle bisey yapmaya çalismiyorum ki. diyorsunuz. O halde niye 0'in kucuklugu ve bir'in buyuklugune ilisikin ornekler sundunuz ilk mesajlarinizda?


Sonsuz dedim size hatirlarsaniz! Allah'i olcemesseniz derseniz, bende buyrun size olcerim derim.
Cunku "sonsuz" kavrami da bir olcudur. " diyorsunuz

Bakin, siz saymakla ölçmeyi dogru bilmiyorsunuz, tekrar açiklayayim:
Sonsuz diye bir ölçü yoktur. Sonsuz zaten ölçüsüz demektir.
Mesela elimizde bir ip ve bir mezro var, bu ipin uzunlugunu ölçmek istiyoruz. Ne yapariz? ipin basina mezroyu koyariz, sonuna kadar gideriz, boyunu buluruz degil mi?
Ama ip sonsuz uzunlukta ise ÖLÇEMEYiZ. Sonunu bulamayiz ki ölçelim! "Ben ölçtüm sonsuzdur" diyemeyiz. Ölçemedik ki! Sonsuz, bir ölçü degildir.
Siz Allah'in gücünü ölçemezsiniz, bu kadar net söylüyorum. "Ben ölçtüm, sonsuz" diyemezsiniz, nasil ölçtünüz, elinizde bir öyle bir alet mi var?" diyorsunuz.


Hani matematikten cikmistiniz siz? Bir ustteki cumlenizde hani ben boyle birsey yapmiyorum demistiniz. Niye hala matematiktesiniz ki o halde?


Saymak ve olcmek bazen farazi kavramlarin da karsiligidir. Sonsuz da belli bir kavramdir. Neden insanlar Allami cihan buyuklugunde derler? Allami cihan'i neyle olceriz? Goz karari un denilir hani? Neyle olculur bu?


Allah bir nesne midir? Sayilabilen cinsinden? Hayir Hasa! E sonsuz dediniz ama? demissiniz.
Bakin hala karistiriyorsunuz. Ben Allah'in SAYISI sonsuz demedim ki? Allahin sayisi birdir. Fakat ölçüsü sonsuzdur dedim.
Ben Allah nesnedir de demedim.
Allah bir "sey" dir (Entity), fakat diger hiçbir seye benzemeyen bir seydir.
Ve evet Allah sayilabilen bir seydir.
Sayilabilen hersey nesne degildir! Allah'in sayilabilir olmasina "Hasa" demenize gerek yok, çünkü sayilabilir. Sayisi da basit olarak birdir.

Iki koyulttugum cumlenize bakiniz lutfen!

Gene soruyorum Allah sayilabilen bir nesne midir o halde?

Bahsettiginiz gibi Allah sayilabilen birseyse konusacak fazla birsey yoktur.

E Allah'in sayisi var mi ki? Allah sayiya ihtiyacli mi? Bu yuzden mi sizin kisisel esitlemeniz? demissiniz.
Bakin, Allah'in sayisi var, olmasaydi El Vahid ismi de olmazdi. Bu Allah'in bir özelligi, bir sifati, bir ismi. Sizin sordugunuz soru, "Allah'in, mesela, Es Settar ismine ihtiyaci mi var?" sorusu kadar anlamsiz.

Ve ilahüküm ilahün vahid (2/163) ne demektir? "Sizin ilâhiniz, bir(tek) ilâhtir".

Benim sordugum bilmece suydu: Olmayan seyin sayisini sifir kabul ediyorsak ve sifirin da çift oldugunu kabul ediyorsak, olmayan sey nasil cift olur?

Olmayan seyin tek olmasi diye cevap yazmistim size zaten. Ama sanirim anlamamissiniz. Bakin oyuna devam edelim.
Olmayan sey nasil cift olur?
Olmayan seyin tek olmasi gibi..
Ama siz Allah'i iceren bir doneyi duzenlemekten bahsediyorsunuz. Annenizin tarif defterini degil!
Bakalim ispatlarimiz nelermis?
Olmayan sey nasil cift olur?
Olmayan seyin tek olmasi gibi..
Nasil yani?
E Allah da tek ama yok!(hasa)
Anladiniz mi simdi ne demek istedigimi? " demissiniz.

Hiçbir sey anlamadim. Ben burada Allah'i iceren bir doneyi duzenlemekten filan bahsetmiyorum ki! Bunu siz uydurmussunuz.

Bakin bilmecenin cevabini vereyim o zaman: Sifir çifttir, olmayan seyler çifttir.

Yeni bir soru: Allah bir ise yaratiklar kaçtir? 2, 0.5, 0.0001? Hayir 0'dir.
Açiklamasi:
51/49. :"Ve min kulli sey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun. "
Düsünüp ibret alasiniz diye her seyden iki es yarattik.

Yaratiklar Allah(Es Samed) olmadan hiçbirseydirler, hepsi de isteyerek ya da istemeyerek ona secde ederler. Sifir da bir olmadan hiçbirseydir. Yaratiklar çift çift yaratilmislardir. Yaratiklar vardirlar, fakat sadece Allah'a dayandiklari zaman. Bu sebeplerle, 0(sifir) yaratiklari sembolize eder. (Sifirin çift sayi olduguna dikkat edin).

Arapcada El Vahid isminin Turkce karsiliginin 1-bir olmasinin, sizin tezinize dair bir anlami yoktur. Destek olmaz yani tezinize.. demissiniz.
Destek olur! Hatta tezim zaten bunu öne sürerek yola çikiyor. 1 demek Vahid demektir, Allahin bir ismi de El Vahid dir diyorum. Nasil anlami yok Allah askina?


Sifirin cift oldugunu soyleyeli hayli zaman oldu zaten sayin veyselicnumbers, okumuyorsunuz galiba? Gunaydin!

Anlamadiginizi soylediginiz bolumu, bir de inanmayan bazinda empati yaparak okuyun lutfen! Belki benim uydurdugum seyin manasini anlarsiniz.


Kuskusuz ben uydurdum siz yazdiniz demedim ki zaten..:)Gidisati gorun babindan uydurdum. Ornekledim.

Allah'in isminin El Vahid olmasi ile sizin sundugunuz projenin hic alakasi yoktur. Bu araplarin numaralari yok mudur? Matematik yaparken El Vahid mi yaziyorlar ? Hayirdir?

Simdi ben ne diye kalkip sirf sizin projenizi desteklemek adina boyle sacma bir oneriye (Allahin adi El Vahid'dir yani 1 'dir) inanayim ki sayin veyselic numbers? Akil var mantik var.Allah gereksiz bir is yapmaz, demek ki bu gerekli
Bu cumlenizden hic hoslanmadim. Ne demek bu? demissiniz.

Ben bunu sizin;
Oysa Allah hepsinin ustunde durur ve bagimsizdir bunlardan.. Zaten tek olan bir varligi sayiya dokmek onu maddilestirir ve gereksizdir. sözünüz üstüne söylemistim. Allah bir ismini El Vahid olarak açiklamis, yani sayiya dökmüs, siz buna gereksiz demis oluyorsunuz, Allah gereksiz is mi yapmis o zaman? anlaminda söyledim.

Yooo! O bence sizin hezeyaniniz konuya dair. Allah kendini o ismiyle rakama dokmemistir. Tek olusundan bahsetmistir.Olayda sizin projeniz adina isinize gelen kisim rakamla bir kismidir. Ki gereksiz olan budur.

Asirlardir insanlar sasmadan okudular ibadetlerini yaptilar. Gerekli olsa Allah bunu sizden once dusunurdu zaten... Sizin O'ndan daha fazla herseyi bilir olmaniz dusunulemez.
simdi burada siz neden bahsediyorsunuz? Benim sayilari düzeltme tezimden bahsediyorsaniz açiklayayim:
Onluk düzende, on rakamli ve basamak degerli modern sayilama, MS 6. 7. yüzyüillarda Hindistanda kullanilmaya baslandi. Ama Hindistanda kullanilan sayilama ilk basta 1'den 9'a olmak üzere dokuz rakamliydi. Sifiri kimin buldugu ile ilgili net bir bilgi yok, bence Araplar buldu. Daha sonra onuncu yüzyilda filan Avrupalilar Araplardan modern sayilamayi aldilar. Bu sayilara da o yüzden Arabic Numbers dediler. Halen Avrupalilar bugün kullandiklari sayi sitemine Arabic Numerals derler.

simdi Kuran nazil oldugu zamanlarda öncelikle ezberlenerek naklediliyordu. Pergamberimizin(sav) vefatini takibeden Yemame Savaslarinda 70 kurra sehid olunca, onu yaziya dökmege karar verildi. Üçüncü halife Osman zamaninda Kuran ayetleri toplatilip tek bir Kitap oarak yazilmistir. Bu Kitaptan 4 nüsha yazilmistir. Bu kitaplarda ayet, sure ve sayfa numaralari var miydi yok muydu ben bilmiyorum.

Demek istedigim, Sayilar Kurana Peygamberimizin vefatindan sonra eklenmistir. Herhalde, bir hikmete binaendir, bunlarin yanlis oldugunu 13-14 Asir sonra ben kesfettim. Demekki Allah bunu vahyetmedi, kendi kendimize bulmamizi hikmet etti.

(4:79) "Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik."
(4:79) "Sana ne iyilik gelirse Allah'tandir. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. "


Fakat bunu kabul ettirmem için çok ugrasmam gerekiyor, çünkü derin bir konu, anlamak kolay degil, insanlarin aliskanliklari da oldugu için daha da kabul ettirmek zorlasiyor.

Açik konusalim: simdi, ben Allah 1'dir deyince Pagan mi oluyorum, ateist m oluyorum, yoksa muvahhid mi oluyorum?

Allah 1 degilse ya kaçtir?


Ne oldugunuz beni cok da fazla ilgilendirmiyor. Kendi beyin suzgecinizi calistirin ne oldugunu gorursunuz. Allah tektir.


Selam ile
Veysel Perü

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 08 aralik 2009 Saat 13:02 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Degerli Sasha,

O halde niye 0'in kucuklugu ve bir'in buyuklugune ilisikin ornekler sundunuz ilk mesajlarinizda? diyorsunuz.
Evet, matematiksel olarak 0 kucuktur, 1 buyuktur, 0 < 1 . Ben Matemetikten cikmis degilim.

Bahsettiginiz gibi Allah sayilabilen birseyse konusacak fazla birsey yoktur.
Evet bana inanin, Allah sayilabilen bir sey dir, Kuranda sayisi birçok yerde verilmistir, birdir, ("Ve ilahüküm ilahün vahid " (2/163)). Fakat sey demek nesne demek degildir. Konusacak bircok sey vardir.

Yooo! O bence sizin hezeyaniniz konuya dair. Allah kendini o ismiyle rakama dokmemistir. Tek olusundan bahsetmistir.Olayda sizin projeniz adina isinize gelen kisim rakamla bir kismidir. Ki gereksiz olan budur.
Ne oldugunuz beni cok da fazla ilgilendirmiyor. Kendi beyin suzgecinizi calistirin ne oldugunu gorursunuz. Allah tektir. demissiniz.

Siz israrla Allah birdir demekten kaçiniyorsunuz. Yani bence matematikten korkuyorsunuz. Allah tektir diyorsunuz. Allah tektir, dogru, fakat sadece Allah tektir demek eksiktir. Allah ayni zamanda birdir. Tek kelimesi Arapca'da Ehad kelimesine karsilik geliyorsa, "bir" kelimesi de Vahid kelimesine karsilik gelir. Arapca'da vahid, isnan, selase...(1,2,3...) diye sayilir.

Simdi sizden bir ricam olacak, asagidaki cumlelerin basina "Dogru" ya da "Yanlis" yazar misiniz? ("Yanlis" yazarsaniz da dogrusunu yazarsaniz daha guzel olur.)

( ) a) Allah'in bir ismi El Vahid'dir.
( ) b) Arapcadaki Vahid'in Turkce karsiligi "bir"dir.
( ) c) "Bir" bir sayidir.
( ) d) Sayilar yaziyla yazilabildigi gibi, Matematiksel olarak rakamla da yazilabilir.
( ) e) "Bir" sayisi matematiksel olarak "1" rakamiyla temsil edilir.
( ) f) Allah El Vahid'se, vahid bir demekse, bir de rakamla 1 olarak yazilirsa, demekki 1 Allah'i sembolize eder diyebiliriz.

SASHA
Gönderen: 08 aralik 2009 Saat 13:15 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:
Degerli Sasha,

O halde niye 0'in kucuklugu ve bir'in buyuklugune ilisikin ornekler sundunuz ilk mesajlarinizda? diyorsunuz.
Evet, matematiksel olarak 0 kucuktur, 1 buyuktur, 0 < 1 . Ben Matemetikten cikmis degilim.

Bahsettiginiz gibi Allah sayilabilen birseyse konusacak fazla birsey yoktur.
Evet bana inanin, Allah sayilabilen bir sey dir, Kuranda sayisi birçok yerde verilmistir, birdir, ("Ve ilahüküm ilahün vahid " (2/163)). Fakat sey demek nesne demek degildir. Konusacak bircok sey vardir.


Kuran'da "gozlerimin onunde" der Allah ama bu onun goz sahibi oldugu anlamina gelmez sayin veyselicnumbers.. :))


Yooo! O bence sizin hezeyaniniz konuya dair. Allah kendini o ismiyle rakama dokmemistir. Tek olusundan bahsetmistir.Olayda sizin projeniz adina isinize gelen kisim rakamla bir kismidir. Ki gereksiz olan budur.
Ne oldugunuz beni cok da fazla ilgilendirmiyor. Kendi beyin suzgecinizi calistirin ne oldugunu gorursunuz. Allah tektir. demissiniz.

Siz israrla Allah birdir demekten kaçiniyorsunuz. Yani bence matematikten korkuyorsunuz. Allah tektir diyorsunuz. Allah tektir, dogru, fakat sadece Allah tektir demek eksiktir. Allah ayni zamanda birdir. Tek kelimesi Arapca'da Ehad kelimesine karsilik geliyorsa, "bir" kelimesi de Vahid kelimesine karsilik gelir. Arapca'da vahid, isnan, selase...(1,2,3...) diye sayilir.

Simdi sizden bir ricam olacak, asagidaki cumlelerin basina "Dogru" ya da "Yanlis" yazar misiniz? ("Yanlis" yazarsaniz da dogrusunu yazarsaniz daha guzel olur.)

( ) a) Allah'in bir ismi El Vahid'dir.
( ) b) Arapcadaki Vahid'in Turkce karsiligi "bir"dir.
( ) c) "Bir" bir sayidir.
( ) d) Sayilar yaziyla yazilabildigi gibi, Matematiksel olarak rakamla da yazilabilir.
( ) e) "Bir" sayisi matematiksel olarak "1" rakamiyla temsil edilir.
( ) f) Allah El Vahid'se, vahid bir demekse, bir de rakamla 1 olarak yazilirsa, demekki 1 Allah'i sembolize eder diyebiliriz.
Ben niye matematikten korkayim ki sayin veyselicnumbers? Allah tek olunca niye eksik olsun ki? O her turlu eksikten muaftir zaten..

Siz hangi hakla, eksik oldugunu dusundugunuz Allah'in sifatini tamamlamaya kalkiyorsunuz?


Selam ile
Veysel Peru http://www.VeyselicNumbers.com


Merhaba Sayin Sasha Kardes,

Kuran'da gozlerimin onunde" der Allah ama bu onun goz sahibi oldugu anlamina gelmez sayin veyselicnumbers.. :))"

Bu ibarenin hangi ayette geçtigini söyler misiniz?

“Ben niye matematikten korkayim ki sayin veyselicnumbers? Allah tek olunca niye eksik olsun ki? O her turlu eksikten muaftir zaten..

Siz hangi hakla, eksik oldugunu dusundugunuz Allah'in sifatini tamamlamaya kalkiyorsunuz? “ demissiniz.


Malesef yine dedigimi çarpittiniz sayin Sasha, Ben "Allah eksiktir" demedim! Ben, SiZiN iFADENiZ EKSiKTiR dedim. Yani siz "Allah(Ehad)dir ama El Vahid degildir mi diyorsunuz" manasinda söyledim.

simdi lütfen Dogru/Yanlis sorularimi cevaplar misiniz?

Selam ile
Veysel Peru http://www.VeyselicNumbers.com


SASHA
Gönderen: 08 aralik 2009 Saat 14:40 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:
Merhaba Sayin Sasha Kardes,

Kuran'da gozlerimin onunde" der Allah ama bu onun goz sahibi oldugu anlamina gelmez sayin veyselicnumbers.. :))"

Bu ibarenin hangi ayette geçtigini söyler misiniz?


Bunun üzerine biz, Nûh'a söyle vahyettik: "Gözlerimizin önünde ve vahyimize uygun olarak gemiyi yap. Emrimiz gelip tandir kaynayinca, ailenle birlikte her türden iki çifti gemiye sok. içlerinden, haklarinda daha önce hüküm verilmis olanlari dista birak. Zulmetmis olanlar hakkinda bana yakarip durma. Onlar kesinlikle bogulacaklardir."


Ben niye matematikten korkayim ki sayin veyselicnumbers? Allah tek olunca niye eksik olsun ki? O her turlu eksikten muaftir zaten..

Siz hangi hakla, eksik oldugunu dusundugunuz Allah'in sifatini tamamlamaya kalkiyorsunuz?


Malesef yine dedigimi çarpittiniz sayin Sasha, Ben "Allah eksiktir" demedim! Ben, SiZiN iFADENiZ EKSiKTiR dedim. Yani siz "Allah(Ehad)dir ama El Vahid degildir mi diyorsunuz" manasinda söyledim.

Kardesim siz bu haliyle "ELVAHID" veya "Allah tektir"eksiktir demiyor musunuz? Ben de diyorum ki, hangi hakla eksik oldugunu dusunup tamamliyorsunuz? Allah eksikliklerde muaftir diyorum.


simdi lütfen Dogru/Yanlis sorularimi cevaplar misiniz?

Hayir! Dogru ve Yanlis sembolunun cok otesinde birsey iddianiz..Basit anketlere gerek yok. :))


Selam ile
Veysel Peru http://www.VeyselicNumbers.com

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 08 aralik 2009 Saat 17:30 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Kardesim siz bu haliyle ELVAHID" veya "Allah tektir" eksiktir eksiktir demiyor musunuz? Ben de diyorum ki, hangi hakla eksik oldugunu dusunup tamamliyorsunuz? Allah eksikliklerde muaftir diyorum." diyorsunuz.

Hayir. Öncelikle "ELVAHID", "Allah tektir" demek degildir, "Allah birdir" demektir. Ben sunu diyorum, sadece "Allah tektir" ifadesini kullanmak eksiktir, "Allah birdir" ifadesini de kullanmak gerekir. "Allah tektir"in Arapcasi "Allahu Ehad" dir. "Allah birdir" ifadesinin Arapcasi "Allahu El Vahid"dir. ifade eksik, Allah degil!


Simdi lütfen Dogru/Yanlis sorularimi cevaplar misiniz?
Hayir! Dogru ve Yanlis sembolunun cok otesinde birsey iddianiz..Basit anketlere gerek yok. :)) demissiniz.

Iste tabir caizse zurnanin zart dedigi yer burasi.

Ben bircok sey iddia ediyorum, ve bunlar hakkaten basit degil. Ama "Allah birdir" ve "1 Allah'i sembolize eder" iddiam daha basit ve anlamasi kolay. Herhangi bir iddia ya dogrudur ya yanlistir, dogru ve yanlisin otesinde bir iddia bence yoktur.

Bu "basit bir anket" degil "onemli bir test"tir. Sizin nerede takildiginizi bulmaya yarayacak. Matematikten korkmuyorum diyorsunuz, o halde bu kisa testi cozun, aksi halde matematikten cakacaksiniz. Ayrica tum savundugunuz seyler de malesef havada kalacak. "Basit" diyorsunuz, çözün o zaman.

Lütfen testi cozun yahut ta soylediklerimin dogru oldugunu ve matematikten pek anlamadiginiz icin korktugunuzu kabul edin. Secim sizin.

Test söyleydi:

Asagidaki cumlelerin basina "Dogru" ya da "Yanlis" yazar misiniz? ("Yanlis" yazarsaniz da dogrusunu yazarsaniz daha guzel olur.)

( ) a) Allah'in bir ismi El Vahid'dir.
( ) b) Arapcadaki Vahid'in Turkce karsiligi "bir"dir.
( ) c) "Bir" bir sayidir.
( ) d) Sayilar yaziyla yazilabildigi gibi, Matematiksel olarak rakamla da yazilabilir.
( ) e) "Bir" sayisi matematiksel olarak "1" rakamiyla temsil edilir.
( ) f) Allah El Vahid'se, vahid bir demekse, bir de rakamla 1 olarak yazilirsa, demekki 1 Allah'i sembolize eder diyebiliriz.Selamlar

Veysel Perü http://www.VeyselicNumbers.com

ULULELBAB
Gönderen: 08 aralik 2009 Saat 19:20 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:Test söyleydi:Asagidaki cumlelerin basina "Dogru" ya da "Yanlis" yazar misiniz? ("Yanlis" yazarsaniz da dogrusunu yazarsaniz daha
guzel olur.)

( )
a) Allah'in bir ismi El Vahid'dir. ( )
b) Arapcadaki Vahid'in Turkce karsiligi "bir"dir. ( )
c) "Bir" bir sayidir. ( )
d) Sayilar yaziyla yazilabildigi gibi, Matematiksel olarak rakamla da yazilabilir. ( )
e) "Bir" sayisi matematiksel olarak "1" rakamiyla temsil edilir. ( )
f) Allah El Vahid'se, vahid bir demekse, bir de rakamla 1 olarak yazilirsa, demekki 1 Allah'i sembolize eder
diyebiliriz.


Selam sevgili Veysel,

Ben bu teste katilacagim,Matematigimfena degildir , SOYUT Düsünceyi çok önemserim.

Bakalim ne olacak? Test sonuçlarini merak ediyorum.


a) Allah'in bir ismi El Vahid'dir. (Dogru)
b) Arapcadaki Vahid'in Turkce karsiligi "bir"dir.(Dogru)
c) "Bir" bir sayidir. (Dogru)
d) Sayilar yaziyla yazilabildigi gibi, Matematiksel olarak rakamla da yazilabilir. (Dogru)
e) "Bir" sayisi matematiksel olarak "1" rakamiyla temsil edilir. (Dogru)
f) Allah El Vahid'se, vahid bir demekse, bir de rakamla 1 olarak yazilirsa, demekki 1 Allah'i sembolize eder
diyebiliriz.(


(Bana göre birçoksey Allahi sembolize ediyor,en azindan baktigim herseyde onun Muhtesem Sanatini
görüyorum.Bunu neden sadece 1-e indirgeyeyim ki?
Sirf siz iddianizi kanitlayasiniz diye Allahi 1 ile sembolize etmek ne kadar dogru?)

Bence Siz sunumunuzu Ampirizm benzeri FAYDACI bir yöntem ile yapmalisiniz:

Bu iddiayi kanitlamak size ne kazandiracak? Bizlere nasil birbakis açisi kazandiracak?

Biraz daha kopya vereyim mi?

seytan sembolik olarak nasil yenilecek? Bunun Felsefesi nedir ve insanlarin Tekamülünde etkisi nedir?

Allah bizden hangi çikarimlari yapmamizi istiyor?

insanlara bir Sunum yapmadan önce,sunumunuz ne olursa olsun...bu bir Mal olabilir,bir Hizmet yada bir Fikir

insan Dogasina çok dikkat etmeliyiz ve Onu insana SUNMALI

Sirf örneklendirme amaçli asagida ki cümle çok önemlidir:

Kuskusuz Resuller,istinasiz hepsi insan Anatomisi ve Psikolojisi hakkinda derin bilgiye sahipti.

ikna kabiliyetinin büyük bir kismi Empatiye dayanir.

Sevgiler...

SASHA
Gönderen: 08 aralik 2009 Saat 19:22 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:
Kardesim siz bu haliyle ELVAHID" veya "Allah tektir" eksiktir eksiktir demiyor musunuz? Ben de diyorum ki, hangi hakla eksik oldugunu dusunup tamamliyorsunuz? Allah eksikliklerde muaftir diyorum." diyorsunuz.

Hayir. Öncelikle "ELVAHID", "Allah tektir" demek degildir, "Allah birdir" demektir. Ben sunu diyorum, sadece "Allah tektir" ifadesini kullanmak eksiktir, "Allah birdir" ifadesini de kullanmak gerekir. "Allah tektir"in Arapcasi "Allahu Ehad" dir. "Allah birdir" ifadesinin Arapcasi "Allahu El Vahid"dir. ifade eksik, Allah degil!

Niye Allah tektir ifadesini kullanmak eksik olsun ki? O sizin sahsi dusunceniz. Tek-Cift 1-2

Cift Allah veya 2 Allah olmadigina gore neresi eksik? Ne gerek var bir1 'e?


Hani 2 olsa anlayacagim soyleminizi...


Daha baska anlam yuklemeye gerek var mi?


Simdi lütfen Dogru/Yanlis sorularimi cevaplar misiniz?
Hayir! Dogru ve Yanlis sembolunun cok otesinde birsey iddianiz..Basit anketlere gerek yok. :)) demissiniz.

Iste tabir caizse zurnanin zart dedigi yer burasi.

Ben bircok sey iddia ediyorum, ve bunlar hakkaten basit degil. Ama "Allah birdir" ve "1 Allah'i sembolize eder" iddiam daha basit ve anlamasi kolay. Herhangi bir iddia ya dogrudur ya yanlistir, dogru ve yanlisin otesinde bir iddia bence yoktur.

Bu "basit bir anket" degil "onemli bir test"tir. Sizin nerede takildiginizi bulmaya yarayacak. Matematikten korkmuyorum diyorsunuz, o halde bu kisa testi cozun, aksi halde matematikten cakacaksiniz. Ayrica tum savundugunuz seyler de malesef havada kalacak. "Basit" diyorsunuz, çözün o zaman.

Testi cozsem ne olacak, cozmesem ne olacak ki? Dogru'nun D'si ile Yanlis'in Y'sini alip geleceksiniz karsima!!!!?

Sonra onu alip Allah'in varligina uyarlayacaksiniz. Gene ayni seyler yazilip duracak..

Ben birsey savunmuyorum farkindaysaniz.. Siz onerinizi getirdiniz ben de size kendi dusunceme gore gereksiz diyorum. Olay bu!


Savunmus olmam icin size anti-tez sunmam lazim projenize dair..Ki yok oyle birsey ortada!


Lütfen testi cozun yahut ta soylediklerimin dogru oldugunu ve matematikten pek anlamadiginiz icin korktugunuzu kabul edin. Secim sizin.


Psikolojik dayatmanizi baskasi uzerinde deneyiniz.Matematik korkulacak birsey olsaydi hayatin her alaninda olmazdi. Sizin ayirt edemediginiz Allah'in hayatin her alaninda olmasina karsin, kul'un yarattiklarina denklesemeyecegi ozelligi...


Yanisira anlayamadiginiz sey su; Ben pagan olmadigim icin benim Allah'im 1 sayisina esitlenecek bir Allah degil... Cunku digeri yok. Cifti de yok. 1 deyip Allah'i anacagima , tek deyip anarim benim icin daha anlamli olur.


Sizin baska turlu bir inanciniz varsa bilemem. Esitleyin 1'e hatta bir tane de Muhammed Mustafa icin esitleyin. 11 dersiniz olay biter.

ULULELBAB
Gönderen: 08 aralik 2009 Saat 19:59 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sevgili Sasha,

Bu yorumunuza yarin cevap verecegim insallah.

Yalniz sunu soyliyim, 6 tane harf (mesela D,Y,D,Y,Y,Y) yazacaginiza bir suru baska harfler yazmissiniz. Niye cozmemekte direniyorsunuz?

Benim fikrimi soyliyim; ilk 5 soruya siz de D diyorsunuz, fakat altinci soruda kararsizsiniz. Ilk 5'i (D) oluyorda 6'ncisi nasil Y olur onu cikaramiyorsunuz.

Degil mi?

Bakin, tekrar soyluyorum, sadece "Allah tektir" demek eksikliktir, Allah'in bir adi El Vahid'dir, bu da Allah bir'dir demektir. Siz yavas yavas Allah korusun "Allah bir'dir"i de kabul etmeme noktasina mi geliyorsunuz yoksa?

Allahu El Vahid

iste o kadar.

Pagan degilseniz testi cozsenize? Bakalim ne sonuc cikacak? Yoksa Paganlasmaktan mi korkuyorsunuz? En basit tabiriyle siz testten korkuyorsunuz; cunki Y yazacaginiz maddenin dogrusunu bilmiyorsunuz.

Selam ile

Veysel Peru

ULULELBAB
Gönderen: 08 aralik 2009 Saat 20:10 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:
Sevgili Sasha,


Bu yorumunuza yarin cevap verecegim insallah.


Yalniz sunu soyliyim, 6 tane harf (mesela D,Y,D,Y,Y,Y) yazacaginiza bir suru baska harfler
yazmissiniz. Niye cozmemekte direniyorsunuz?


Benim fikrimi soyliyim; ilk 5 soruya siz de D diyorsunuz, fakat altinci soruda
kararsizsiniz. Ilk 5'i (D) oluyorda 6'ncisi nasil Y olur onu cikaramiyorsunuz.


Degil mi?


Bakin, tekrar soyluyorum, sadece "Allah tektir" demek eksikliktir, Allah'in bir adi El
Vahid'dir, bu da Allah bir'dir demektir. Siz yavas yavas Allah korusun "Allah bir'dir"i de
kabul etmeme noktasina mi geliyorsunuz yoksa?


Allahu El Vahid


iste o kadar.


Pagan degilseniz testi cozsenize? Bakalim ne sonuc cikacak? Yoksa Paganlasmaktan mi
korkuyorsunuz? En basit tabiriyle siz testten korkuyorsunuz; cunki Y yazacaginiz maddenin
dogrusunu bilmiyorsunuz.

Selam ile
Veysel Peru
--------------------------------------------------------------------------------
Sevgili Veysel Perü,

Bence Siz Nefsinize uyuyorsunuz su yukarida ki ifadelerle...insanlarin Paganligini

ölçmek,iddia etmek kimsenin haddi olmasa gerek.

Yoksa siz iMAN Ölçen ve %100 Cennetlik ve Cehennemlik diye tasnif eden bir TEST mi

icad ettiniz? Ne kötü hüküm veriyorsunuz?

Lütfen Dikkatli olalim...Bu uyariyi da Lütfen yanlis anlamayalim?

Bir kardesiniz olarak Allah Rizasi için yapiyorum.Çünkü baskalarinin imanini ölçmek ve

hüküm vermek tehlikelidir...Atesten uzaklasiniz.

sevgiler...

SASHA
Gönderen: 08 aralik 2009 Saat 22:55 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:
Sevgili Sasha,

Bu yorumunuza yarin cevap verecegim insallah.


Sevgili Veyselicnumbers, Mumkunse cevap vermeyin.


Yalniz sunu soyliyim, 6 tane harf (mesela D,Y,D,Y,Y,Y) yazacaginiza bir suru baska harfler yazmissiniz. Niye cozmemekte direniyorsunuz?

Niye benim adima dusunup karar kilip, testi cozmusum gibi uzerimden yorum yapiyorsunuz ki? Sizi buna zorlayan nedir? Belki D, Y degil de x,y veya mavi ,beyaz koyacagim? Size soylemistim daha once, hayat ve insanlarin olaya bakisi da bir nevi permutasyondur.

Ne oldu? Simdi cozmus mu oldunuz olayi kendinizce?

Benim fikrimi soyliyim; ilk 5 soruya siz de D diyorsunuz, fakat altinci soruda kararsizsiniz. Ilk 5'i (D) oluyorda 6'ncisi nasyl Y olur onu cikaramiyorsunuz.

Ben size teste dair fikrinizi sormadim ki?????

Niye bu intihar edercesine baskasinin adina cikarsamalarda bulunmak??? Bu ne cesit bir mantik? Ilk 6 niye D olmak zorunda?

Hersey mukemmel ve simetrik olmak zorunda mi?

Degil mi?

Degil mi?


Bakin, tekrar soyluyorum, sadece "Allah tektir" demek eksikliktir, Allah'yn bir adi El Vahid'dir, bu da Allah bir'dir demektir. Siz yavas yavas Allah korusun "Allah bir'dir"i de kabul etmeme noktasina mi geliyorsunuz yoksa?

Ucuz cikarsamalari, sizinle ayni jargonda seyreden dostlariniza yapin lutfen.. Onlar Allah korkusuyla belki projenizi tasdik ederler.

Ben daima Allah adi ile aldatanlardan kacinirim. Inancimi korumam bu minvalde gelisir.

Evet, bana gore Allah tektir demek eksik bir acilim degildir. Sundugunuz anlamda Allah'i bire esitlemeyi kabul etmiyorum.

Cunku gerek yok, kendisi zaten benim nazarimda "tek" ,,Cift olmayan bir varligi , bir'e esitlememe gerek var mi? Keza peygamberimi de????

Cunku Allah cep telefonumda kayitli degil, bundan dolayi da onu sayiya esitlememe gerek yok.

Sizin gibi dusunmek ve uygulamak zorunda miyim?

“Allahu El Vahid

iste o kadar.

Pagan degilseniz testi cozsenize? Bakalim ne sonuc cikacak? Yoksa Paganlasmaktan mi korkuyorsunuz? “

Varsayin ki paganim! Ne degisti? Paganlik, sizin henuz olcumunu yapmadiginiz beyninizin yaricapinin urettigi dusuncelere paralel gitmesi gereken bir olus degil ki??? Paganligin yasi sizden hayli eskidir.


“En basit tabiriyle siz testten korkuyorsunuz; cunki Y yazacaginiz maddenin dogrusunu bilmiyorsunuz.”

Atalarim sebebiyle geldigim bir kokenden korkmak ne kadar akilci? Siz bu zihniyetle, degil proje kusura bakmayin ama limon sunumu bile yapamassiniz.


Cok ozur dilerim , su baslikta sizi(sahsinizi degil projenizi) en fazla ciddiye alanlardan biri benim.


Ancak ortaya bir proje sunmak, onu kamuya acmak, once projenize gelebilecek olumsuz yorumlari egale edebilmislikten gecer. Ikna, kisilerin inanclarini sorgulamaktan gecmez. Once bunu ogrenin, ikna ve hitabet sanatini edinin, sonra sunum yapin.

Ha bakin, bir onceki mesajimda fikir verdim size.. Benim peygamberim de bir tanedir. Onu da 1'e esitleyin. 11 diyelim olsun bitsin.

Bu nasil?VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 09 aralik 2009 Saat 13:26 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sayin UlulElbab,

Sevgili Veysel Perü, Bence Siz Nefsinize uyuyorsunuz su yukarida ki ifadelerle...insanlarin Paganligini ölçmek,iddia etmek kimsenin haddi olmasa gerek. Yoksa siz iMAN Ölçen ve %100 Cennetlik ve Cehennemlik diye tasnif eden bir TEST mi icad ettiniz? Ne kötü hüküm veriyorsunuz? Lütfen Dikkatli olalim...Bu uyariyi da Lütfen yanlis anlamayalim? Bir kardesiniz olarak Allah Rizasi için yapiyorum.Çünkü baskalarinin imanini ölçmek ve hüküm vermek tehlikelidir...Atesten uzaklasiniz. sevgiler... demissiniz.

Oncelikle yanlis anlasildigim icim herkesten ozur dilerim. Uyariniz icin Allah razi olsun, aklimda tutmaya calisacagim.
Yalniz ben Sayin Sasha'nin paganligini iddia etmek istemedim. Gecmis yorumlardan birinde Sayin Sasha "Ben pagan olmadigim icin benim Allah'im 1 sayisina esitlenecek bir Allah degil... " demisti. Simdi buradan su anlam cikiyor, "Siz pagansiniz, Allah'i 1 sayisina esitliyorsunuz." Yani Sayin Sasha bana pagan demis oluyor. Ben de "siz benim ifadelerimi dogrulamaktan pagan olmaktan korktugunuz icin mi kaciniyorsunuz?" anlaminda sormak istemistim.


f) Allah El Vahid'se, vahid bir demekse, bir de rakamla 1 olarak yazilirsa, demekki 1 Allah'i sembolize eder
diyebiliriz.


Sayin UlulElbab, siz demissiniz ki:

(Bana göre birçoksey Allahi sembolize ediyor,en azindan baktigim herseyde onun Muhtesem Sanatini
görüyorum.Bunu neden sadece 1-e indirgeyeyim ki?
Sirf siz iddianizi kanitlayasiniz diye Allahi 1 ile sembolize etmek ne kadar dogru?)

Simdi; ben f sikkinda "1'den baska hicbirsey Allahi sembolize etmez" demiyorum. Sadece 1'e indirgemiyorum. "1 Allah'i sembolize eder" diyorum. Mesela dediginiz gibi bir cicege baktiginizda Allahin muhtesem sanatini goruyoruz, dogru. Ama bir cicek, Allah'in bir ismine direkt olarak esit degildir. Ve o cicek ezeli de degildir. Bir sayisi ezelidir, cunki Allah'in bir ismidir, Allah ta ezelidir. Hicbir mahluk yaratilmadan once de El Vahid ismi vardi, Ehad vardi, yani 1 vardi. Ben iddia ediyorum, 1 sayisindan daha fazla Allah'i sembolize eden bir sembol bulamazsiniz. Bir ornek bulabilirseniz lutfen soyleyiniz.


Sirf siz iddianizi kanitlayasiniz diye Allahi 1 ile sembolize etmek ne kadar dogru? diyorsunuz. Iddiami bir kenara birakalim, ve ilk etapta lutfen bunun dogru olup olmadigina yogunlasalim; Allah'i 1 ile sembolize etmek dogru mudur, yanlis midir? Bence dogrudur.

Bence Siz sunumunuzu Ampirizm benzeri FAYDACI bir yöntem ile yapmalisiniz: Bu iddiayi kanitlamak size ne kazandiracak? Bizlere nasil birbakis açisi kazandiracak? Biraz daha kopya vereyim mi? seytan sembolik olarak nasil yenilecek? Bunun Felsefesi nedir ve insanlarin Tekamülünde etkisi nedir? Allah bizden hangi çikarimlari yapmamizi istiyor? insanlara bir Sunum yapmadan önce,sunumunuz ne olursa olsun...bu bir Mal olabilir,bir Hizmet yada bir Fikir insan Dogasina çok dikkat etmeliyiz ve Onu insana SUNMALI Sirf örneklendirme amaçli asagida ki cümle çok önemlidir: Kuskusuz Resuller,istinasiz hepsi insan Anatomisi ve Psikolojisi hakkinda derin bilgiye sahipti. ikna kabiliyetinin büyük bir kismi Empatiye dayanir. diyorsunuz.

Bu tasiyeleriniz icin tesekkur ederim. Ben bir bilgisayar muhendisiyim. Psikolojik olarak ta bende gri rengi gelismemis. Ya beyaz var ya siyah. Ya 1 var ya da 0. O yüzden Bir iddia ya dogrudur ya yanlistir. Ondan sonra "gercekten gerekli mi" safhasi gelir. Ben su anda "dogru mu yanlis mi"ya yogunlastim. Dogru oldugunu ispat edebilirsem bu sefer dediginiz sorular gundeme gelecek.

Aslinda benim bir hedefim var; bunu bir bina yapmaya benzetebiliriz. Ben bir bina yapmak istiyorum. Bunun icin once plani cizmek gerekir, kafamda bir plan var. Sonra fizibilite calismasi yapmak gerekir. Sonra hersey duzgunse temele ilk kazma vurulur. Sizin bahsettiginiz sorular binanin faydasi ile ilgili sorular. Onlara da sira gelecek. http://www.VeyselicNumbers.com sitesinde Ingilizce ve Turkce olarak sizin sordugunuz sorularin bazilarinin cevaplari var. Bence o asamaya daha gelmedik.

Fakat, binanin ust katlarindan birinin kafamdaki planini sizlerle paylasmak istiyorum:
1. Islam Konferansi Orgutu IKO (Organization of the Islamic Conference OIC) genel sekreteri Ekmeleddin Ihsanoglu "Kurandaki sayilar yanlistir, Tevhide terstir, Veyselic Sayilar'la duzeltilmelidir." baslikli bir bildiri yayinlar.
2. Islam dunyasinda buyuk bir gurultu kopar, bizim burada yaptigimiz turden tartismalar baslar; en temel islami konular tekrar ortaya dokulur.
3. Sonunda bildirideki gorus galip gelir.
4. Butun Dunya muslumanlari, mushaflari duzelterek tekrar basmaya baslar.
5. Gayrimuslimler bu olaya cok sasirir, bunun nedenini anlamaya calisirlar. Tevhid ne? 1 nedir? 0 nedir? Sag sol nedir? Hangisi ustundur? Kim kime secde etmemis? Neden? Ashabul meymene kim? Ashabul meseme kim? Kim hakli? Seytan kime gol atmis? Allah nasil 1 olur?
6. Bu incelemeler sonucu bircok insan Islama gecis yapar, bircok musluman da Tevhid inancini guclendirir.

Dediginiz gibi, benim ikna kabiliyetim cok sinirlidir. Sunum yapma ozurluyumdur. Elimde bence "degerli" bir fikir ve derme catma yapilmis bir proje var, bunu saga sola goturuyorum. Bunu anlayacak, duzeltecek ve hayata gecirecek birilerini ariyorum.Sevgili Sasha "su baslikta sizi(sahsinizi degil projenizi) en fazla ciddiye alanlardan biri benim." demis.
Evet hakikaten oyledir, Sasha'ya tesekkur ediyorum, tebrik ve taktir ediyorum, saygi duyuyorum.

Degerli UlulElbab, Sasha ve diger arkadaslar.
Ben senelerdir sizin gibi kisileri ariyorum. Yani hem bilgili olacak, hem ilgili olacak. Sizin gibiler gercekten cok zor bulunuyor. Insanlarin buyuk cogunlugu tartismaya bile girmiyor, cekimser kaliyor, ilgilenmiyor.

Sasha "Sizin gibi dusunmek ve uygulamak zorunda miyim?" demis.
Bu soruya cevabim su: "Ya benim gibi dusunecek ve uygulayacaksiniz, ya da benim fikirlerimi curutup beni dogru dusunmeye sevkedeceksiniz. " Yani yine 1 ve 0 meselesi.

Benim bildigim yontem bu, tartismak. 1 ya da 0, Dogru ya da yanlis, beyaz ya da siyah. "Her ikisi de / Ne biri ne öbürü / Gri" cevaplarini kabul etmiyorum.

Sevgili Sasha "ikna ve hitabet sanatini edinin, sonra sunum yapin." demis. Bu benim icin cok zor bisey, herhalde yapamam gibime geliyor.

Simdi tekrar temel atma isine geri donersek soru su;

1 Allah'i sembolize eder mi, etmez mi? Bence eder, sizce?

Selam ile

Veysel Perü http://www.VeyselicNumbers.com

SASHA
Gönderen: 09 aralik 2009 Saat 14:09 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------
“Sasha "Sizin gibi dusunmek ve uygulamak zorunda miyim?" demis.
Bu soruya cevabim su: "Ya benim gibi dusunecek ve uygulayacaksiniz, ya da benim fikirlerimi curutup beni dogru dusunmeye sevkedeceksiniz. " Yani yine 1 ve 0 meselesi.
Benim bildigim yontem bu, tartismak. 1 ya da 0, Dogru ya da yanlis, beyaz ya da siyah. "Her ikisi de / Ne biri ne öbürü / Gri" cevaplarini kabul etmiyorum.”
------------------------------------------------------------ ---------
Eh o halde kusura bakmayin. Ben veya bir baskasi bilgisayar muhendisi olmak zorunda degildir. Bu 1

Ara renkleri paletinize almadan yola cikmaniz buyuk hatadir, cunku herkes icin hayat siyah ve beyaz 'dan ibaret degildir bunu ogrenmis olmalisiniz. Bu 2

Siz, yekten benim baktigim pencereden konuya bakmak zorundasiniz seklinde gelirseniz, pencereye o kadar fazla kafa ayni anda sigmaz. Bu 3

Ya beni kabul edecek, ya curuteceksiniz baska yolu yok demek
bir yaptirimdir sayin veyselicnumbers. Sunuma da terstir.Bu 4

Size isinizde basarilar. Umarim hedeflediginiz yere ulasirsiniz.

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 09 aralik 2009 Saat 18:28 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sasha "Size isinizde basarilar. Umarim hedeflediginiz yere ulasirsiniz." der.

Sayin Sasha kardes,

Umarim hedeflediginiz yere ulasirsiniz sozunuz bir dua mi yoksa kibarca bir temenni mi?

Ben empati yapamiyorum, dogrudur, ama siz de yapamiyorsunuz. Ne olur beni oldugum gibi kabul edin. Hickimse kusursuz degildir. Ben de. Bir suru kusurlarim vardir. Ama siz de bu kadar mesai harcadiginiza gore konunun ilginc oldugunu kabul ediyorsunuzdur. Lutfen dialoga son vermeyin, degerli goruslerinize ihtiyacim var. Ben siyah beyaz goruyorum, siz renki goruyorsunuz. Tamam kabul ediyorum; ben "bu dogru mudur yanlis midir?" diye sorarsam siz "hem dogrudur hem yanlistir" ya da "ne dogrudur ne yanlistir, ikisinin ortasindadir, gridir." ya da "soru yanlistir/eksiktir" deyin. Ne derseniz deyin ama diyalogu kesmeyin. Ben monolog yapmak istemiyorum. Zaten UlulElbab kardes te islerinin yogunlugundan olsa gerek fazla dahil olmuyor; diger okuyanlar da gorus belirtmek istemiyor ve ya da bekliyor. Korkum yakinda ben soyleyip ben dinleyecegim, eskiden oldugu gibi. En azindan yorum yapmazsaniz da yazilanlari okursunuz degil mi? Bu da bir seydir benim icin.

Ben Allaha hep soyle dua ediyorum:

Yarabbi, ya benim Kurandaki sayilar Veyselic Sayilarla duzeltilmelidir savim dogrudur, o zaman benim bunu butun Muslumanlara kabul ettirmeme yardim et; ya da yanlissa biri ciksin bu savimi curutsun, ben de yanlis fikirden kurtulmus olayim.

Diyeceksiniz ki yine 1 ve 0; dogrudur, aynen oyle. Ya 1:Dogru ya da 0:Yanlis.

Not:

Degerli hanifdostlar. Tevhid arapca bir kelime, ben turkcesi nedir diye biraz baktim, sonucta kökü vahid kelimesi, türkceye de en uygun olarak "birlemek" diye çevrilebilir, siz daha uygun bir kelime bulabilir misiniz?

Gorusmek uzere

Veysel Peru http://www.VeyselicNumbers.com

SASHA
Gönderen: 10 aralik 2009 Saat 08:11 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

sayin veyselicnumbers,

bahsettiginiz sozum, dua degil, sadece temennidir.

Yeterince aciklayici ve ikna edici sekilde gelebilseydiniz, dua alirdiniz o ayri mesele..

Kuran'in kendisi dahi, yaratilmisi eylem ve dusunce bazinda siyah-beyaz dongusune hapsetmezken, siz, direkt dusunceyi dolayisiyla eylemi haspsetmek seklinde bakiyorsunuz olaya..

Allah'a kendiniz icin dua etmenizi onerebilirim sadece.. Daha fazla zihin acikligi versin diye...Ben konunuza ilginc degildir demedim zaten. Deseydim bunca mesaj yazmazdim, ustunkoru bakar gecerdim. Hatta hic bakmazdim. Bu da empati yapabildigimin gostergesidir sanirim.

Ben size basindan beri cikis noktanizin yanlis done icerdigini soyledim.Bu, dogru veya yanlis benim kisisel dusuncemdi. Ama siz anlamak istemediniz. Reddetme noktanizda da hapsetme yontemi uyguladiniz.
O da olmadi cok gulunc bir sekilde, paganliktan korkmakla filan sucladiniz.


Bu da sizin dinlememe, okudugunu anlamak istememe veya dusunceyi reddetme ozgurlugunuz ki saygi duyarim.Evet, size gore birleme seklinde cevirilebildigi dusunulebilir.

Ancak zaten bir olan, bir varligin birlenmesinin bir anlami yoktur. Cunku zaten tektir.

Sizin nezdinizde de yaptiginiz bir isin anlami olmali, yani onerinizin anlami olmali ki irdelenebilsin veya kabul gorsun.

Genel gecer kavramlara orn; tip=yilan sembol yuklemek kolaydir.

Bunlar degiskendir.

Ama Allah kavrami genel gecer veya degisken bir kavram degildir.

Sayilara yonelik semboller veya din bazinda inanilan kavramlarin veya sembollerin sayiya dokulme isi, belli ozel varliklarin birden fazla olduguna inanilan olusumlarda hayat bulur. Bir kaidesi vardir. Cunku oncelik siralamasi esastir.

Orn; Baba+ ogul +kutsal ruh

seklinde ifade edilen bir dini inanc, asla ve asla,

Ogul+ baba+ kutsal ruh

veya,

Kutsal ruh+ogul+baba seklinde ifade edilmez.

Niye edilmez?Bir olusun siralamasini anlatir bu ucleme.. Siralama esasina dayalidir.

Oysa bizim anladigimiz ve iman ettigimiz Allah inancinda, Allah'in kendisi adina bir siralama soz konusu degildir.

Size fikir vermesi acisindan(anlatmak istedigimi) , peygamber'e de 1 vermemiz gerekir, o zaman 11 leyelim gitsin demistim hatirlarsaniz.

Bu yuzden birleyemeyiz sayin veyselicnumbers.. Cunku elimizde bir siralama yapabilecegimiz ustun varliklar mevcut degil.

Bu yuzden Allah tektir, esi, benzeri yoktur.

Cikis noktanizi degistirin bence.. 1 veya 0 'la, birinin buyuk, birinin kucuk olusuyla yola cikmayin. Cunku bu sekliyle dogru degil..

Umarim bu kez anlatabilmisimdir.

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 10 aralik 2009 Saat 15:38 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sayin Sasha,

bahsettiginiz sozum, dua degil, sadece temennidir. Yeterince aciklayici ve ikna edici sekilde gelebilseydiniz, dua alirdiniz o ayri mesele.. diyorsunuz.

Yeterince aciklayici olamadigim icin uzgunum, ama ben sizi ikna edebilecegimi dusunuyorum.

Ben size basindan beri cikis noktanizin yanlis done icerdigini soyledim.Bu, dogru veya yanlis benim kisisel dusuncemdi. Evet, size gore birleme seklinde cevirilebildigi dusunulebilir. Ancak zaten bir olan, bir varligin birlenmesinin bir anlami yoktur. Cunku zaten tektir. Sizin nezdinizde de yaptiginiz bir isin anlami olmali, yani onerinizin anlami olmali ki irdelenebilsin veya kabul gorsun. diyorsunuz.

Simdi burda biraz sert girmek zorundayim ki anlasilir olsun:
zaten bir olan, bir varligin birlenmesinin bir anlami yoktur. demissiniz, bunu bir daha okuyun, "zaten bir olan bir varlik" diyorsunuz, iste siz de birlediniz. Birlemek demek, bir varligin bir oldugunu kabul edip soylemek demek zaten. Tevhid birlemekse, tevhidin anlami yok mu? Birlemeyi ben uydurmadim, zaten vardi, Islam tevhid dini degil mi?

Benim ekledigim olay 1'leme olayi. Yani yaziyla yazilan bir ifadeyi matematiksel ifadeyle gostermek.

Ben diyorum ki; ha tevhid, ha birlemek, ha 1'lemek.

Ben politeist degilim; Elhamdulillah Muslumanim.


Sayilara yonelik semboller veya din bazinda inanilan kavramlarin veya sembollerin sayiya dokulme isi, belli ozel varliklarin birden fazla olduguna inanilan olusumlarda hayat bulur. Bir kaidesi vardir. Cunku oncelik siralamasi esastir. Oysa bizim anladigimiz ve iman ettigimiz Allah inancinda, Allah'in kendisi adina bir siralama soz konusu degildir. diyorsunuz.

Evet, Politeist'lerde ilahlarin siralamasi varsa bile, Islamda yoktur. Ben de vardir demiyorum ki. Sadece 1 tane ilah var, o da El Vahid olan Allah. Siralama filan yok.

Cikis noktanizi degistirin bence.. 1 veya 0 'la, birinin buyuk, birinin kucuk olusuyla yola cikmayin. Cunku bu sekliyle dogru degil.. diyorsunuz.

Bence dogru: 1 Allah'i temsil eder, 0 yaratiklari temsil eder. 0, 1'le mukayese bile edilemez. Yaratiklar da Allah'la mukayese bile edilemez. 0'in tek basina hicbir degeri de yoktur. 1 olmadan hicbirsey'dir. Yaratiklar da Allah'a dayanmadiklari zaman degersizdir. 0 cifttir, yaratiklar da cifttir. 1, 0'dan buyuktur. Sag soldan hayirlidir. 1, 0'dan hayirlidir. Yartiklar Allaha secde etmelidir. 0 ve 1 biraraya gelecekse, 0 1'e secde etmelidir. 0 sola gecmelidir. On sayisi 01 (.l) olarak yazilmalidir. Iblis Ademe secde etmelidir, etmeyecekse, saga gececekse; sagdaki sifir(Veyselic Sayilara gore) degersizdir, yanar, yanarak azap ceker.

Sayin UlulElbab, "1 Allah'i temsil eder, dogrudur. Ama bunu sadece 1'e indirgeyemeyiz." demis oluyor. Zaten ben de ayni seyi söylüyorum.

Ben hala sizi ikna edemediysem, belki Sayin UlulElbab edebilir. (Tabi vakit bulup girebilirse :)

Ya da bu konuyu takip eden diger insanlar fikir ileri surebilir. Ben onlarin da tartismalara katilmasini cok istiyorum.

Aloo, okuyorsunuz ama bir kelime bile etmiyorsunuz, neden? Lutfen sizce yanlissa yanlis deyin, dogruysa da dogrudur deyin. (Aciklamasini yapmassanizda kabulumdur.)

Selam ile
Veysel Peru http://www.VeyselicNumbers.com

SASHA
Gönderen: 10 aralik 2009 Saat 22:57 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Selam veyselicnumbers,

Beni ikna etmek gibi zorunlulugunuz yok. Sevgili Ulul Elbab'la birlikte gelistirebileceginizi dusunuyorum projenizi..

Gönderen: 10 aralik 2009 Saat 23:01 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

sevgili veysel bey,

O halde bende size bir soru sorayim:

1 Allahi temsil eder...burada anlastik diyelim..ki...bir
sorun yok...

Peki Allah 1'i temsil eder mi?

Esitligin taraflari birbirini saglamiyorsa bu hesap
tutmaz.

Allah herhangi 1 sey'i temsil etmekten de Münezzeh
olduguna göre???

sapkamizi önümüze koyup bir daha düsünmemiz gerekmez mi?

not:temsil bildiginiz gibi emsal den
gelmektedir.temsil/misal/emsal
sevgiler...

Metehan

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 11 aralik 2009 Saat 13:10 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


sevgili veysel bey,

O halde bende size bir soru sorayim:
1 Allahi temsil eder...burada anlastik diyelim..ki...bir
sorun yok...

Peki Allah 1'i temsil eder mi?

Esitligin taraflari birbirini saglamiyorsa bu hesap
tutmaz.

Allah herhangi 1 sey'i temsil etmekten de Münezzeh
olduguna göre???

sapkamizi önümüze koyup bir daha düsünmemiz gerekmez mi?

not:temsil bildiginiz gibi emsal den gelmektedir.temsil/misal/emsal
sevgiler...

Metehan
--------------------------------------------------------------------------------

Sevgili Metehan,

Çok güzel bir soru sordunuz, tesekkur ederim.

Peki Allah 1'i temsil eder mi? Esitligin taraflari birbirini saglamiyorsa bu hesap tutmaz. diyorsunuz.

Bu ifadeyi Sasha kardes de bir defasinda kullanmisti.

Simdi, ben Allah 1'e esittir demiyorum. Allah 1'dir diyorum, 1 Allah'i temsil eder diyorum. ikisi farkli seyler. Esitlikten bahsetseydim bu iki tarafli da kullanilabilirdi. 2+2=4 veya 4 = 2+2 gibi.

Fakat benim dedigim sey, "El Vahid Allah'in bir ismidir, 1 de vahid demektir, 1 Allah'i temsil eder diyebiliriz." idi.

Allah El Vahid'dir ya da Allah birdir cumlelerini bir ornekle aciklayayim.

Gök mavidir. cümlesiyle. Gök mavidir demek "mavi göktür" ya da "gök maviye esittir" anlamlarina gelmez.

Temsil etmek filli de tek yönlü bir fiildir. B, A'yi temsil ediyorsa, A da B'yi temsil eder denmez. Mesela "Cumhurbaskani Abdullah Gül Türkiyeyi temsilen cenazeye katildi" dersek, Türkiye Abdullah Gül'ü temsil etmez, ya da Türkiye Abdullah Gül'e esit degildir.

Ya da Sasha kardesin verdigi ornek; Tip yilani temsil etmez, sembolize etmez.

Insallah anlatabildim.

Selamlar

Veysel Peru http://www.VeyselicNumbers.com

ULULELBAB
Gönderen: 11 aralik 2009 Saat 14:39 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

sevgili kardesim veysel,

Siz matematik ile basliyorsunuz ama sonra edebiyat yapmaya basliyorsunuz.

Kuraminiz Matematik üzerine kurulu degil mi?

veysel Yazdi:
ben Allah 1'e esittir demiyorum. Allah 1'dir diyorum, 1 Allah'i temsil eder diyorum. ikisi
farkli seyler. Esitlikten bahsetseydim bu iki tarafli da kullanilabilirdi. 2+2=4 veya 4 = 2+2 gibi.
simdi bakin "Allah herhangi 1 sey'i temsil etmekten de Münezzeh" demisim.

Sizin verdiginiz cevaplar hemen Matematik minvalinden çikiyor ve Felsefeye kayiyor.

Yani duruma göre Matematik,duruma göre Felsefe biraz da Edebiyat yapiyorsunuz.

Ve En önemlisi varmak istediginiz Nokta açik degil.

isterseniz olayi birde Tersten yani varacaginiz noktayi açiklayip,oraya nasil vardiginizi anlatarak deneye
bilirsiniz.

Taktik olarak;Beyinleri Tahrik etme yöntemi size ancak tepki olarak geri dönüyor.Bunu görmüyormusunuz?

Siz projenizi anlatirken illa ki Dialog içinde olmaniz gerekmiyor ki...Burada yeterince okuyucu var,siz
anlatiminizi rahatlikla yapabilirsiniz.

Size nacizane tavsiyem diger konu basliklarina da Bilgileriniz oraninda katilim gösterin ki,bu basliga da
ilgi artsin.

sevgiler...

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 11 aralik 2009 Saat 16:13 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sevgili Metehan kardes,

Bir evvelki mesajda yazdiklarima ister felsefe deyin ister edebiyat deyin, onlar gercektir. Benim kuramim matematik ile islami kavramlar arasindaki paralellik uzerine kurulu, ve bunu aciklarken felsefe ya da tabir caizse kelam yapmam gerekebiliyor.

Temsil etme fiili tek yonludur. Allah herhangi 1 sey'i temsil etmekten münezzehtir, evet, ama 1 Allah'in bir ismini temsil eder, dolayisiyla da Allah'i temsil eder diyebiliriz.

Taktik olarak; Beyinleri Tahrik etme yöntemi size ancak tepki olarak geri dönüyor.Bunu görmüyormusunuz? diyorsunuz.

Galiba bunun sebebi ben degilim, benim dedigim seyler Beyinleri Tahrik ediyor. insanlar duyunca savunma psikolojisiyle, en iyi savunma saldirmaktir deyip soru bombardimanina tutuyor. Bu da diyalogu getiriyor.


Siz projenizi anlatirken illa ki Dialog içinde olmaniz gerekmiyor ki...Burada yeterince okuyucu var,siz anlatiminizi rahatlikla yapabilirsiniz. diyorsunuz.

Ben buna firsat bulamiyorum, once tepkileri goguslemek istiyorum. Yani temeli saglam atmak istiyorum. Sonra temel saglam olursa, devamina gecmek istiyorum. Ama haklisiniz, bu sayede varmak istedigim Nokta bulaniklasiyor.

isterseniz olayi birde Tersten yani varacaginiz noktayi açiklayip,oraya nasil vardiginizi anlatarak deneye bilirsiniz. diyorsunuz.

Evet, dogru. Bir ozet, bir toparlama yapmam gerekiyor. Benim http://www.VeyselicNumbers.com sitesi bile biraz daginik, kopuk kopuk diyaloglardan olusuyor.

Sizin için, dediginiz gibi guzel bir ozet cikartmaya calisacagim, mumkun oldugunca tersten giderek. Insallah basarili olurum. Yalniz, bu ozet biraz zamanimi alacak. Yaklasik 1 hafta olabilir. Luften bu arada konuyu takip etmegi kesmeyin.

Ve En önemlisi varmak istediginiz Nokta açik degil. diyorsunuz.

Varmak istedigim noktayi kisaca söyle belirtebilirim: ""Kuran'daki cuz, sayfa, sure ve ayet numaralari yanlistir, Tevhide terstir, Veyselic Sayilarla duzeltilmelidir." Daha detayli olarak ozette belirtmeye calisacagim.

Bu arada bir soru:

(2/30)Ve iz kale rabbüke lil melaiketi inni cailün fil ardi halifeh* kalu e tecalü fiha mey yüfsidü fiha ve yesfiküd dima* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale inni alemü ma la talemun.

(2/31)Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiuni bi esmai haülai in küntüm sadikin.

(2/30) Hani, Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacagim" demisti. Onlar, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksin? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz." demisler, Allah da, "Ben sizin bilmediginizi bilirim" demisti.

(2/31 )Allah Adem'e bütün varliklarin isimlerini ögretti. Sonra onlari meleklere göstererek, "Eger dogru söyleyenler iseniz, haydi bana bunlarin isimlerini bildirin" dedi.

2/30'da bahsedilen halife kimdir? insanlik midir? Adem(as) midir? Kimin halifesidir? Halife ne demektir? Halife Allah'i yeryuzunde temsil eder mi?

Saygilar
Veysel Peru

ULULELBAB
Gönderen: 11 aralik 2009 Saat 16:33 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:
Sevgili Metehan kardes,
Bu arada bir soru:(2/30)Ve iz kale rabbüke lil melaiketi inni cailün fil ardi halifeh* kalu e tecalü fiha mey yüfsidü fiha ve
yesfiküd
dima* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale inni alemü ma la talemun.(2/31)Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiuni bi esmai haülai in küntüm
sadikin.
(2/30) Hani, Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacagim" demisti. Onlar, "Orada bozgunculuk
yapacak, kan
dökecek birini mi yaratacaksin? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz." demisler, Allah da, "Ben sizin
bilmediginizi bilirim" demisti. (2/31 )Allah Adem'e bütün varliklarin isimlerini ögretti. Sonra onlari meleklere göstererek,
Eger dogru söyleyenler iseniz, haydi bana bunlarin isimlerini bildirin dedi.2/30'da bahsedilen halife kimdir? insanlik midir? Adem(as) midir? Kimin halifesidir? Halife ne demektir? Halife
Allah'i
yeryuzunde temsil eder mi?SaygilarVeysel Peru
--------------------------------------------------------------------------------
sevgili veysel,

Bakin simdi güzel konulara girdiniz:)

Allahtan baskasi Gaybi bilmedigine göre:Melekler :"Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksin?

gibi bir soruyu nasil sorabildi sizce?

Orada insanlar vardi ve kan dökmüsmüydü? Adem yaratilmadan önce? Bir anlamda sahit mi olmustu Melekler?

Yoksa nereden biliyorlar?

Özelde Adem midir? insanlik mi? Sorunuzda belki kendiliginden cevap bulur?

Eger yeryüzünde daha önceden insanlar oldugu sonucunu çikarirsak HALiFE tayini meselsi de açikliga kavusur.

Bir de olay nerede geçiyor? seytanin Huzurdan kovulduktan sonra Cennette ne isi var?

Bunlari açiklayabilirsek daha ilginç sonuçlara ulasiriz.

Adem Halife adayi mi? Nebi mi? Resul mü? Kimlere gönderilmis?

Sevgiler...

Metehan

Gönderen: 11 aralik 2009 Saat 16:41 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

veyselicnumbers Yazdi:
Selam Sasha,

Beni ikna etmek gibi zorunlulugunuz yok. Sevgili Ulul Elbab'la birlikte gelistirebileceginizi dusunuyorum projenizi.. demissiniz.

Bence siz ikna olmaya cok yakinsiniz. Dogru olabilecegini hissetmeseydiniz bu kadar ilgi gostermezdiniz. Muhalif te olsaniz sizin olmaniz guzel bir sey. Sonucta katilmasaniz da ne demek istedigimi anlayan sayili kimselerden birisiniz. Lutfen buna devam edin.

Saygilar

Veysel Peru
--------------------------------------------------------------------------------
Sayin Veyselicnumbers,

Konuyu okuyor ve izliyorum. Ikna oldugum noktada dahil olurum zaten..

Elbette, muhalif olmanin kotu oldugunu kim soylemis!!!

Put degiliz ki hepimizin durusu , gorusu ayni anlami icersin.


VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 21 aralik 2009 Saat 13:06 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------
1

Herseyden once Allah vardi. Sayma sayilarinin ilki 1'dir. ikinci bir sey ortaya çikacaksa, bu bir yaratiktir. Binary(ikili) sayilarda, bu ikinci rakkam sifirdir. Eger iki rakkam sozkonusu ise, 'kim daha ustun, kim daha degerli, kim alcak, kim daha degersiz' sorusu ortaya cikar. Kurani Kerime gore sag soldan ustun olduguna gore, sifirla bir yanyana gelecekse sifir birin soluna gecmek zorundadir. Yani onluk sayilarda on sayisi, (ikilik sayilarda da iki sayisi) yazilacagi zaman, 1 sagda olmalidir, sifir 1'in ustunlugunu kabul etmelidir, ve solda yer almalidir. '01' olarak yazilmalidir. Ben bunu Veyselic Sayilar olarak adlandirdim. En degerli sayilar sagdadir.

Miladi 300-500 senelerinde Hintliler bugun kullandigimiz onluk ve basamak degerli sayi sistemini buldular. Yalniz sifir sayisini bulamadilar. Bu sayiyi kimin buldugu tam bilinmiyor. Bence Arap'lar buldu. Hintliler sayilari soldan saga yaziyorlardi. En degerli sayilar soldaydi. Yani su anda kullandigimiz gibi. Araplar Hintlilerden sayilari alirken bir karar vermek durumundaydilar. Sayilari da yazilari yazdiklari gibi sagdan sola mi yazacaklardi, yoksa herkesin kullandigi gibi soldan saga mi kullanacaklardi? Iste tam burada buyuk bir hata yaptilar, sayilarin yazilisini degistirmediler, soldan saga biraktilar. Ne yaptilar, okunusunu tersen okudular, yani okunusunu sagdan sola yaptilar. En degersiz sayilari once okudular. Yani mesela ondukuz sayisini 'tisate aser' olarak okudular. Kuran indirildigi vakit, bu okuma sistemi devredeydi, ve Kuran'da da Allah bu kullandiklari okuma sekline uymustur.

En degerli sayilarin solda olmasi yanlistir. En degerli sayilar sagda olmalidir. Bir ve sifir yanyana gelip on sayisini olusturduklarinda, sifirin sagda birin solda olmasi yanlistir. Bu yanlisin duzeltilmesi artik cok zordur. Butun Dunya Araplar dahil bu sekilde kullanmaktadir. Fakat ben diyorum ki, Kurandaki sayilar duzeltilebilir. Butun Dunya'nin BiDi dedigi (BiDirecitonal) çeliskisi Kurandan temizlenebilir. Sayilar sagdan sola yazilabilir.

Kuran'i sen mi düzelteceksin? Onun koruyucusu Allah'tir.

(15/9)"Süphesiz o zikri (Kur'an'i) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. " ayetini hatirlatmakta haklisiniz. Aslinda bir ayet daha var:
(2/2)"Bu, kendisinde Süphe olmayan kitaptir. Allah'a karsi gelmekten sakinanlar için yol göstericidir. " Ben demiyorum ki KUran'da bir süphe vardir, ya da Kuran'i kurtaracagim. Hayir. Kuran'da süphe yoktur, Allah onu her zaman koruyacaktir.
Fakat, Kuran nedir? Nüzul'de sayilar var miydi, yani sayfa, sure ve ayet numaralari? Kuran söyle nazil olmadi:
Sayfa:1
Sure:96
Bir : Yaratan Rabbinin adiyla oku!
iki : O, insani "alak" dan yaratti.
Üç : Oku! Senin Rabbin en cömert olandir.
Dört: O, kalemle yazmayi ögretendir,
Söyle nazil oldu:
Yaratan Rabbinin adiyla oku!
O, insani "alak" dan yaratti.
Oku! Senin Rabbin en cömert olandir.
O, kalemle yazmayi ögretendir,

ilk defa bir kitap olarak Halife Hz. Osman (ra) zamaninda toplanmistir.

Sayilar sayfalari, sure ve ayetleri ayirdetmek için insanlar tarafindan eklenmistir.

(4:79) "Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik."
(4:79) "Sana ne iyilik gelirse Allah'tandir. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. "

Diyorum ki: su anda kullandigimiz basili mushaflardaki sayilar yanlistir, soldan-saga yazilmistir. Ayrica, sifir ve bir yanyana geldigi zaman, sifir sol tarafta yer almalidir.Çünkü 1 Allah'i temsil eder, sifir yaratiklari temsil eder. 1 Adem'i (as) temsil eder, 0 seytan'i temsil eder. 1 sagi temsil eder, 0 solu temsil eder, 1 ashabul-yemini temsil eder, 0 ashabus-simali temsil eder. seytan(iblis) Adem'e secde etmek istemez, o yüzden sag tarafa geçmek ister, fakat bu günahi nedeniyle ateste yanarak cezalandirilacaktir. Veyselic sayilarda sagdaki sifirin degeri yoktur, yani sagdaki sifir yanar. (Latin sayilarinda tam tersine soldaki sifirin degeri yoktur.)


Sayilarin siralamasini degistirmek Kuran'in genel mesajina nasil bir etki yapar? Bu Kuran metninin anlasilmasinda nasil bir etkiye sebep olur?

Bir çok gayri-müslim ve bazi müslümanlar hayir ve serri, saglariyla sollarini ayirt edemiyorlar. Araplar sagdan sola yaziyorlar, Latinler soldan saga yaziyorlar. Fakat is sayilara geldiginde hepsi soldan-saga yaziyorlar. Ben islami kavramlara matematiksel bir model getirmeye çalistim. Bu, Kurandaki kavramlari anlamaya yardimci oluyor.

Mesela:
(Kuran 18/50) "Hani biz meleklere, 'Adem için saygi ile egilin' demistik de iblis'ten baska hepsi saygi ile egilmislerdi. iblis ise cinlerdendi."
Öyleyse, neden iblis bir cin oldugu halde meleklere verilen bir emirden sorumlu tutuldu?
Benim cevabim söyle: (Yaratilan el numaralarina göre), 1'ler(melekler) 2'nin(Adem(as)) büyüklügünü kabul etmekle emrolundular. 2 zaten daha önce 1'in(melekler) 0'dan(iblis'ten) daha büyük oldugunu belirtmisti, öyleyse, 0'da 2'nin büyüklügünü kabul etmek zorundaydi.
0 çifttir, iblis tek elle yaratilmisti fakat çiftti(Munafik). Cinler çift cinsiyetlidir.
1 tektir, melekler tek elle yaratilmislardi ve tektiler(tek cinsiyetlidirler.)
2 çifttir, halife iki elle yaratilmisti, iki eli vardi, (insanlar da çift cinsiyetlidir), fakat tek bir kisiydi.

Allah 1'dir, yaratilanlar 0'dir.
51/49. :"Ve min kulli sey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun. "
Düsünüp ibret alasiniz diye her seyden (erkekli disili) iki es yarattik.
0 çift sayidir. Yaratiklar çift yaratilmislardir.

ihlas suresini hatirlayalim (112:1-2)
De ki: "O, Allah'tir, bir tektir."
Allah Samed'dir. (Her sey O'na muhtaçtir, o, hiçbir seye muhtaç degildir.)
Matematiksel olarak, kaç tane sifir olursa olsun, bir tane 1 olmadan yokturlar.
Ve önemli nokta, eger seçim sansi olanlar Allah'a secde etmezlerse cehennemde yanacaklardir.
Matematiksel olarak, Veyselic sayilara göre, eger sifir 1'in sagina geçmek isterse, yanacaktir(yok olacaktir.) Fakat Quran mushafini açtiginizda birçok sifirin 1'in sagina geçtigini görürsünüz. Hiçkimse de bunda bir uygunsuzluk görmemektedir. Ben görüyorum. Eger Kuran'daki sayilari Veyselic sayilar ile düzeltmeyi basarabilirsek, büyük bir gürültü çikacaktir ve herkes hangisinin üstün oldugunu anlayacaktir;
Sag mi
yoksa
Sol mu
Ve herkes hangisinin üstün oldugunu anlayacaktir;
Ashabul meymene mi
yoksa
Ashabul mes'eme mi
Tekrarliyorum:
Yaratiklar Allah'a secde etmelidir.
seytan Allah'in halifesinin büyüklügünü kabul etmelidir.
0, 1'in solunda yer almalidir
Eger sifir, 1'in sagina geçmeyi denemeye karar verirse, yanacaktir. Yanacaktir, çünkü seytan atesten yaratilmistir. Bu, sol ve sag arasinda sembolik bir savastir. Müslümanlar su ana kadar yenik durumda gözüküyorlar. seytan Kuran'in metnine nüfuz edememistir fakat Kuran'in yazildigi sayfalara nüfuz etmistir, ve bunu da çok normal bir seymis gibi yapmistir. Ben diyorum ki bu anormaldir. Düzeltilmelidir.

Sisteminizi Kuran'a getirmekle ne fayda saglayacagiz? Merak ediyorum; savundugunuz sistem gerçekten gerekli mi?

Kuran[29:64] "Bu dünya hayati ancak bir eglence ve oyundan ibarettir. "
Öyleyse oyunun taraflari kimler? Ben söyleyeyim:
Sag 1 United (Ashabul meymeneyi hatirlayin.)
Sol 0 United (Ashabul mes'emeyi hatirlayin.)

Taraflarin kaptanlari kimler?
Hz. Muhammed(sav) ve tüm diger pergamberler
seytan(Aleyhil lane)

Hangi taraf kazanacaktir? (0-1) Sag 1 United kazanacaktir.

simdi; "Sol 0 United" takimi bir gol atti. Müslümanlarin Kuran'i sagdan-sola yazildigi halde, "Sol 0 United" takimi onlarin kitabina soldan-saga yazilan sayilari soktu, ve kitaplarini(mushaflarini) BiDi (BiDirectional,çift yönlü) çeliskili yapti. 1 ve 0 yanyana geldiginde, 0'i saga almalarini basardi. On sayisini 10 (ya da i.) olarak yaziyoruz. seytan(iblis)(0) Adem'e(as)(1)'e secde etmeyi reddetti, Allah'in emrine karsi geldi, ve "Ben ondan hayirliyim (HAYRUN MiNHU) [7:12]" diyerek sag tarafa geçmek istedi.

simdi, bir gol de biz atip bu BiDi'yi(çift yönlülügü) mübarek Kuran mushaflarindan kaldirmayacak miyiz? Bu yenilen gol sizi sinir etmiyor mu? Kuran'i Veyselic sayilarla düzeltmmek ve herkese sunu göstermek zorunda degilmiyiz ki:
SAg
Sol'dan üstündür.

Sisteminizi Kuran'a getirmekle ne fayda saglayacagiz? Getirilecek fayda, herkese hangisinin üstün oldugunu göstermektir:
SAg mi
Sol mu?

Adem'mi (as)
seytan mi(al)?

Hak mi
Batil mi?

Savundugum sistem gerçekten gerekli. Kuran mushaflarindaki BiDi devam edemez. insanlar saglarini sollarini, hayir ve serri, peygamber ve seytan'i ayirt etmek zorunda. insanlar anlamali ki mutlak olarak, en sonunda on sayisi (Binary iki sayisi) 01 (.i) olarak yazilmak zorundadir. Eger sifir sag tarafa geçmeye yeltenirse yanacaktir. Sifir 1'e secde etmek(önünde saygiyla egilmek) zorundadir, ve sol taraftaki yerini almak zorundadir, seytan 0'dir, Allah 1'dir, seytan Allah'in emrine uymak zorundadir, aksi taktirde yanarak cezalandirilmayi kabul etmek durumundadir.
Bence bu konular Kuran'in ilk ve en önemli mesajlarindandir, ve Kuran'in anlasilmasinda çok yardimci olacaklardir.

Bu bir konu degildir. Bu konu senin dinimizin önemli yönlerine odaklanmani engelliyor, ve hiçbir degeri ve sonucu olmayan bir konuya odaklanmana sebep oluyor.

Bu bir konu degildir fikrinize katilmiyorum, bence bir konudur, ve bence önemli bir konudur. Dinimizin(islam'in) birçok önemli yönlerini bildigimi düsünüyorum, ve bu konu çok önemli sonuçlari olacak bir konudur. Hatta bunun bir tür devrim niteliginde olduguna inaniyorum. Bu konu hangisinin hakli ve dogru olduguna olan bakis açisini degistirecektir; Sag mi Sol mu. Gerçegi kim söylüyor? Sag tarafin ashabi mi, sol tarafin ashabi mi. seytan'in özellikleri neler, insanlarin ne yapmasini istiyor? insanlari nasil kandiriyor? Allah'in emrine nasil karsi geliyor, ve Adem'e secde etmeyi nasil reddediyor. Bu konu sag(hak) ve sol(batil) arasindaki savasta çok önemli bir kalenin fethedilmesini saglayacaktir. islami kavramlarla sayilar arasinda paralellik/benzerlik var mi? Bence var.
Sayilarin önemini gözardi etmeyin!
Allah'in bir ismi ve sifati sayidir, El Vahid, Ehad. Sayilar önemlidir! Sayilar seytan'in, Adem'in, insanlarin, cinlerin, meleklerin hatta Allah'in(cc) bazi özelliklerini açiklamakta önemli rol oynar.

Tam bir ozet yazmayi basaramadim, lütfen eksiklikleri hos görünüz.

Selam ile

Veysel Perü http://www.VeyselicNumbers.com

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 26 ocak 2010 Saat 17:11 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Selamlar,

Herkes mantikli buldugu için mi mantiksiz buldugu için mi cevap yazmiyor?

Veysel Perü

http://www.VeyselicNumbers.com

MUSTACANTA
Gönderen: 26 ocak 2010 Saat 17:33 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Konuyu takip etmeye çalistim yalniz ikna oldugum bir nokta olmadi.Sitenize de gözattim. Yani tamam ya gerçekten de bu suna yarayacak diyemedim. Yanilmiyorsam bilgisayar mühendisisiniz acaba onun içinmi sürekli ikili sistem düsünüyorsunuz die sormadanda edemedim. sürekli sag mi sol mu-mantikli mi mantiksiz mi gibi sorular soruyorsunuz.
sayilarin üstün olmasi sagda olmasi solda olmasi, yada .1 'in yaradani temsil etmesi bize ne kazandiracak, bizi hangi yanlistan dönderecek, yada Kurani daha iyi anlamamizi mi saglayacak, felsefi cümlelerin disinda belki biraz daha gerçekci ve somut delillere ihtiyaç var.
Selamlar..

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 20 eylul 2010 Saat 16:22 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------Sayin mustacanta,

iblis, Allahin halifesine secde etmedi. Gerekçe olarak ta "ben ondan hayirliyim" dedi, yani ben ondan üstünüm demek istiyor. Secde etmek bir semboldür, birinin üstünlügünü kabul etmek demektir. Felsefi cümleler kurmak istemiyorum, fikhi cümleler kurmak istiyorum. Fikih ile sayilar arasinda bir paralellik oldugundan bahsediyorum. Söyledigim seyler size soyut ve gerçek disi geliyor olabilir, fakat somut ve gerçek konusuyorum.

Gerçek 1) Allah El Wahid'dir, Allah birdir.
Gerçek 2) Bir, matematiksel olarak 1 diye sembolize edilir.
Gerçek 3) O zaman 1 Allah'i sembolize eder diyebiliriz.

Gerçek 4) Sag soldan üstündür. (Vakia 56/27-41)
Gerçek 5) 1 Allah'i sembolize ederse, yaratiklari hangi sayi sembolize eder? Sifir. Neden?
a) Sifir, tek basina hiçbiseydir, yaratiklar da Allah olmadan hiçbirseydir, hatta yokturlar.
b) Sifir çift bir sayidir, yaratiklar da Kuran'a göre çift yaratilmislardir(Zariyat-49).
c) 1, 0'dan büyüktür, Allah ta yaratiklardan tabi ki üstündür.
d) (Veyselic sayilara göre) Sagdaki sifir degersizdir, yanar; sifir ancak 1'in soluna geçtigi zaman deger kazanir. Yaratiklar da Allah'a boyun egdikleri zaman deger kazanirlar.

Gerçek 6) Sadece Allah olsaydi, yaratiklar olmasaydi, birli sistem olurdu. Yaratiklar yaratilinca ikili sitem ortaya çikiyor. Allah 1'dir. ilk sayi 1'dir. 2 yazacaginiz zaman, ikili(binary) sayilarda, 0 diye ikinci bir sayi sahneye çikar. Sahnede iki sayi olunca, "komutan kim, üstün kim, ast olan kim, daha önemsiz olan kim?" sorulari gündeme gelir. (Kuran'a göre) sag taraf sol taraftan üstün oldugu için, siralamaya sokulacaginda sifir 1'in soluna gelmek zorundadir. O yüzden binary iki'yi (desimal on'u) 01 olarak yazmaliyiz(Yapilagelenin aksine !!!). Özet olarak: Desimal(onluk) sayilarda on yazacaginiz zaman(binary(ikili) sayilarda da iki yazacaginiz zaman), 1 sagda olmali, sifir birin üstünlügünü kabul etmeli, ve sifir solda olmalidir. 01(.1) yazmaliyiz. Ben buna Veyselic Sayilar diyorum.
seytan sifir ile sembolize edilebilir, Allah'in Halifesi(Adem (as)) 1 ile sembolize edilebilir. Öyleyse bu iki sayi bir araya geldiklerinde 01 olarak yazilmalidirlar. En degerli sayilar sagda, az degerli sayilar solda. Sayilar sagdan sola yazilmalidirlar.


simdi: Dünya'daki tüm sayilari degistirmek çok zordur. Fakat benim bir hayalim var! Dogru sayilar, Veyselic Sayilar, Kuran sayfalarinda kullanilabilir. Kuran hangisinin üstün oldugu savasini bitirebilir:
Sag
veya
Sol

seytan Halifenin önünde egilmelidir. Kuran'daki tüm sayilar Veyselic Sayilarla düzeltilmelidir. Bu, Halife ve seytan arasinda, sol tarafin ashabi ile sag tarafin ashabi arasinda sembolik bir savastir. Kuran çift yönlü(BiDirectional) olamaz, çift yönlülük çeliskidir. Aslinda sayilar Kuran'a sonradan eklenmistir. Araplar Hintlilere direnememis, büyük bir hata yapmis, ve dillerini BiDirectional(çift yönlü) yapmislardir.
Yaratiklar Allah'a secde etmek zorundadirlar.
seytan Allah'in Halifesinin üstünlügünü kabul etmek zorundadir.
0, 1'in sol tarafinda yer almak zorundadir.
Eger sifir 1'in sag tarafina geçmeyi denemeye karar verirse, yanacaktir. Yanar, çünkü seytan atesten yaratilmistir.
Bu BiDi'yi(çift yönlülügü) Kuran sayfalarindan temizleyelim. Sayilari degistirelim ki onlar SAgDAN BAsLASINLAR, soldan degil. Çünkü mevcut durum dogru degildir. inaniyorum ki, er ya da geç, Kurani Kerim sayfalari Veyselic Sayilar'la düzeltilecektir insallah.

Kuran'daki sayilari Veyselic Sayilarla düzeltmek neye yarayacak?
Nisa-82: "Hâlâ Kur'an'i düsünüp anlamaya çalismiyorlar mi? Eger o, Allah'tan baskasi tarafindan (indirilmis) olsaydi, mutlaka onda birçok çeliski bulurlardi."
Adamlar "Arap dilinde çeliski var, BiDi(Bidirection) var, yazilar sagdan sola, sayilar soldan saga yaziliyor" diyorlar, (Bkz: http://tinyurl.com/3yxt2ed). Kuran Allah tarafindan indirildi, fakat sayilar insanlar tarafindan eklendi. Mushafta çeliski olustu, Kuran'da degil. Ben mushaftaki çeliskiyi düzeltelim diyorum. Bu, Kuran'i daha iyi anlamamizi saglayacak mi? Bence evet. Sag nedir, sol nedir? Hangisi üstündür? 1 nedir, sifir nedir? Kim üstündür? Kuran niye sagdan sola yazilir? seytan niye Adem'e secde etmelidir? Niye etmemistir? Müminler mi üstündür, münafik/kafirler mi? Yani ashabul-yemiyn(sagin ashabi) mi üstündür, ashabus simal(solun ashabi) mi? Bütün bunlarin cevabi, Veyselic sayilarda gizlidir. SIFIR, BiRiN SAgINA GEÇEMEZ, GEÇERSE YANAR.

Düzeltme:

.1 yaradani temsil etmez, 1 yaradani temsil eder.

.1 ise yaratiklarin yaradana secde etmelerini temsil eder.

Kisaca cevap vermeye çalistim. Asagidaki sitede daha detayli açiklamalar var.

Selamlar
http://www.VeyselicNumbers.com

HÜSEYiN-1975
Gönderen: 21 eylul 2010 Saat 10:28 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Arkadasim verdiginiz link iyi güzelde niye türkçe kismina tiklandiginda virüs alarmi veriyor.
Eger bunu siz kendiniz yapmiyorsaniz, birileri sizin web sayfaniz araciligi ile bilgisayarlarimiza trojan sokmak istiyor söyleyeyim.

iSMAiLEMiN
Gönderen: 22 eylul 2010 Saat 01:48 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


selam arkadasim,

kusuruma bakma dostum, ama ben senin bu sisteminde yola çikarak neyi çok daha kolay anliyoruz çözemedim. Neden sürekli Allahi, insani, melekleri ve seytani rakamlarla yada baska seylerle sembolize etme ihtiyaci hissedelim ki.

Bakin klasik anlayis bu yorumu yapmis, oysa rakamlarla bu sonuca ulasiyorum ve dikkat ederseniz bu yorumun daha dogru oldugunu fark edeceksiniz dediginiz bir konu var mi?

selametle...

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 22 eylul 2010 Saat 15:21 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Selam ismailEmin,

Yüce Allah'i ben degil Kuran sembolize etmis. Allah'a "El Wahid" demis. (kulillahü haliku külli seyiv ve hüve-El Wahid ül Kahhar)(Rad-13/16)

Ben burada yani bu sembolizasyondan Allah'in bir çikarim yapilmasini istedigini düsündüm. Burdan yola çikarak diger varliklari nasil sembolize edebiliriz onu düsündüm.

Ben klasik anlayistan yola çikarak, ve klasik anlayisla sayilar arasinda paralellik kurarak, sayilarin yanlis yazildigi, bu yazilisin tevhide ters oldugu, seytanin bir aldatmacasi oldugu, Kuran'daki sayilarin düzeltilmesi gerektigi sonucuna ulasiyorum. Rakkamlarla ulastigim sonuç budur.

Kurandaki sayilari düzeltmek neye yarar? Bir yanlisi düzeltmek neye yararsa ona yarar. Dogrunun ortaya çikmasina yarar. seytanin oyununun bozulmasina yarar. iblisin Ademe, insanlarin ve tüm yaratiklarin Allah'a secde etmeleri gerektiginin vurgulanmasina yarar. Sagin soldan, müminlerin kafirlerden üstün olduklarinin teyit edilmesine yarar.

Birsey daha ekliyim: Dünya'nin üst tarafi ne taraftir bilir misiniz? Dünyanin üst tarafi Kuzey yönüdür. Neden? Çünkü karalarin %80'i ve insanlarin çogunlugu (%80'i) Kuzey yarimkürededir. Ee nolmus diyeceksiniz? su oluyor: O zaman Dünya, SAg EL(yemiyn) kuralina göre dönüyor.Yani Allah var. Çünkü sag Allah'in varligini temsil eder. Sol ise yoklugu temsil eder. (Sag el kuralini bilirsiniz, sag elinizi dik olarak uzatin, 4 parmak dönüs yönünü gösterirse, bas parmak ta yukariyi gösterir. Yani su an kullanilan saat yönünün tersi.)

0/1, Yok/Var, Sol/Sag, Ölüm/Hayat,Cehennem/Cennet gibi.

Bu söylediklerim size hikaye gibi geliyor olabilir. Ama inaniyorum ki bir gün mutlaka ben anlayan müminler çikacaktir. Allah'tan ümitle bekliyorum.

Belki de beni su ana kadar bir kisi anladi, o da Javed Ali Khan adinda bir Pakistanli. Onunla yazismalarim da ingilizce olarak www.VeyselicNumbers.com sitesinde var.

Saygilar

http://www.VeyselicNumbers.com

HÜSEYiN-1975
Gönderen: 22 eylul 2010 Saat 16:34 | Kayitli IP

SiTEN ViRÜSLÜ ARKADAsIM

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 22 eylul 2010 Saat 19:51 | Kayitli IP

ViRÜSÜ TEMiZLEDiM. BULAsTIRDIgIM KisiLER VARSA ÖZÜR DiLERiM.
ViRÜSÜ TEMiZLEDiM. BULAsTIRDIgIM KisiLER VARSA ÖZÜR DiLERiM.
ViRÜSÜ TEMiZLEDiM. BULAsTIRDIgIM KisiLER VARSA ÖZÜR DiLERiM.
Veysel Perü

ULULELBAB
Gönderen: 22 eylul 2010 Saat 21:36 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

sevgili veysel,

Bir insanin sizi anladiginin delili yine size göre nedir?

Anlayan kisi ne yapmalidir?

Anlasilmis olma duygusu sizi tatmin eder mi?

Bizler "Ashab el Yemin" olmak için Kuzey yarim kürede kalmaya devam mi etmeliyiz? Sizce bütün mesele bundan mi ibaret?

Bakiniz yaklasik bir buçuk yil önce sizi bu sitede yazmaniz için davet etmisdim...Sizde icabet etmis ve düsüncelerinizi bu baslik altinda insanlara duyurma imkani elde etmistiniz...
Görünen o ki yüzlerce baslik içinde "veyselicnumbers" disinda katki yapmanizi gerektirecek,yada ilginizi çekecek baska bir baslik olmamis...
Bu gerçekten ilginç bir durum degil mi?
Bize Kuran hükümlerini Anlamak ve Hayata tatbik etmek yönünde katkilar saglayacak beyinler gerek...
Umarim o pril piril zekaniz ile gelecekte bu yönde adimlarda atarsiniz ve biz Kuran ögrencileri keyifle okuruz.
Rakamlari obsesyon haline gertirmemek ve kompulsif bir derecede onlarla mesgul olmamak gerektigini düsünüyorum.
Hurafeler dininde zaten yeterince takinti noktasina getirilmis rakam var...3 kez buruna,3 kez agiza alinan su misali...
Saygilarimla...


iSMAiLEMiN
Gönderen: 23 eylul 2010 Saat 00:22 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


evet Veysel kardesim,

Bence de UlulEbsar arkadasimizin tavsiyelerine kulak ver. Sanirim bu sitede yazilari okuyan ve yorum yazan kisilerin kahir çogunlugu Allahin biz kullarina olan mesajini daha iyi anlayabilmek için burada. Senin rakamlar konusundaki gayretine hiç kimsenin ön yargiyla baktigini düsünmüyorum.

Bu halde bile seni sadece bir kisinin anladigini söylüyorsan, tezinin kazanimlarini ve gerekliligini kendi zihninde tekrar degerlendirmen gerekir.

Kurandaki sayilari düzeltmek neye yarar? Bir yanlisi düzeltmek neye yararsa ona yarar. Dogrunun ortaya çikmasina yarar. seytanin oyununun bozulmasina yarar. iblisin Ademe, insanlarin ve tüm yaratiklarin Allah'a secde etmeleri gerektiginin vurgulanmasina yarar. Sagin soldan, müminlerin kafirlerden üstün olduklarinin teyit edilmesine yarar. diyorsunuz. Kuran'da bahsettiginiz sayilarin düzeltilmedig su durumda iblisin Ademe, insanlarin ve tüm yaratiklarin Allah'a secde etmeleri gerektigini anlayamiyormuyuz. Müminlerin kafirlerden üstün olduklarini bu gün ve hatta yüzyillardir bilmiyormuyduk.

Güzel kardesim tespitinizin Kurani anlamada hiçbir getirisinin bulunmadigina inaniyorum. Bu tespitinizi anlatmak için harcadiginiz zamanin da hesabi sorulacak, bu sebeple UlulEbsar arkadasimizin su sözüne aynen katiliyorum.

Bize Kuran hükümlerini Anlamak ve Hayata tatbik etmek yönünde katkilar saglayacak beyinler gerek... Umarim o pril piril zekaniz ile gelecekte bu yönde adimlarda atarsiniz ve biz Kuran ögrencileri keyifle okuruz.

selametle efendim...

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 23 eylul 2010 Saat 11:35 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Sevgili UlülEbsar,

Bir insanin sizi anladiginin delili yine size göre nedir? Anlayan kisi ne yapmalidir? Anlasilmis olma duygusu sizi tatmin eder mi? demissiniz.

Delili beni anladigini belirten sorular sormasi ve sonra da tastik etmesidir. Anlayan kisi ne yapmalidir, bilmiyorum. ilk etapta, anlasilmis olma duygusu beni tatmin eder gibi geliyor. Ben fikirlerimi mümkün oldugu kadar yaymaya çalisiyorum ki sonra da genel bir kani uyansin: Bu su anda sadece bir temenni gibi görünüyor.

Bizler Ashab el Yemin" olmak için Kuzey yarim kürede kalmaya devam mi etmeliyiz? Sizce bütün mesele bundan mi ibaret?" demissiniz.

Bu cümlenizi bir saka olarak algiliyorum. Ben böyle bisey demedim. Ama sunu söyleyebilirim: Ashabel Yemin olan kisiler, bence sifiri saga biri sola yazmamalidir. Ayrica evet Dünya da sag el kuralina göre dönmektedir.

Bakiniz yaklasik bir buçuk yil önce sizi bu sitede yazmaniz için davet etmisdim...Sizde icabet etmis ve düsüncelerinizi bu baslik altinda insanlara duyurma imkani elde etmistiniz... : Allah razi olsun, ne muradiniz varsa versin.

Görünen o ki yüzlerce baslik içinde veyselicnumbers" disinda katki yapmanizi gerektirecek,yada ilginizi çekecek baska bir baslik olmamis... Bu gerçekten ilginç bir durum degil mi? Bize Kuran hükümlerini Anlamak ve Hayata tatbik etmek yönünde katkilar saglayacak beyinler gerek... Umarim o pril piril zekaniz ile gelecekte bu yönde adimlarda atarsiniz ve biz Kuran ögrencileri keyifle okuruz. Rakamlari obsesyon haline gertirmemek ve kompulsif bir derecede onlarla mesgul olmamak gerektigini düsünüyorum. Hurafeler dininde zaten yeterince takinti noktasina getirilmis rakam var...3 kez buruna,3 kez agiza alinan su misali..." demissiniz.

Takinti'dan bahsetmissiniz, evet bu konu benim için bir takinti. Obsessif kompulsif oldugumu da kabul edebilirim. Fakat "hurafe" tanimlamasini kabul etmiyorum. Takinti yapilan bir konunun gerçek olabilecegini hiç düsündünüz mü? Ben bu konuya neden hastalik derecesinde takmis olabilirim? Peki ya gerçekse, hakliysam? Veyselic Numbers dogruysa, Arabic Numbers yanlissa?

Rakamlara taktim, evet! Fakat bu, rakamlarin önemini azaltmaz. Rakamlar gerçektir. Wahid bir sayidir, ayni zamanda bir rakamdir diyebiliriz. Allah'in isimlerinden birisi bir sayidir, sayilar da rakamlarla gösterilir, 1 Allah'in Wahid isminin rakamla gösterilmesinden ibarettir. Sadece bu gerçek bile sayilarin ve rakamlarin ne kadar önemli oldugunu gösterir.

Aliskanliklar zihinlerde direnç kazaniyor. Biz dogdugumuzdan beri, aslinda (baslarda küçük bir azinlik hariç) tüm insanlik en bastan beri on sayisini 10 diye yaziyor. Ben bunu en azindan Kuran'da degistirmeye talibim. Bir dirençle karsilacacagimi biliyordum.

Bize Kuran hükümlerini Anlamak ve Hayata tatbik etmek yönünde katkilar saglayacak beyinler gerek... demissiniz.

Gariptir ki, benim de yapmak istedigim böyle bisey :) Ben Kuran'in hükümlerine göre, on sayisinin 01 seklinde yazilmasi gerektigini anlatmak ve bunu hayata tatbik ederek tüm Kuran muhaflarindaki sayilari düzeltmek yönünde katkilar saglamak istiyorum.


3 kez buruna, 3 kez agiza alinan suda da korkacak bisey yok, bence dogrudur. Bir kez de yapsan yeterlidir, ama üç kez yapsan ahsendir.

Bilmem anlatabiliyor muyum?

Saygilarimla

http://www.VeyselicNumbers.com

KUTUPHANECi
Gönderen: 24 eylul 2010 Saat 18:24 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Veysel bey, aslinda dogrusu Arapçadaki gibi yazinin sagdan akarken sayilarin sola dogru yazilmasidir. Asagidaki gibi liste durumuna bir bakin islemler daha kolay yapilir ve az yer kaplar. Cümle içinde de islem yapmasi kolay olur.
http://www.blogger.com/feeds/8469584419033711850/posts/defau lt

Bati dillerinde yazi sola akarken sayilarda sola aktigindan liste islemleri hep sorun oluyor.

Ayrica ASCII standardinda kodlama sisteminde bir 0001 seklinde kodlanir. Yani sizin arzu ettiginiz gibi.
http://schools-wikipedia.org/wp/a/ASCII.htm

Ama bu bize bir sey kazandirmiyor. Amaç Kuran in bize ifade ettigi manayi net anlamamizdir. Sagin sola üstünlügü mecazidir. Yoksa sol el olmadan sag el ise yaramaz.

Bir an için sola sag dedigimiz varsayalim. Çünkü sonuçta bu insani bir tanimlamadir. ingilizce düsünürsek sola right diyecegiz. Bu durumda bir in hangi tarafta durdugu önemini yitircektir. Esasen bir hangi tarafta durursa dursun önemli olan bir (tek) olana bizim verdigimiz degerdir.
Allah bizi O na verdigimiz degere göre mi yoksa bir rakamini saga sola koymamiza göre mi degerlendirecektir?

Ayrica bilirsiniz ki, Allah yarattiklarina benzemez ve Allah bir seye ol dediginde o olur.
Yani Allah in ellere ihtiyaci olamaz. Ayetlerdeki el ifadeleri tesbihen söylenmis kabul edilmelidir. Yoksa Kuran a ve akla aykiri olur. Ali imran 7. ayet bu duruma isaret etmektedir.
Selamalar.

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 24 eylul 2010 Saat 23:52 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Sevgili Kutuphaneci,

Öncelikle konuya katilip görüs belirttiginiz için tesekkür ederim. Diger okuyan kisilerin de ne düsündüklerini çok merak ediyorum.

Amaç Kuran in bize ifade ettigi manayi net anlamamizdir. Sagin sola üstünlügü mecazidir. Yoksa sol el olmadan sag el ise yaramaz. demissiniz.

Bu dediginizi kesinlikle kabul etmiyorum. Sag sola üstündür, bu kesin, mecazi falan degil, gerçektir.

vel erdu cemian kabdatühu yevmel kiyameti ves semavatü matviyyatüm bi yeminih(39/67)
Oysa kiyamet günü yer, bütünüyle O'nun avucu (kabzasi)ndadir; gökler de sag eliyle dürülüp bükülmüstür. (39/67)
Burada niye sol el denilmemis te sag el denilmistir?

Ashabul yemin(sagin ashabi) ashabul simalden(solun ashabi) üstündür. Yani müminler, münafik/kafirlerden üstündür. Yani burda su var, hayirli olanlar saga geçmistir, serli olanlar sola geçmistir. Sag'dakiler hayirlidir. iki grup siralanirken, hayirli olanlar üstün olanlar saga geçmistir.

Dolayisiyla sag soldan üstündür. Kaldi ki sag elle yemek yeme, sag ayakla camiye girme, namazda ve ezanda önce saga sonra sola selam verme ve dönmek gibi birçok konudan anliyoruz ki sag soldan üstündür.

Yoksa sol el olmadan sag el ise yaramaz diyorsunuz, aslinda yarar, ama eksik olur, fakat bu sag elin sol ele üstünlügünü degistirmez. Mesela çiftlerde oynayan iki tenisçi olsun, dogal olarak bunlardan biri digerine üstün olabilir, gibi.

Bir an için sola sag dedigimiz varsayalim. Çünkü sonuçta bu insani bir tanimlamadir. ingilizce düsünürsek sola right diyecegiz. Bu durumda bir in hangi tarafta durdugu önemini yitircektir. Esasen bir hangi tarafta durursa dursun önemli olan bir (tek) olana bizim verdigimiz degerdir. Allah bizi O na verdigimiz degere göre mi yoksa bir rakamini saga sola koymamiza göre mi degerlendirecektir? demissiniz.

Bu cümleler malesef beni hiç anlamadiginizi gösteriyor. Nasil anlatsam bilemiyorum. söyle söyliyim: Yukarda anlattim, bir'in hangi tarafta durdugu önemini yitirmez, aksine çok önemlidir. Bunu bir örnekle anlatayim, askerde protokol sirasi vardir degil mi? Herkesin hangi sirada duracagi bellidir. Bu sira önemlidir. Üstün olan bastadir, sonra daha az üstün olan gelir, vb.

Sola right demek abestir. Sol soldur sag da sagdir. iblise Adem(as) desek, Ademe(as) de iblis desek, kim kime secde edecek gibi anlamsiz bir is olur.

Esasen bir hangi tarafta durursa dursun önemli olan bir (tek) olana bizim verdigimiz degerdir. diyorsunuz.
Hayir efendim, ben bunun tam tersini söylüyorum: Bir'i sola sifiri saga yazarsak(herzaman yapildigi gibi) sifira birden daha fazla deger verdigimiz anlamina gelir, sifir birden hayirlidir üstündür demis oluruz ki bu seytanin sözüdür: (kale ene hayrun minh(7/12) Dediki ben ondan hayirliyim.(7/12))
Allah bizi O na verdigimiz degere göre mi yoksa bir rakamini saga sola koymamiza göre mi degerlendirecektir? diyorsunuz.
Bence Allah'a deger verdigini düsünen biri, Allah'i temsil eden 1 rakamini sola, yaratiklari temsil eden 0 rakamini saga koymamalidir.

Veysel bey, aslinda dogrusu Arapçadaki gibi yazinin sagdan akarken sayilarin sola dogru yazilmasidir.
Zaten herkes böyle düsünüyor, ama ben ve Javed Ali Khan hariç!
Siz dogrusu böyle diyorsunuz, ben dogrusu tersidir diyorum. Bu ikisi taban tabana zit oldugu için sadece bir tanesi dogru. Dogrusunu da Allah(cc) biliyor.

Ayrica bilirsiniz ki, Allah yarattiklarina benzemez ve Allah bir seye ol dediginde o olur. Yani Allah in ellere ihtiyaci olamaz. diyorsunuz.
Ben ihtiyaci var demiyorum, Net olarak sunu soruyorum: Allah'in kaç eli vardir? Ben 2 diyorum. Siz 0 mi diyorsunuz?
Ben bir tesbih olabilecegini kabul ediyorum, bizim bildigimiz manada 5 parmakli iki eli vardir demiyorum, fakat o tesbih her ne ise o, el yerine geçen bir seydir diyorum. Allah ta onu el olarak adlandirmis. Bence "Allah'in mahiyetini bilmedigimiz 2 eli vardir" demek, "Allah'in eli yoktur, o kudretine ya da baska biseye tesbihtir." demekten daha dogrudur. Eli yoksa sag eli nasil var?

Neticede siz "Ey iblis, iki elimle yarattigima secde etmekten seni alikoyan nedir?" (38/75) ayetini nasil tefsir ediyorsuz, Allahin eli yoksa "iki elimle yarattigim" ne demektir?

Saygilarimla
http://www.VeyselicNumbers.com

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 25 eylul 2010 Saat 04:47 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Degerli UlulEbsar ve Degerli Kardeslerim,

UlulEbsar'in istegi üzerine meseleyi bir adim daha ileri götürmek durumunda kaldim. Allah sonunu hayreylesin.

Bir de iblis veya seytani nasil algiliyor/tanimliyorsunuz? denmis.

Euzu Billahi Min Esseytanir Raciym, Bismillahirrahmanirrahim:

siMDi, iblis/seytan cinlerdendir. Cinler hakkinda da bize fazla bilgi verilmedigi Kuran'da geçiyor. Bununla birlikte, benim sayilarla islami kavramlari açiklama yöntemimle neler yapabiliriz bir bakalim. Yalniz, konu agir oldugu için anlasilmasi (ve yanlislarinin bulunmasi) için ciddi bir çaba sarfetmek gerekiyor.

iBLiS=0, MELEK GÖRÜNÜMLÜ CiN, TEK GÖRÜNÜMLÜ ÇiFT, NUR GÖRÜNÜMLÜ NAR(ates)

Dikkat: Bunlar benim sahsi düsüncelerim. Henüz tam olgunlasmis degiller. Kritik mevzularda oldugu için hatalarim varsa özür dilerim. Mevcut yanlislardan dolayi Allah'tan af dilerim.
Yanlisliklari düzeltip okursanir memnun olurum.

Kehf-50. Hani, biz meleklere "Âdem'e secde edin" demistik de iblis disinda hepsi secde etmisti. iblis, cinlerdendi. Kendi Rabbinin emrine ters düstü. simdi siz, benim beri yanimdan, onu ve onun soyunu dostlar mi ediniyorsunuz? Hem de onlar sizin düsmaninizken. Zalimler için ne kötü bir degistirmedir bu!

simdi müsadenizle, "iblis, meleklerden biri, yani bir melek mi idi ki, meleklere verilen bu emre itaat etmeyisi bir isyan sayildi?" sorusunu Veyselic Numbers isiginda cevaplamaya çalisacagim.
------------------------------------------------------------ ---
ALINTI:
SORULARLA_ISLAMIYET_IBLIS_CINLERDEN_ISE_NEDEN

iste bu da, islam alimleri arasinda farkli görüslerin söylendigi konulardan
olmustur.Bu husustaki farkli izahlari ve neticeyi, Fahreddin Razî’nin bakis açisi ile vermek istiyoruz:
Allah Teala bu ayette, iblis’in cinlerden oldugunu söylemistir. Alimlerin bu konuda üç izahlari var:
1) iblis, meleklerden idi. Onun meleklerden olmasi, ayni anda cinlerden de olmasina ters degildir....Çünkü meleklerden bir kabile, cin diye adlandirilmisti... Bir de cinlere, gözle görülemedigi için bu ad verilmistir. Melekler de görülemez. Dolayisiyla melekler de, cinler sinifina dahildir. Ayrica iblis, cennetin bekçilerinden idi ve bundan dolayi cennete nisbet
edilerek, "O, cinlerdendi." denilmistir. Hatta bir rivayete göre o, yaratildiklarindan beri, cennetliklerin takilarini kaliba döken bir melek kabilesi olan, "cinânîler" dendi.
2) Bu husustaki ikinci izaha göre ise, iblis atesten yaratilmis olan cin seytanlarindandi ve onlarin ilk atasiydi.
3) Üçüncü görüse göre o, meleklerdendi, ama sonra seytana dönüstürüldü.. iblis’in meleklerden olmadigina delalet eden asil sey, Allah Teala’nin, bu ayette, yani Kehf,50. ayetin sonunda, "Ama
siz beni birakip da, sizin düsmanlariniz olduklari halde, onu ve soyunu dostlar ediniyorsunuz." buyurarak, iblis için zürriyetin oldugunu bildirmis olmasidir. Halbuki melekler için zürriyet ve tenasül, yani dogurarak soy sahibi olma söz konusu degildir. Binaenaleyh iblis’in meleklerden
olmamasi gerekir."..............
------------------------------------------------------------ -----
Veysel Perü olarak, bunlara eklemek istedigim bir dördüncü görüsüm var, o da söyledir:
4) Sayilabilir seyleri numaralandirabiliriz. Allah bile kendini numaralandirmissa, biz de yapabiliriz.

38-75: Allah dedi: "Ey iblis, iki elimle yarattigima secde etmekten seni alikoyan neydi? Burnu büyüklük mü ettin, yoksa yücelenlerden mi oldun?"
Demek ki halife 2 elle yaratildi. Bunlari 0 ve 1 olarak numaralandiralim. (Sag el hayirli oldugu için 1, diger el 0)
Halife 2 elle yaratildigina göre, melekler ve iblis daha az elle yaratilmislar demektir. Yoksa onlar da iki elle yaratilmis olsalar "iki elimle yarattigima secde etmekten seni alikoyan neydi?" denmez.Peki melekler ve iblis hangi elle yaratilmis olabilir? Tabiki Melekler 1 nolu elle yaratilmislardir. iblis, yani melek görünümlü seytan ise 0 nolu elle yaratilmistir.
Yani melekler tek,
iblis ise çift(melek görünümlü seytan).

Yaratilan El Bakimindan:
iblis=0 (sol elle atesten yaratilmis. Çift.)
Melaike=1 (sag elle nurdan yaratilmis. Tek.)
Halife=01=2 (iki elle topraktan yaratilmis. Tek. iki eli var ama bir kisi.)
Bakara-33. Allah buyurdu: "Ey Adem, haber ver onlara onlarin adlarini." Adem onlara onlarin adlarini haber verince, Allah söyle buyurdu: "Dememis miydim ben size! Ki ben, göklerin ve yerin gaybini en iyi bilenim. Ve ben, sizin açiga vurduklarinizi da saklayageldiklerinizi de en iyi biçimde bilmekteyim."
Adem(a.s.) onlara adlarini haber verirken, "bunun adi; disindan iblis, içinden ise seytandir, Disindan 1 görünür, içinden 0'dir." mealinde aktariyor.
Buradaki "gaybi en iyi bilenim" ifadesinden, iblisin aslinda sifir oldugu, disindan bir gibi gözüktügü(=münafik), içinde sifir oldugunu saklayageldigi anlasiliyor.
Adem (a.s.) onlara isimlerini bildirmeden önce, iblis te melekler de birer elle yaratildiklarindan, hangisi üstün bilmiyorlardi.(Melekler bilmiyorlardi, ama iblis daha önceden biliyor olabilir, sahsi kanaatim biliyordu, bu da cinlerle ilgili bize az bilgi verilmesiyle ilgili bir konu.)
Adem (a.s.), meleklerin üstün oldugunu, yani iblis'in 0, meleklerin 1 numarali elle yaratildigini meleklere bildirince üstünlük siralamasi da ortaya çikti.
0 < 1
Yani iblis(içinde seytan) < melekler

Hicr-26. Yemin olsun, biz insani; kuru çamurdan, degisken-civik bir balçiktan yarattik.
27. Cini/iblis'i de daha önce kavurucu atesten yaratmistik.
28. Hatirla o zamani ki Rabbin meleklere, "Ben, kupkuru bir çamurdan, degisken, civik balçiktan bir insan yaratacagim." demisti.
29. "Onu, amaçlanan düzgünlüge ulastirip öz ruhumdan içine üfledigim zaman, önünde hemen secdeye kapanin."
30. Meleklerin tümü, toplu halde secde ettiler.
31. iblis müstesna. O, secde edenlerle beraber olmaya karsi çikti.
32. Allah dedi: "Ey iblis! Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun?"
33. Dedi: "Kuru bir çamurdan, degisken-civik bir balçiktan yarattigin bir insana secde etmek için var olmadim."

Euzu Billahi Min Esseytanir Raciym, Bismillahirrahmanirrahim:
Ben burada su paralelligi anliyorum:
Allah(c.c) 1'lere 2'ye secde etmelerini, yani büyüklügünü kabul etmelerini emrediyor. 1 görünümlü 0, yani iblis te bu emre muhatab, çünkü hem görünüm itibariyle meleklere denk, hem de daha önce, 2(Adem), 0'in(iblisin) 1'den(meleklerden) küçük oldugunu herkese bildirmisti. 1'e 2'ye secde et emri veriliyor, dolayisiyla da 1 görünümlü sifira da 2'ye secde etmesi, yani büyüklügünü kabul etmesi emredilmis
oluyor.
iblis karsi çikiyor.
Ey iblis! Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun?
denildiginde de Dedi: "Kuru bir çamurdan, degisken-civik bir balçiktan yarattigin bir insana secde etmek için var olmadim."
Yani, demek istiyorki ben 0'im, o 2. Ben tek'im, o çift. Ben saf'im, o degisken. Ben atesten yaratildim o çamurdan. Ben serri bilirim. O(Halife) hem hayri, hem serri tartabiliyor. (Bilkaderi hayrihi ve serrihi.) Yani ben safim ve tekim, o bir karisim (toprak,su.) ve çift.
isin dogrusu bence suydu, Halife 2 elle yaratilmisti, degisken-civik bir balçiktan yaratilmisti, ama tek bir insandi, yani tekti, yani 1'di. Çünkü Allah'in halifesiydi, ve Allah ta 1'dir(Kul hüve Allahu Ehad).
iblis ise içi nar(ates), disi nur gibiydi. Tek elle yaratilmisti ama aslinda çiftti. 0(Sifir)'in çift olmasi gibi.


Tekrarlarsak, Adem (a.s.) onlara isimlerini haber veriyor, melekler de iblis'in içinde aslinda seytan oldugunu ve aslinda meleklerin hepsinden asagi bir seviyesi oldugunu ögreniyorlar.
Görüntüdeki durum söyle 11111111 (Hepsi melek gibi görünüyor.)
Asil durum söyle 01111111 (Soldaki iblis, aslinda seytan, ama ben de melegim diyor.)
Adem 2 elle yaratildigi için 01 yani onluk sistemde 2
Hem sifirdan, hem de birden büyük.
Allah, 1'lere yani meleklere 2'ye yani iki elle yaratilan halifeye secde etmelerini, yani onun büyüklügünü, daha hayirli oldugunu kabul etmelerini emrediyor. Zaten Adem(a.s) meleklerin iblis'ten hayirli oldugunu bildirmisti. Dolayisiyla iblisin de yani 0'in da 2'ye yani halifeye secde etmesi gerekmektedir. Zaten 0 numarali da olsa iblis te tek elle yaratilmistir. iste bu sekilde , "iblis, cinlerden oldugu halde, neden meleklere verilen bir emre itaat etmeyisi bir isyan sayildi?" sorusunu cevapliyor.

Sifiri isteyen sifira gider, Biri isteyen bire gider. Veysel Perü
0=Küfür, sükürsüzlük, isyan, Azap, Ölüm, Yokluk.
1=iman, sükür, itaat, Nimet, Hayat, Varlik.

Bakara-286: "..Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyecegimiz seyleri de yükleme. Affet bizi, bagisla bizi, aci bize. Sen bizim Mevlâ'mizsin. Küfre sapanlar topluluguna karsi yardim et bize!" Amin

Not: Bu postta yazdigim konuyu ululEbsar istedi diye yazdim, isterseniz hiç te kaale almayip geçebilirsiniz.

Saygilar
http://www.VeyselicNumbers.com

ULULEBSAR
Gönderen: 25 eylul 2010 Saat 12:17 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Degerli veysel kardesim,

Öncelikle düsüncelerine saygi duydugumu belirtmek isterim ve zahmet edib,görüs ve düsüncelerini paylastigin için tesekkür ederim.

Bazi kavramlarin soyut/somut anlamlarini netlestirmen gerektigini düsünüyorum.
Rakamlar biz okuyanlar için olayi daha da karmasik bir hale sokuyor...

Öte yandan mutesabih bir anlatimi rakamlar ile ikinci kez soyut boyuta tasimis oluyorsunuz...

Allahin Eli yada iki eli /elleri anlaminda yedeyn veya yedan ...
ikiden fazlasi Eydin veya eyadi...

Yediy = elim, yedeyye = iki elim

Bu ifadelerin birer deyim oldugunu biraz arabca bilen herkes bilir.

Nasil bir Allah tahayyul ediyorsunuz bilmiyorum ama benim görüsüm,

Ebsarim;Allahi gözünde canlandiran kaybeder...O Zaten Hayy...

Bu tür ifadelerin gidisati,sonunda "baldirini gösteren" Allaha dogru gider...

Sonra "Dogan görünümlü sahin" misali,Melek görünümlü seytan ve bu manada "iblis" tam oturmamis....
Bakiniz nasil ki "oturmamis" ifadesinden fizikselsel anlamda bir "oturmak" anlamiyorsak, söz konusu ayetlerde de mecaz ve tesbihi gözönünde bulundurmaliyiz.

Saygideger veysel kardesim,
SECDE Kavramini nasil anladiginizi sorgulamanizda fayda var...
Secde içten kabullenmedir.Bu iradeli veya iradesiz kabullenme olabilir.

Hergün binlerce Adem dogar...Yine hergün milyonlarca adem "esyaya isim verir...Agu der...mama der....Anne derler...
Her Ademe 120. gününde, CENiN iken ve bizlere henüz CiN iken Allah ruhundan üfler...ve ona tüm melekEler secde ederler...
seytan ve Cin yönü Onunla birlikte dogar....seytan yönü secde etmez...Kisaca bir "direnç" ile dogar...
Ancak Hadid/Çelik gibi bir iRADE ile bu direnç kirilir...
Sinavini tamamlayacagi ve son nefesinin verecegi güne kadar o insani terketmezler.
insan+seytan+Cin kompozit ve hibrit bir varliktir.
CiN,CENiN,CENNET,CiNNET bunlar GiZLi ifadesini barindirirlar.
ins ise Bilinen,Taninan anlamini tasir.
iNSANIN kendisinden dahi GiZLi/Taninmayan bir yönü vardir...BEYNiNDE
Bir kisa devre yapmasi,CiNnet geçirmesine neden olur.
Eger insan Benligine YABANCILAsIR ise, MECNUN olur...
seytan ise kendisine sürekli fisildiyandir...
Euzu bi ilahin NAS...Bilinen/Dostlarin ilahina siginirim dediginiz anda,
kendisi kovulmustur.Vesveseye Araverilir BEYiNDE...
Eger kontrol etmeyi ögrenirseniz onu susturabilirsiniz...
Aksi takdir de o hep birseyler fisildar...Çok kurnazdir...
Rakamlar ile anlamak size daha kolay geliyor olabilir...
Ama baskalarina anlatirken isi dahada içinden çikilmaz hale sokabilir...

Herseyin en dogrusunu Allah bilir...

EFRAYiM58
Gönderen: 25 eylul 2010 Saat 17:17 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Efrayim

Sevgili dostlar,

Allah, hiç bir ayetinde '5 vakit namaz kilin' demiyor yani rakam belirtmiyor. rakami biz yorumluyoruz.Bu yorum, dogru da olabilir yanlis da olabilir. O tartismaya girmeyecegim. Kesin bir sey var ki, o da namaz vakitlerinin rakam olarak verilmemesi.

Ama Allah, 'çocugunuzu 2 sene emzirin' diye rakam veriyor.

Namaz vakitleri konusunda 5 rakamini kullanmayan yaradan, emzirme konusunda neden 2 rakamini kullaniyor? Bu bir muhtesemliktir. Özellikle üzerinde durulmasi gerekir,ama hanif dostlarin bu konu hakkinda açilmis bir penceresi henüz yok. Belki bundan sonra açilir ve ciddi katkilar sunulur.

Sevgi ile,

KÜTÜPHANECi
Gönderen: 27 eylul 2010 Saat 09:42 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Veysel Bey,
sayilarla, sag veya solla iyiyi kötüyü ayirt etmeye kalkarsaniz yanilirsiniz.
iki elim kanda olsa gelirim, sözü bir deyimdir ve bu tip insani deyimleri bizim seviyemizde vahiy gönderen yüce Allah Kuran i anlamamiz için kullanmistir diye düsünüyorum.

Hesap günü iyilerin saga geçtigini düsünelim, kimin sagina? Allah in sagina geçerlerse bize göre solda kalacaklar.
Burada bir deyim ve tesbih var. Biz insanlar anatomik nedenlerle genelde sag kolumuzu kullaniriz ve gücün, adaletin, yetkinin sagda olduguna inaniriz. Allah da sag ifadesini bu nedenle kullanmis olabilir.

Niçin iki elimle yarattigima secde etmiyorsunuz, ayetini size göre düsünürsek söyle de yorumlayabiliriz:
insanin içinde melekler gibi saf iyilik ve seytan gibi saf kötülük var, o halde neden içinde saf kötülük barindiran birine saf iyi olan melekler secde etsin?

Sizce Allah cinleri ve hayvanlari hatta dünyayi hangi eliyle yaratti? Çünkü size göre hangi eliyle yaratirsa onun tesirinde kaliyor.

isin içine el girdiginde amel yani is de girer. Oysa Allah in çalismaya ihtiyaci yoktur. Bir seye ol der o da oluverir.

KÜTÜPHANECi
Gönderen: 27 eylul 2010 Saat 10:01 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------

Örnegin biz insanlar nesneleri gözlerimizle hareket ettiremeyiz bunun için ellerimizi kullanmak zorundayiz. El bir araç tir ve bazi canlilarda yasamak için ihtiyaç duyulur oysa Allah her türlü ihtiyaçtan münezzehtir.

Belki cinlerin ve meleklerin de elleri yoktur. Ele ihtiyaç duymadan yasamlarini sürdürüyor olabilirler.

Öte yandan elleri olmayan kuslar ihtiyaçlari için gagalarini kullanirlar. Ahtapotlarin sag sol gibi bir kavrami olabilir mi? Yada yilanlarin?

Ayrica tarihte Allah a suret veya nesnel yaklasimlar vardir. Eli var mi yok mu, gözü var mi yok mu gibi çok tartismalar olmustur. Hatta insanlar vahyin(Kuran in) kelami mi yoksa manasi mi Allah tandir diye çok tartismislar.
Sonuç olarak Allah in vücuduna degil emirlerine ve rizasina kafa yormamiz gerekir diye düsünüyorum.
Selamlar.

. . .
. . .
. . .

VEYSELICNUMBERS
Gönderen: 01 ekim 2010 Saat 17:21 | Kayitli IP

--------------------------------------------------------------------------------


Degerli arkadaslar,

Konu biraz baska yönlere dagildi. Tekrar toparlamak gerekirse:

Ben, Müsebbihe ve Mücessime adinda sapik addedilen firkalara dahil olmak istemiyorum.

Bununla birlikte, sunu cevaplarsaniz sevinirim: Allah’in yüzü yoksa, daga nasil tecelli etti? (Felemma tecella rabbuhu lil cebeli.) (7/143)

Bir de (Leyse ke mislihi seyun)(42/11) ayeti var. Peki Allah bazi insanlari seviyor, bazi insanlari da sevmiyor,ayrica konusuyor(2/253). Ben de bazi insanlari seviyor, bazi insanlari da sevmiyorum, ayrica konusuyorum. Bu benzemek degil midir? Bunu da cevaplarsaniz sevinirim.

“Hesap günü iyilerin saga geçtigini düsünelim, kimin sagina? Allah in sagina geçerlerse bize göre solda kalacaklar.
Burada bir deyim ve tesbih var. Biz insanlar anatomik nedenlerle genelde sag kolumuzu kullaniriz ve gücün, adaletin, yetkinin sagda olduguna inaniriz. Allah da sag ifadesini bu nedenle kullanmis olabilir.

Niçin iki elimle yarattigima secde etmiyorsunuz, ayetini size göre düsünürsek söyle de yorumlayabiliriz:
insanin içinde melekler gibi saf iyilik ve seytan gibi saf kötülük var, o halde neden içinde saf kötülük barindiran birine saf iyi olan melekler secde etsin?

Sizce Allah cinleri ve hayvanlari hatta dünyayi hangi eliyle yaratti? Çünkü size göre hangi eliyle yaratirsa onun tesirinde kaliyor.

isin içine el girdiginde amel yani is de girer. Oysa Allah in çalismaya ihtiyaci yoktur. Bir seye ol der o da oluverir.” demissiniz.

Ben (limâ halaktu bi yedeyye) (38/75) ayetinden sunu anliyorum, iki elimle denmesinden, “Hayir ve ser, yani sag ve sol yönlerinin birlesimi olan bir insan yarattim” anliyorum. Yani 0 ve 1. Burdan yola çikarak, meleklerin Hayir(1), iblis’in ise ser(0) üzerine yaratildigini çikariyorum. Yani melekler sag, iblis ise sol. Bu manalarin kastedildigini zannediyorum. Yani burada illa Allah’in fiziksel olarak iki eli vardir demiyorum. Yani sizin dediginiz gibi, tevile gidiyorum.

“iki elimle” ibaresini bazi müfessirler “vasitasiz” yani “anne ve baba olmadan” diye tevil ediyorlar, ama bence bu tam dogru degil, çünkü iblis te “anne ve baba olmadan” yaratilmistir, o da mi iki elle yaratildi o zaman?

Cinler hangi elle yaratilmistir? iblis’in kesinlikle sol elle yani ser yönüyle yaratildigini düsünüyorum. Sifir bir çift sayidir, iki de bir çift sayidir, ama 1 tek sayidir.

Sifir: Cinleri temsil eder, sifir çift bir sayidir, cinler de erkekli disilidirler.

Bir: Melekleri temsil eder, cinsiyetsizdirler (burada benim bir görüsüm var, ne kadar dogru bilmiyorum, ama melekler erkektir gibi geliyor bana. Çünkü Erkeki 1(çünkü üstündür ve tektir), disiyi 0(çünkü çifttir, çocuk yapabilir) kabul edersek, melekler de erkek olmasi lazim, yanlissam düzeltir misiniz.)

iki: iki elle yaratilan insanlari temsil eder, çifttirler, erkekli disilidirler. (01) dirler. Burada insanin bir özelligi var, eger sagi seçerse, yani 1’i seçerse yani hayri seçerse, yani sag elini öne çikarirsa ashabul yemin’den oluyor. Tersi olursa ashabus simalden oluyor.

Burada incelikli nokta, sifir sayisinin da çift olmasi. Yani cinler de ayni sekilde eger sagi seçerse, yani 1’i seçerse yani hayri seçerse ashabul yemin’den oluyor. Tersi olursa ashabus simalden oluyor.

Cinler hangi elle yaratilmistir emin degilim, sol elle de olabilir, elsiz (Kun feyekün) de yaratilmis olabilir. Hayvanlar ve cansiz varliklar elsiz yaratilmislardir diye düsünüyorum.

“Hesap günü iyilerin saga geçtigini düsünelim, kimin sagina? Allah in sagina geçerlerse bize göre solda kalacaklar.” Demissiniz.

Bence, Allah’in sagina ya da soluna geçmek seklinde degil. Yüzümüzü ön tarafa dogru döndügümüzde, ashabul yemin, ashabul simalin saginda olacak, ashabul simal de solda kalacak. Kimin sagina diyorsunuz ya, kötülerin sagina.

“Sonra "Dogan görünümlü sahin" misali,Melek görünümlü seytan ve bu manada "iblis" tam oturmamis....” denmis.
Bence, oturmus, söyleki, mesela münafik nedir? Mümin görünümlü kafir, degil mi? Aynen öyle; ben iblis münafiklik yapmistir, melek gibi görünüyor aslinda cin’dir, asil(içindeki) adi da seytan’dir diyorum.

Bir de asagidaki mesajima cevap verilmedigi için buraya tekrar aliyorum:

Sevgili UlülEbsar,

Bir insanin sizi anladiginin delili yine size göre nedir? Anlayan kisi ne yapmalidir? Anlasilmis olma duygusu sizi tatmin eder mi? demissiniz.

Delili beni anladigini belirten sorular sormasi ve sonra da tastik etmesidir. Anlayan kisi ne yapmalidir, bilmiyorum. ilk etapta, anlasilmis olma duygusu beni tatmin eder gibi geliyor. Ben fikirlerimi mümkün oldugu kadar yaymaya çalisiyorum ki sonra da genel bir kani uyansin: Bu su anda sadece bir temenni gibi görünüyor.

Bizler Ashab el Yemin" olmak için Kuzey yarim kürede kalmaya devam mi etmeliyiz? Sizce bütün mesele bundan mi ibaret?" demissiniz.

Bu cümlenizi bir saka olarak algiliyorum. Ben böyle bisey demedim. Ama sunu söyleyebilirim: Ashabel Yemin olan kisiler, bence sifiri saga biri sola yazmamalidir. Ayrica evet Dünya da sag el kuralina göre dönmektedir.

Bakiniz yaklasik bir buçuk yil önce sizi bu sitede yazmaniz için davet etmisdim...Sizde icabet etmis ve düsüncelerinizi bu baslik altinda insanlara duyurma imkani elde etmistiniz... : Allah razi olsun, ne muradiniz varsa versin.

Görünen o ki yüzlerce baslik içinde veyselicnumbers" disinda katki yapmanizi gerektirecek,yada ilginizi çekecek baska bir baslik olmamis... Bu gerçekten ilginç bir durum degil mi? Bize Kuran hükümlerini Anlamak ve Hayata tatbik etmek yönünde katkilar saglayacak beyinler gerek... Umarim o pril piril zekaniz ile gelecekte bu yönde adimlarda atarsiniz ve biz Kuran ögrencileri keyifle okuruz. Rakamlari obsesyon haline gertirmemek ve kompulsif bir derecede onlarla mesgul olmamak gerektigini düsünüyorum. Hurafeler dininde zaten yeterince takinti noktasina getirilmis rakam var...3 kez buruna,3 kez agiza alinan su misali..." demissiniz.

Takinti'dan bahsetmissiniz, evet bu konu benim için bir takinti. Obsessif kompulsif oldugumu da kabul edebilirim. Fakat "hurafe" tanimlamasini kabul etmiyorum. Takinti yapilan bir konunun gerçek olabilecegini hiç düsündünüz mü? Ben bu konuya neden hastalik derecesinde takmis olabilirim? Peki ya gerçekse, hakliysam? Veyselic Numbers dogruysa, Arabic Numbers yanlissa?

Rakamlara taktim, evet! Fakat bu, rakamlarin önemini azaltmaz. Rakamlar gerçektir. Wahid bir sayidir, ayni zamanda bir rakamdir diyebiliriz. Allah'in isimlerinden birisi bir sayidir, sayilar da rakamlarla gösterilir, 1 Allah'in Wahid isminin rakamla gösterilmesinden ibarettir. Sadece bu gerçek bile sayilarin ve rakamlarin ne kadar önemli oldugunu gösterir.

Aliskanliklar zihinlerde direnç kazaniyor. Biz dogdugumuzdan beri, aslinda (baslarda küçük bir azinlik hariç) tüm insanlik en bastan beri on sayisini 10 diye yaziyor. Ben bunu en azindan Kuran'da degistirmeye talibim. Bir dirençle karsilacacagimi biliyordum.

Bize Kuran hükümlerini Anlamak ve Hayata tatbik etmek yönünde katkilar saglayacak beyinler gerek... demissiniz.

Gariptir ki, benim de yapmak istedigim böyle bisey :) Ben Kuran'in hükümlerine göre, on sayisinin 01 seklinde yazilmasi gerektigini anlatmak ve bunu hayata tatbik ederek tüm Kuran muhaflarindaki sayilari düzeltmek yönünde katkilar saglamak istiyorum.

3 kez buruna, 3 kez agiza alinan suda da korkacak bisey yok, bence dogrudur. Bir kez de yapsan yeterlidir, ama üç kez yapsan ahsendir.

Bilmem anlatabiliyor muyum?

Saygilarimla

http://www.VeyselicNumbers.com

5. XXX Bey ile Veyselic Sayilar ile ilgili konusmalar (YENi).

Veysel’cim, Açıkça anlamıyorum. Özle ilgisi olmayan şekilsel kavramlar; sadece biz omurgalıların biyolojisi ile ilgili olan sağ ve sol kavramları seni neden bu kadar ilgilendiriyor?

Sağ/sol üzerine düşündün mü biraz? Sadece ön ve arka diye bir tanım yaptığında manası olan şeyler bunlar. Bizim gibi bütün omurgalı hayvanlarda ön ve arka tanımlı. Bu yüzden sağ ve sol da tanımlı. Deniz anası, deniz kestanesi yahut beş bacaklı deniz yıldızı olsak üst ve alt var fakat ön/arka – sağ/sol tanımlı bile değil.

Alemlerin rabbine ulaşmaksa amaç, yolun bence yanlış. Sahi amacın bu mudur? Bu değilse nedir 

Sevgiler. 

--From: Veysel Peru [mailto:veyselperu@hotmail.com] 
--Sent:
 Thursday, January 24, 2013 1:06 PM
--To:
 Xxx yyy
--Subject:
 RE: Sag/sol?

 

Merhaba,

Sağ/sol üzerine çok düşündüm. Hatta şunu da düşündüm, Kuran'da (mesela Vakıa suresinde) Ashabul yemin(sağcılar) ve Ashabüş şimal(solcular) geçiyor ya? Bunlar ahirette nasıl sıraya dizilecekler, bir grup sağda, bir grup solda ama kime göre? diye (herhalde birbirlerine göre olabilir, yani arkalarından bakınca 0'lar solda ve 1'ler sağda 00000000001111 şeklinde) .

Özle ilgisi bence var. Sadece omurgalıların biyolojisiyle ilgili olan kavramlar değil sağ ve sol. Mutlak ve İlahi birer kavram bunlar. Kuran'da da geçiyor. ("gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür" 39:67) 

Mesela Allah'ın kaç eli var? Cevap olarak bir rakam istiyorum. Bence 2. Bunlardan biri sağ el, ki bu Kuran'da geçiyor. Diğeri sol el mi ben onu bilmiyorum, ben elleri 0 ve 1 olarak numaralandırıyorum, sağ el 1 nolu el, diğeri 0 nolu el. Müşebbihe mücessime gibi düşüncelerde değilim, ama bir şekide benim Kuran'dan anladığım Allah'ın iki eli (elden ne kastediliyor onu tefsirciler bilir) var. Bir tanesi de sağ el.

Bu hayat bir oyun ve eğlence. Peki oyunun tarafları kim? Bence sağcılar ve solcular, yani cennetlikler ve cehennemlikler. (Vakıa suresinde bir de sabıkun yani öncüler diye bir grup daha var, ama onlar da cennete gidiyor.)

Yani 2 sayısı var değil mi? O zaman Binary sistem de var, iki de digit var o zaman. 1 ve 0 

Bunlar mutlak şeyler, iki şey varsa eğer, iki de yön ortaya çıkıyor, sağ ve sol, bunlar da mutlak, yani iki şeyden üstün olan sağa geçiyor, diğeri sola geçiyor. Daha doğrusu sağ ve sol varsa, bunlardan biri üstün. Mesela hayır ve şer gibi iki şey var, bunlardan biri üstün. Melek ve şeytan var. Bunlardan biri üstün. İblis(Şeytan) ve İnsan var. Bunlardan biri üstün. 

Sayılar ve sağ/sol yönleri mutlak kavramlar. Kuran'da da geçiyor. Yok farzedilemez

Şimdi, Solcular bir gol atmış, Hintliler sayıları soldan sağa yazmış, Arap'lar ve tüm Dünya da golü yemiş, bunu kabul etmiş, Araplar sağdan sola yazdıkları halde sayıları soldan sağa yazmışlar. Kuran mushaflarında da da bu böyle. Yani BiDi. Yani çelişki.

Benim amacım bunu düzeltmek, yani sağcılar adına bir gol atmak. Bunu yaparken amacım ne? Sizin gibi okumuş etmiş bir insan bile sağ/sol kavramını anlamamış, ikisi de aynı şey, ne farkeder diyorsunuz? Bence farkeder. Mutlak olarak Sağ soldan üstündür. Bir ile sıfır yanyana gelecekse 1 sağdadır. Size ve insanlığa bu farkı anlatmak istiyorum.

Benim amacım bir çelişkiyi, bir yanlışı düzeltmek, bu bana ne katar bilmiyorum, insanlığa ve müslümanlığa çok şey katar düşüncesindeyim. Alemlerin Rabbine ulaşmak tabiki amaç. Mutlak olan "sayılar" ve "sağ/sol" kavramlarıyla İslami kavramlar arasında bir bağıntı var diye iddia ediyorum. (Detayları sitede var.)

Alemlerin Rabbine ulaşmak için, bir gol atmak istiyorum, bu fikir bir şekilde bana nasip oldu. Benden başka hemen hemen herkese ters geliyor. Size de ters geliyor. Çünkü herkes ALIŞMIŞ. Ama ben bunu ölene kadar da savunacağım. Ya da birisi çıkıp fikrimi çürütene kadar ki şimdiye kadar çıkmadı. 

Ben biliyorsunuz solakımdır, sol elle yemek yemeğe alışmıştım, ama değiştirdim, şimdi sağla yiyorum(bazan unutup solla yesemde). Alışkanlıkları değiştirmek zordur. Ben de zor olanı yapmaya çalışıyorum. 

Benim amacım gol atmak. Kime? İblis'e yani Şeytan'a, ve onun tayfasına, yani Ashabuş şimale, yani sol'un ashabına. Bu bana ne kazandırır bilemiyorum, ama insanlığa ve müslümanlığa çok şey katacağı kanaatindeyim. "Bu seni Allah'a ulaştırmaz" diyorsunuz, ne ulaştırır peki? 

Saygılar   


--Subject: RE: Sag/sol?
--Date: Fri, 25 Jan 2013 18:31:21 +0200
--From:
 xxx@xxx.com.tr
--To:
 veyselperu@hotmail.com

Sevgili Veysel,

“Mecaz”ın kelime anlamını bilmediğinden şüpheleniyorum. Kuran’daki sağ/sol ve hatta Allah’ın eli mecazdır. Allah’ın kemik dokusu ve kas dokusu olan eli olmaz. Benim önceki yazdıklarımı bir kez daha okumanı rica edicem

Fiziksel hayatta, biz üç boyutlu omurgalılar için sağ ve sol, ancak ve ancak ön ve arka tanımlı olduğunda tanımlıdır. Önü ve arkası tanımsız olan durumlarda sağ ve sol olmaz.

Bu cümleyi iyi anlaman lazım. Karşılıklı satranç oynanan masalar vardır.  O masalardan birisine oturduğunu farz et. Tahtaya boş bir kağıt koy ve içine yan yana iki birbirine eşit daire çiz; birini sağa birini sola. İki kadeh doldur. Birine şarap, birine üzüm suyu. İki kadehten hangisini hangi daireye koyman lazım? Koy. Benim bildiğim Veysel şarabı sağa koymaz. Buraya kadar sorun yok.

Ta ki odaya ben girip karşındaki sandalyeye oturuncaya kadar. Ben sana Veysel bunlar yanlış olmuş mu diyeceğim? Ben de bir Veysel olsam derim.

Burada değişen nedir? Ön ve arka. Benim önüm seninki ile ters yöne bakınca benim sağım, senin solun oluyor.

Üç boyutlu evrende tanımlı ön ve arka diye iki yön olmadığına göre, sol ve sağ da olamaz.

Şekilcilik Hristiyanlar’ın düştüğü bir tuzaktır. Sen de kitabın dışındaki bir şeyin şekline saplandın. Sanki Kuran’ın yazıldığı font yanlış der gibisin. Ya da cildinin rengi yanlış der gibi.

From: Veysel Peru [mailto:veyselperu@hotmail.com] 
Sent:
 Saturday, January 26, 2013 7:09 AM
To:
 Xxx yyy
Cc:
 Xxx yyy
Subject:
 RE: Sag/sol?
Importance:
 High

 

Sevgili XXX Bey,

 

Ben de sizin literal kelimesini pek anlamadığınızı düşünüyorum, mecaz olayını fazlaca abartıyorsunuz. Kuran'daki sağ/sol'un ilk anlamı bence 

mecaz değildir, bildiğiniz literal sağ ve soldur(değilse nedir?). Bunu sizin yaptığınız gibi bir örnekle anlatayım, TEŞBİHTE HATA OLMAZ:

 Diyelim ki eski zamanda, satranç masasına Yavuz Sultan Selim'in oturduğunu farz edelim. Abdest alıp, masaya bir Kuran koyuyor, yirminci sayfayı açıyor. Diyor ki "Bu sayfa numarası 20 şeklinde, sıfır sağa yazılmış, 2 sıfırdan üstündür, sağ da soldan üstündür, yerleri değiştirile!". Buraya kadar sorun yok.

 

Ta ki odaya birisi girip, elinde bir ahtapotla karşındaki sandalyeye oturuncaya kadar. Diyor ki "Benim elimdeki Ahtapota göre sağ/sol diye birşey yoktur. Hem bana göre sağ/sol olsa bile, işte sıfır zaten soldadır. Burada bir yanlışlık yoktur."

 TEŞBİHTE HATA OLMAZ parantezine devam ediyorum.

 

Padişah bu durumda ne diyebilir? Bence:

"Behey gafil, SEN VE AHTAPOTUN KURANA TERSTEN BAKIYORSUNUZ, onun için 'sıfır zaten solda' diyorsun. Hem ben  arzın halifesiyim, '2 yön var, bu taraf sağ, şu taraf soldur, sağ soldan hayırlıdır.' dersem bitmiştir, işte o kadar."

 

O da şöyle diyebilir:

"Ama Kuran'a doğru taraftan baksak bile sıfır ikiden üstündür, sağda olması doğrudur; çünkü sıfır saftır, önce gelir,yaşlıdır; iki katışıktır(iki parçadan oluşmuştur, 2 = Binary 10) , hem sonra gelir."

 

Cevap şu olabilir:

"Ben sana iki sıfırdan üstündür (secde et!) demedim mi? Bana yalancı mı diyorsun? Atın şunu zindana!"

 

-"Bana mühlet verin." (Bi satranç maçı yapalım, sıfırlarla ikiler arasında anlamında.)

-"Sen mühlet verilenlerdensin." (Burada çoğul ifade kullanıyor padişah)

-"Benim kafamı karıştırmana yemin olsun ki onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve kafasını karıştıracağım. Göreceksin, çoğu taşını alacağım onun." (Yeneceğim diyemiyor tabi.)

-"Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizden cehennemi dolduracağım." (7/18)

 

---------------------------------------------------------------------------------

"Şekilcilik Hristiyanlar’ın düştüğü bir tuzaktır. Sen de kitabın dışındaki bir şeyin şekline saplandın. Sanki Kuran’ın yazıldığı font yanlış der gibisin. Ya da cildinin rengi yanlış der gibi." diyorsunuz. Yanlış! Ben özcüyüm. Şekil ise öze uymalıdır. Öze uymuyorsa o şekil bozuktur. Rakam ile yazılmış sayılar Kuran'ın içinde yok, doğru, ama insanlar mushafa koymuş, kitabı da elinize alırsanız orada varlar, yani kitabın içinde. Font doğru, sağdan sola, fakat sayılar yanlış, soldan sağa. 

 

Siz şu soruma cevap verin: Allah'ın kaç eli var? 

"Kaç" diye soruyorsam bir sayı söylemelisiniz, mesela yok diyorsanız sıfır, birse bir, ikiyse iki.

Bence, halifesinin kaç eli varsa Allah'ın da o sayıda eli var. Elden kastedilen nedir? Onu bilmiyorum, (belki hayır-şer olabilir), ama sayısını biliyorum, 2

 Allah, ahtapotu değil, ön arkası olan ve omurgalı olan İnsan'ı halife tayin etti. Halife de (Allah'tan gelen hint ile) sağ/sol nedir ve hangisinin hayırlı olduğunu beyan etti.

 Sağ/sol vardır ve mutlaktır. Referans ta Allah'tır. Çünkü Allah var, ve o da sağ/sol vardır diyor. 

İblis bile sağ/solu kabul etmiş, hatta "önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından" diye cümle içinde kullanmış, siz de edeceksiniz :)

 Selamlar


Subject: RE: Sag/sol?
Date: Sat, 26 Jan 2013 17:12:40 +0200
From:
 xxx@xxx.com.tr
To:
 veyselperu@hotmail.com

Sevgili Veysel,

Kabul! Pes ettim! Dikkat, benim argümanım başından beri “söylediğin yanlış” değildi. Çok üzerinde durmaya gerek yok diyordum. Ama belli ki önemli olduğuna ikna olmuşsun. Öyle olsun. Mecaz değilse literal olmalı.

 From: Veysel Peru [mailto:veyselperu@hotmail.com] 
Sent:
 Monday, January 28, 2013 10:59 AM
To:
 Xxx yyy
Cc:
 Xxx yyy
Subject:
 RE: Sag/sol?
Importance:
 High

 

Sevgili XXX Bey,

Sizi seviyorum, ne dediğimi dinleyen nadir insanlardansınız. Mesajımı anlamışsınız.

 Teşekkürler.

 

 

Subject: RE: Sag/sol?
Date: Mon, 28 Jan 2013 11:29:22 +0200
From: xxx@xxx.com.tr
To: veyselperu@hotmail.com
CC: xxx@hotmail.com

Sevgimiz, Saygımız karşılıklı J